Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Agresivita a šikana žáků základních škol - teoretická část diplomové práce

Agresivita a šikana žáků základních škol - teoretická část diplomové práce

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce se zabývá agresivitou a šikanováním žáků na základních školách a na základních školách praktických. Zde předložená, teoretická, část se zaměřuje na vymezení základních témat. Věnuje se terminologii agrese, agresivity a šikany. Popisuje teorie příčin vzniku agresivního chování u dětí, zvládání agresivity, odhalování šikany, její vyšetřování a řešení. Přibližuje také problematiku prevence šikany na školách a zkoumá možnosti, jak ji lze předcházet. Dále poukazuje na specifika žáků základních škol praktických, tedy dětí s lehkou mentální retardací a se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Agrese, agresivita
2.1.1.
Základní terminologie
2.1.2.
Agrese jako obecná a základní pudová tendence
2.1.3.
Agrese naučená na základě zkušeností
2.1.4.
Agrese jako reakce na frustraci
2.1.5.
Agrese jako příčina šikany
2.2.
Charakteristika žáků speciální školy
2.2.1.
Žáci s mentálním postižením
2.2.2.
Žáci s poruchami chování
2.2.3.
Žáci se sociokulturním znevýhodněním
2.3.
Možnosti a meze speciální školy při práci se žáky s agresivitou
2.3.1.
Zvládání agrese a agresivity ve speciální škole
2.3.2.
Odhalení šikany
2.3.3.
Strategie vyšetřování
2.3.4.
Zásah proti šikaně
2.3.5.
Pomoc obětem šikany
2.3.6.
Prevence šikany ve speciální škole
2.3.7.
Opatření k prevenci ve škole

Úryvek

".2 Agrese jako obecná a základní pudová tendence
Agrese je dosahování cíle násilnou formou a často je prostředkem k uspokojování významných potřeb jedince. Sklon reagovat agresivně se zvyšuje, jestliže člověk v něčem strádá velmi silně či strádá velmi dlouho. Člověk má vrozené dispozice k agresivním reakcím, ale nejsou u všech lidí stejné.
Dětská agrese bývá zaměřena konkrétně někdy proti ostatním dětem, jindy proti zvířatům či věcem. Během života se vytváří rovnováha mezi sociální potřebou a potřebou jistoty a bezpečí, ale při zvýšení zátěže sociálními vlivy může být ohrožena. Příkladem je kromě vojny i škola, kde je dítě ve třídě v malé izolované skupině lidí, ve které se snižuje prahová hodnota podnětů, které spouštějí agresivní jednání. Zvýšené agresivní projevy mohou být spuštěny i omezením osobního teritoria. Tímto omezením může být školní lavice nebo doba, po kterou musí být žák ve škole. Osobní teritorium je také vymezeno mezilidskými vztahy, pocitem zázemí a sounáležitostí mezi členy rodiny či party. Velký význam zde má vědomí rozdílu mezi blízkými a cizími. Jestliže nejsou žádní blízcí lidé nebo není jedinec schopen rozlišovat, zvyšuje se u něj úzkost a pocit ohrožení, a tím stoupá potřeba bránit se proti všem. Stoupá tedy tendence k agresivním projevům a ta je generalizovaná. Chovají se tak děti, v jejichž chování nelze najít řád, jsou agresivní ke všem a často. Do této kategorie patří i děti citově deprivované. Postupně nejsou schopni rozlišovat nejen mezi různými lidmi, ale také vlastní způsoby chování a jejich následky, jsou lhostejné k pocitům jiných lidí i k sobě samému (Vágnerová, 1998).

1.3 Agrese naučená na základě zkušeností
Člověk se chová agresivně proto, že se naučil, že je to pro něj výhodné. Agresivnímu jednání se podle psychologů učíme na základě zkušeností či zprostředkovaně, tedy na základě toho, co vidíme kolem sebe. Často vidíme agresivní vzory v televizi. Zvlášť účinným vzorem bývá, když je dítě trestáno doma rodiči, někdy i bez důvodně týráno a sleduje, jak rodiče uspokojuje prosazovat svou moc.
Z dítěte se agresivní člověk stává postupně tak, že si pamatuje ty způsoby svého jednání, které vedou k úspěchu. Z těchto úspěšných způsobů jednání si vytváří zásobárnu scénářů pro různé situace. Jestliže nastane situace, kterou už zná, vybírá si ze své zásobárny scénářů a rychle se rozhoduje, který použije. Své scénáře si dítě neustále procvičuje, když se jimi řídí v praktickém životě a využívá je ve fantazii a hře. Z používaných scénářů si dítě odvozuje zásady, kterými se řídí v nové situaci. Takto dospívá k postojům, názorům a hodnotám, které nakonec řídí jeho jednání.
Celý komplex vytváření scénářů, zásad, názorů, postojů a hodnot je ovlivňován tím, jak jednají lidé, kteří jsou dítěti vzorem, s nimiž se ztotožňuje. Především jsou to rodiče, často také postavy z televizní obrazovky (Říčan, 1995).

1.4 Agrese jako reakce na frustraci
Agrese bývá také považována za techniku, pomocí které se jedinci vyrovnávají s náročnými situacemi v životě. Náročnými životními situacemi jsou konflikty, stresy a frustrace."

Poznámka

Speciální pedagogika pro učitele.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21851
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse