Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Agroekologie - výtah ze skript ke zkoušce

Agroekologie - výtah ze skript ke zkoušce

Kategorie: Zemědělství

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text vysvětluje 18 okruhů otázek z oblasti agroekologie.

Obsah

1.
Agroforestry systémy – základní principy navrhování, postupy vytváření, pozorování
2.
Světový potravinový problém – počet obyvatel, potravinová bezpečnost, růst produktivity produkčních organismů, rozsah ploch zem. systémů
3.
Nika, vysvětlení pojmu, diferenciace nik, příklady z oblasti zemědělství
4.
Vysvětlení pojmu "agroekosystém", hlavní rozdíly a shodné rysy mezi agroekosystémy a přirozenými ekosystémy.
5.
Bionomické strategie: r a K strategie, C-R-S strategie, příklady zařazení hospodářsky významných organismů.
6.
Kvantifikace biodiverzity: úrovně (měřítka) sledování diverzity, bohatost a vyrovnanost, dominance, používané indexy diverzity.
7.
Rozdělení živočichů podle stálosti teploty těla, vliv vysokých a nízkých teplot na organismus, mechanismy regulace tělesné teploty, chladové adaptace.
8.
Fytofágie: působení býložravce na rostlinu a působení rostliny na býložravce
9.
Domestikace: vysvětlení pojmu, preadaptační předpoklady pro domestikaci.
10.
Morfologické, fyziologické a biochemické domestikační syndromy plodin
11.
Morfologické, fyziologické a etologické (behaviorální) domestikační syndromy u živočichů
12.
Trofické řetězce a úrovně: základní typy a jejich charakteristika. Zvláštnosti trofických řetězců v agroekosystémech.
13.
Teorie alokace asimilátů v rostlinách, řízení alokace asimilátů, alokační šlechtění,
14.
alokační zisky a ztráty, sklizňový index.
15.
Vztahy mezi kulturními rostlinami a plevely, ovlivňující faktory, možnosti ovlivnění kompetičních vztahů rostlina-plevel, ekologický význam plevelů
16.
Extenzivní pastevecké systémy a tradiční farmářské systémy, charakteristika, základní rysy, management.
17.
Zemědělská krajina, vznik a vývoj zemědělské krajiny, hlavní krajinné složky a jejich význam.
18.
Populace - definice, populační hustota a její vyjadřování, řízení populační hustoty produkčních a asociovaných organismů.

Úryvek

“Světový potravinový problém – počet obyvatel, potravinová bezpečnost, růst produktivity produkčních organismů, rozsah ploch zem. systémů
Lidská populace stále explozivně roste. Počet obyvatel se za posledních 30 let zdvojnásobil. (r. 1970 = cca 3 miliardy, r. 2000 = cca 6 miliard). V roce 2030 předpokládán růst na cca 8 miliard. Každou hodinu se na Zemi narodí asi 8500 dětí. Zítra již bude na světě o 200 000 lidí více než dnes.
→ „pouze“ 2 problémy před zemědělstvím:
a) zvyšování proporcí ploch věnovaných zemědělské produkci
b) zvyšovat produkci na jednotku plochy
Podíl orné plochy stoupal asi až do r. 1990, kdy dosáhl 1360 Mha, od té doby mírně klesá.
Problém rozšiřování zemědělských ploch na úkor stávajících ekosystémů spočívá v tom, že přirozeně úrodné půdy již byly konvertovány v minulosti a dnes zbývají buď zemědělsky marginální oblasti (svahovité s mělkou půdou, tropické půdy s tendencí k vyluhování živin,…) nebo oblasti vysoké biodiverzity (tropické deštné lesy) → degradace s možnými důsledky na planetární klima.
Zvyšování zemědělské produkce stávajících ploch je zase problematické zejména vzhledem k environmentálním dopadům industriálních technologií a k jejich negativnímu vlivu na zdrojovou bázi.
Za posledních 30 let nárůst produkce potravin o něco (asi 2,2 %) vyšší než růst lidské populace (asi 2 %). Výsledkem byl pokles počtu hladovějících lidí na Zemi z více než 1 miliardy na počátku 80. let na asi 700 milionů (v r. 2000). Tento pokles by měl pokračovat zřejmě do r. 2030 a trend růstu zemědělské produkce asi bude zachován i dalších nejméně 30 let
Další možnosti zvýšení produkce:
a) zvýšení podílu zavlažovaných ploch dnes aridních oblastí zejména v Africe
b) další, již mírnější, nárůst intenzifikace zemědělských technologií
c) explozivní nárůst marikultur, předpokládaný růst produkce potravin však poklesne asi na 1,5%
Alarmující – v Asii počet hladovějících klesá, v Africe roste, v ostatních světadílech hladovění prakticky neexistuje.
Dalším problémem jsou stále se rozevírající nůžky mezi spotřebou „vyspělých“ zemí a zbytku světa: „průměrně“ sice kalorická spotřeba přepočtená na jednoho obyvatele Země (za posledních 30 let asi o 400 kalorií na den), ale ve vyspělých zemích přesahuje 3500 zatím co např. v subsaharské Africe je to jen 2100 kalorií. Nejde ani tak o kalorickou hodnotu potravu, ale hlavně o její vybalancované složení (vitamíny, minerální látky, bílkoviny). Z nerovnováhy → těžké poruchy zdraví PCM syndrom. Hlavní jeho formy – kwashiorkor (hladový otok) a marasmus (extrémní vyhublost), další: avitaminóza, oslabení imunit. Systému, mentální retardace. (v současnosti až 10 % obyvatel Afriky – hlavně dětí)
Proměnné ovlivňující výživu lidstva
1. celkový počet obyvatel
Kolik obyvatel je Země schopna uživit, není známo. Odhady 10-60 miliard. Problémem je zejména to, jaký podíl ploch jsme ochotni „obětovat“, jak podstatnou část přírody jsme schopni postrádat. Kompromis mezi extezivním využíváním půdy, vody, energií a ostatními zdroji a ochranou přírody je evidentní. Nejschůdnější řešení problému – limitovat lidskou populaci.(plánování velikosti rodin), ostatní řešení jsou značně riziková nebo krátkodobá.
2. limit ploch a limity výlovů
Odhad – limit výlovu mořských ryb, který by nezdecimoval jejich populace je asi 100 mil.tun/rok (v současnosti – okolo 90 mil.tun/rok – 1/3 nevyužitelný odpad)
Za současného stavu degradace některých ploch součí se zdá, že limitu ploch již bylo dosaženo. U sladkovodních akvakultur lze jen odhadovat slibný nárůst a to srovnáním takových oblastí jako jižní Čechy, Izrael atd.
U marikultur nelze vůbec odhadnou, jde o vývoj nových technologií, zdá se, že se limitu dnes ani zdaleka nepřibližujeme.
3. limity produktivity produkčních organismů
a) environmentální limity (kvalita, množství a dostupnost zdrojů a podmínky prostředí)
b) limity dané interspecifickými biotickými interakcemi (antagonisté produkce, intraspecifické negativní interakce obvykle dokážeme optimalizovat managementem (
c) limity dané alokačními vzory plodin
d) ekonomické limity (transportní náklady, náklady na odstraňování odpadů, náklady na pracovní sílu, ceny vstupů, energií,…)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16774
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse