Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Agroturistika jako prostředek rozvoje podnikatelských aktivit

Agroturistika jako prostředek rozvoje podnikatelských aktivit

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou agroturistického podnikání. Cílem je posoudit, k jakým vývojovým změnám na venkově došlo, poukázat na význam agroturistiky jako jedné z možností rozvoje venkova a pokusit se zamyslet nad budoucností venkovské turistiky v České republice.
Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola stručně charakterizuje jednotlivé formy zeleného cestovního ruchu, jeho význam i negativní aspekty. Druhá kapitola je zaměřena přímo na podnikání ve venkovské turistice. Lze zde nalézt rady, jak být úspěšný, jak sestavit kvalitní marketingový plán apod. Třetí kapitola se soustředí na produkty agroturistiky. Současným stavem agroturistiky v České republice i zamyšlením nad její budoucností se zabývá čtvrtá kapitola.

Obsah

1.
Vymezení základních pojmů, význam a negativní aspekty agroturistiky
1.1
Stručná charakteristika jednotlivých forem zeleného cestovního ruchu
1.2
Význam agroturistiky
1.3
Negativní aspekty agroturistiky
2.
Podnikání ve venkovské turistice
2.1
Podmínky a předpoklady úspěšného podnikání v agroturistice
2.1.1
Marketingový plán
2.1.1.1
Cílové skupiny
2.1.1.2
Stanovení ceny za ubytovací služby
2.1.1.3
Umění propagace a reklamy
2.1.2
Právní minimum
2.1.3
Systém služeb pro podnikatele
2.1.4
Založení a provozování firmy
3.
Produkty agroturistiky
3.1
Hlavní produkt – ubytování
3.1.1
Ubytovací standardy
3.1.2
Hygienické a požární předpisy
3.2
Doprovodné programy
3.3
Pojištění produktu cestovního ruchu
4.
Agroturistika v České republice
4.1
Podpora podnikání v agroturistice
4.1.1
Organizace podporující agroturistiku v České republice
4.1.2
Finanční podpory agroturistiky
4.2
Počátky agroturistiky a vývojové změny na českém venkově
4.3
Současný stav agroturistického podnikání v České republice
4.4
Budoucnost agroturistiky v naší zemi

Úryvek

"1.2 Význam agroturistiky

Agroturistika nepřináší prospěch pouze podnikateli, který tuto činnost provozuje, ale má blahodárné účinky i pro obce, regiony a stát. Zkušenosti řady zemí (Irsko, Rakousko, Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko apod.) svědčí o tom, že právě turistika dokáže „nabudit“ ostatní odvětví národního hospodářství, resp. vyvolat ekonomické oživení celých regionů.
Pro zemědělské podnikatelské subjekty je agroturistika doplňkovým zdrojem příjmů, což jim přináší existenční jistotu. Mohou výhodně zpeněžit jak své vlastní výrobky, tak i ubytovací kapacity a prostředí farmy. Tím si vytváří podmínky pro to, aby mohly hospodařit i na méně výnosných či dokonce ohrožených zemědělských farmách a podnicích. Provozování agroturistiky, zejména poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, vyžaduje určitý stupeň vybavenosti zemědělské usedlosti, a tak se zvyšuje i celkový standard zemědělských domácností.
Díky agroturistice se zvyšuje vybavenost obcí, která je předpokladem pro rozvoj této formy venkovského cestovního ruchu. Zvyšují se také příjmy jak obyvatel obce, tak i obce samotné. Agroturistika je stimulem pro rozšíření výroby, protože se vytváří dodatečný odbyt zemědělských výrobků. Nejenže oživuje tradiční řemeslnou výrobu, ale oživuje a udržuje i folklórní a jiné tradice obce. Z gastronomických a jiných zvyklostí činí předmět nabídky. Přispívá také k využívání přírodního, kulturního a historického potenciálu obce i okolí, přičemž zachovává původní ráz krajiny v okolí obce.
V regionech i celém státě snižuje agroturistika nezaměstnanost a vytváří pracovní příležitosti v zemědělství, ale i v jiných oborech, jejichž služeb účastníci agroturistiky využívají. Tím stabilizuje osídlení venkova a napomáhá udržovat a obnovovat vesnické osídlení. Cestovní ruch se díky ní rozptyluje do větších územních celků, což je blahodárné pro životní prostředí. Pokud farmu navštěvují i zahraniční turisté, zvyšují se exportní aktivity státu.

1.3 Negativní aspekty agroturistiky

Agroturistika je sice výhodná, účelná a společensky prospěšná aktivita, která doplňuje zemědělskou výrobu, ale mohou nastat i případy, kdy se tento vzájemně doplňující vztah mezi cestovním ruchem a zemědělstvím změní ve vztah konkurenční. Hlavní sezóna cestovního ruchu je totiž v podstatě shodná s hlavní sezónou v zemědělství (žně, senoseče), a tak dochází ke konkurenci v rozložení a využívání pracovních sil. Navíc zde existuje i konkurence z hlediska umístění volného kapitálu. Zemědělci se musí rozhodnout, zda investují do rozvoje zemědělské výroby nebo do rozvoje agroturistiky.
Mezi další negativní dopady agroturistiky patří přetěžování žen – farmářek, na kterých vedle práce v zemědělství spočívá i práce v oblasti agroturistiky (úklid, praní, podávání snídaně apod.). V úvahu lze vzít i možný negativní dopad na životní prostředí (poškozené polní cesty, rušení zvěře a stád apod.). Příliš velká návštěvnost a nepřizpůsobení se původní vesnické sociální struktuře může také znamenat zátěž a stres pro obyvatelstvo nebo se může odrazit v ekologii (např. odpady). V důsledku výstavby ubytovacích zařízení či dalších součástí infrastruktury cestovního ruchu může dojít k úbytku půdy.

2. Podnikání ve venkovské turistice

2.1 Podmínky a předpoklady úspěšného podnikání v agroturistice

Existuje několik kroků, které by si měl podnikatel promyslet ještě před tím, než s podnikáním v agroturistice začne.
Prvním krokem je rozhodnutí o podnikání. Rozhodnout se, zda vůbec s podnikáním začít je vždy velmi obtížné. Podnikatel musí důkladně zvážit všechny okolnosti, možnosti a vazby soukromého podnikání. Musí si uvědomit, že začít podnikat znamená mít nejen finanční zázemí, ale i podporu a pochopení rodiny a že podnikání není nahodilá činnost, ale činnost soustavná, kterou podnikatel provádí samostatně vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Ten však obvykle v prvních letech podnikání slouží k rozvoji firmy, a proto není dobré, aby si podnikatel myslel, že okamžitě zbohatne. Dokonce by se měl připravit i na možnost, že jeho plány nemusí vyjít podle jeho představ a on může být ve své činnosti neúspěšný.
Druhým krokem je dobrý nápad. Dobrý nápad většinou přináší úspěch, ale až po důkladném zvážení podmínek a faktorů souvisejících s jejich realizací. Důslednost a odpovědnost při zpracování podnikatelského záměru se vždy vyplatí. Důležitá je též kvalitní příprava a seriózní rozhodování, které patří k podnikatelské etice.
Třetí krok – to jsou znalosti a informace. Každý podnikatel, a tím spíše začínající podnikatel, by si měl uvědomit, že znát nezbytné právní normy, programy finančních výpomocí a podpor malému a střednímu podnikání a podmínky účasti v těchto programech je důležitou výhodou. Měl by mít také přehled v systému služeb pro podnikatele (informační, poradenské a vzdělávací služby). Poznání odstraňuje překážky, pomáhá překonávat strach a upevňuje zdravé sebevědomí. Znalost dané problematiky posílí podnikatelovo postavení na trhu.
Čtvrtým krokem je založení a provozování firmy. Podnikatel by měl před započetím své činnosti uvážit, zda chce podnikat samostatně nebo se společníky. Jako samostatný podnikatel bude na všechno sám, s případnými partnery může být silnější kapitálově i odborně. Navíc se s nimi může podělit o starosti a odpovědnost."

Poznámka

Práce je velmi kvalitní, obsáhlá, přehledná a navíc má velmi kvalitně zpracované zdroje a literaturu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7487
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse