Akcie

Kategorie: Burzy a cenné papíry

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Důkladná práce zahrnující popis veškerých atributů těchto cenných papírů. V úvodu je vysvětleno, co je akcie. Dále je uvedeno rozdělení akcií z několika hledisek, především podle druhu, převoditelnosti, kurzové hodnoty. Rovněž jsou rozebrány náležitosti jednotlivých částí materializované akcie. Detailněji je nastíněna problematika kódu ISIN. Práce také vyjmenovává práva akcionáře a vysvětluje emisi akcií, i způsoby emise nových akcií.

Obsah

1.
Úvod
2.
Akcie
3.
Druhy akcií:
3.1.
Běžné akcie
3.2.
Prioritní akcie
3.3.
Zaměstnanecké akcie
3.4.
Úrokové akcie
4.
Další dělení akcií:
4.1.
Z hlediska převoditelnosti
4.2.
Z hlediska termínu emise
4.3.
Z hlediska sídla společnosti
4.4.
Z hlediska kursové hodnoty
5.
Struktura materializované akcie
5.1.
Plášť
5.2.
Kupónový arch
5.3.
Talón
6.
Dematerializované cenné papíry
7.
Práva akcionáře:
7.1.
Právo podílet se na řízení
7.2.
Právo na zisku
7.3.
Právo podílet se na likvidačním zůstatku firmy
8.
Emise akcií
8.1.
Nabídka na prodej za pevně stanovenou cenu
8.2.
Tendrový prodej
8.3.
Umístění akcií
8.4.
Kapitalizace
9.
Štěpení akcií (stock split)
10.
Závěr

Úryvek

"Při emisi kmenových akcií získá emitující společnost hotovost za to, že se noví akcionáři stanou spoluvlastníky podniku. (Tím, že odkoupí emitované akcie). Nejčastěji emisi akcií prová-dějí podniky, s jejichž akciemi se již obchoduje na burze, ale potřebuje dodatečné prostředky k financování svých investičních projektů (nebo taky, aby změnil způsob financování). Stáva-jícím akcionářům se tak nabízí šance, jak zvýšit svůj podíl na vlastnictví společnosti. Je to pro ně navíc méně rizikovější způsob posílení svého vlivu, než nákup akcií na volném trhu, kde se může cena akcie měnit. Podle právního řádu mnoha zemí (u nás to upravuje Obchodní zákoník) jsou společnosti, s jejichž akciemi se obchoduje na burze, povinny nabídnout nové akcie nejprve stávajícím vlastníkům (rights issue). Aby je mohly nabídnout jiným investorům, musí mít většinou souhlas akcionářů. U nás jim to povolení může dát například jen valná hromada, a to jen v důležitém zájmu akcionářů.

Emise začíná rozesláním prospektu s podrobnosti o nabídce včetně účelu emise a počtu akcií na prodej každému akcionáři. Akcie se nabízejí současným akcionářům s určitým diskontem vzhledem k současné tržní ceně akcií. Takto mohou být akcie přímo prodány na trhu. Součas-ní akcionáři mohou klidně prodat svá práva na nákup akcií, aniž by si je koupili. Cena akcie se tak rovná diskontu a zájemci o koupi těchto akcií je tudíž koupí za cenu, jakou by za ně dali na trhu.

Oznámení nové emise akcií s přednostním právem (je v podstatě kurzotvorná informace) mů-že způsobit, že investoři vyženou ceny akcií nahoru. Cena akcií v době od oznámení o emisi do realizace emise může být ovlivněna mnoha faktory, které nejsou spojeny s emitující spo-lečností. Pokud dojde k poklesu cen akcií, může se stát, že akcionáři nevyužijí možnosti za-koupit si nové akcie, protože jejich tržní cena bude nižší, než cena přednostního práva na ná-kup akcií. Aby se emitent vyhnul této situaci, musí být diskont dostatečně velký. Nesmí být ale příliš velký, protože by mohl signalizovat riziko emitenta.

Emitent provádí emisi nových akcií většinou prostřednictvím finanční instituce (underwri-ting). Takovou institucí většinou bývají velcí investoři (nejčastěji banky), kteří většinou chtějí nakoupit tyto akcie v případě, že o ně současní akcionáři neprojeví zájem. Je to určitý druh pojistky pro emitenta. Zprostředkovatel emise se zaváže, že odkoupí akcie, když o ně nebude zájem a za to dostane ještě odměnu (commission). Někdy může být lepší, když emitent stano-ví cenu emise nízkou, aby předešel nezájmu akcionářů. Většina nových emisí se provádí pro-střednictvím:
1) nabídky na prodej (offer for sale) za pevně stanovenou cenu
2) tendrového prodeje (sale by tender)
3) umístění (placing)
4) kapitalizací (capitalization) – zvyšování počtu akcií, aniž dojde k přísunu prostředků do společnosti"

Poznámka

Velmi kvalitní práce. Jedná se v podstatě o výtah z mnoha uznávaných publikací o této tematice. Obsahuje tabulky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera204
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse