Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Aktuální problémy daňové soustavy ČR - esej

Aktuální problémy daňové soustavy ČR - esej


Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Eseje

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu, Jindřichův Hradec

Charakteristika: Esej se zabývá daňovou soustavou České republiky, zaměřuje se především na její aktuální nedostatky. Autor upozorňuje na problémy systému důchodového pojištění, daně z přidané hodnoty (DPH) či spotřební daně a zároveň přináší několik vlastních nápadů na zlepšení stavu veřejných financí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vývoj veřejných financí po revoluci
3.
Daňový systém
3.1
Systém důchodového pojištění
3.2
Hlavní daně
3.3
DPH
3.4
Spotřební daň
4.
Závěr

Úryvek

" Aby bylo možno zodpovědět otázky uvedené výše, je třeba se též podívat do minulosti vývoje veřejných financí. Není pochyb o tom, že překotný vývoj po revoluci se na současném vyrabovaném rozpočtu hodně podepsal. V této době díky znovu nabyté svobodě vládla v Česku velká euforie a volnost, což se bohužel týkalo i veřejných financí a majetku. Mnoho státního majetku bylo nestandardně „vyvedeno“ z účetnictví, státní kasa se rabovala. Byla to doba obrovského rozmachu podnikání, jelikož po éře pouze státních podniků se jednalo o něco naprosto nového, banky půjčovaly nově vzniklým firmám jak na drátkách a víceméně na dobré slovo. Této situace samozřejmě využilo (či spíš zneužilo) i mnoho „vykuků“, jak už zřejmě patří k české nátuře a půjčilo si peníze, o kterých již předem tušili, že je nebude možné splatit. Byla to éra daňových podvodů, za všechny lze uvést kauzu „lehkých topných olejů“. Když už nebylo kde brát, tak se privatizovalo. A privatizovalo se opravdu statečně, nutno ovšem dodat, že privatizace, pokud proběhla transparentně a za nevyšší možno cenu byla jistě přínosem nejen pouze pro státní kasu. Jak je samozřejmě známo, stát se v žádném případě nechová jako nejlepší hospodář, chybí v něm aspekt osobního vlastnictví a odpovědnosti, takové to známé „z cizího krev neteče“ a „kdo nekrade, okrádá rodinu“ (populární zejména za socialismu, někde přežívá dodnes). Ovšem přísun peněz z privatizací není bezedný a způsob, jak se s nimi díky klientelismu a korupci „habá“ je už tak okatý, že na něj poukazují i státy mimo EU.

Jak se říká, tak „ryba smrdí od hlavy“ a pokud nám bude vládnout stále stejná politická garnitura, nevidím zde velký prostor pro zásadní změnu, jež by mohla nastartovat zavedení naprosté transparentnosti a získání důvěry v politiky a politiku vůbec. Příležitost se nám všem naskytne velice brzy při květnových volbách. Ale to jsem malinko odbočil od tématu, i když se situací státní kasy a daňového systému velmi úzce souvisí. Jelikož co se v parlamentu „upeče“, to si občané „snědí“. Je třeba, aby z nich vzešel silný a jasný vítěz, jež bude schopen zkrotit nebezpečné zadlužování a všechna negativa výše vyjmenovaná.

Co se týče daňového systému obecně, tak dle mého názoru je naprosto nedostatečně nastaven a samozřejmě dlouhodobě neufinancovatelný. Pokud by nešlo k zásadním změnám, tak nás zcela jistě nemine situace současného Řecka. Česká republika byla též upozorněna na možnost snížení jejího ratingu, pokud nedojde v brzké době k žádným zásadním změnám a to by nebyla pro nikoho z nás dobrá zpráva a mohla by rozjet nehezkou „spirálu“ vedoucí do pekel.

Je třeba začít od nejnepříjemnějších a nejbolavějších věcí, což s sebou samozřejmě přinese negativní ohlasy u plátců daní, ale není možno už dále pokračovat v principu „sociálního státu“ a počítat s tím, že když nám bude nejhůř, tak se o nás stát a jeho bývalý velký rudý bratr postará, jako to bývalo kdysi. Situace je dnes naprosto jiná, žijeme v kapitalistické společnosti a rovnostářství už se nenosí, každému by se mělo dostávat dle jeho schopností a znalostí, i když to bohužel ještě neplatí, stále zde funguje silný klientelismus."

Poznámka

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, Semestrální práce pro předmět Daňový systém.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d277a98317d3.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Aktualni_problemy_dan_soustavy.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse