Seminarky.cz > Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze

Ulice: nám. W. Churchilla 1938/4

Město: Praha 3 – Žižkov

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Krizový management - vědecká esej

Tato vědecká úvaha pojednává o krizovém managementu. Nejdříve je v několika bodech definován pojem krizového managementu, poté se představí základní p... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Eseje

Kategorie: Management

556x

Aktuální problémy daňové soustavy ČR - esej

Esej se zabývá daňovou soustavou České republiky, zaměřuje se především na její aktuální nedostatky. Autor upozorňuje na problémy systému důchodového ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Eseje

Kategorie: Daňová problematika

464x

Globální oteplování

Text se zamýšlí nad otázkou, zda je globální oteplování pouze nafouknutou mediální a politickou bublinou, anebo skutečnou hrozbou. Stručně porovnává r... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Ekologie

425x

Globální problémy životního prostředí

Práce popisuje dlouhodobý vývoj vztahů člověka a přírody. Dále se věnuje projevům působení člověka na životní prostředí. Pojednává také podrobně o nej... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Ekologie

283x

Promoční projev na Vysoké škole ekonomické

Obsahuje promoční projev, který byl přednesen na závěr studia před akademickými pracovníky, rodiči a přáteli.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Eseje

Kategorie: Humanitní - ostatní

219x

Georges Seurat: Nedělní odpoledne na ostrově La Grande Jatte

Práce je zaměřena na rozbor díla Nedělní odpoledne na ostrově La Grande Jatte, od Georgese Seurata. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Malířství, Čeština, Umění/hudba, Literatura

211x

Společenský styk a pracovní etiketa (z genderového pohledu)

Seminární práce z předmětu Společenský styk a diplomatický protokol se zabývá společenským stykem a vztahem muže a ženy na pracovišti. Popisuje klima ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Sociologie

190x

Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví a v daních - bakalářská práce

Tato práce se zabývá dlouhodobým hmotným majetkem v účetnictví a daních. Věnuje se definici dlouhodobého majetku jako takového, oceňování dlouhodobého... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Bakalářské práce

Kategorie: Daňová problematika, Účetnictví

182x

Platební karty - bakalářská práce

Tato práce obsáhle podává základní informace o platebních kartách, se zaměřením na veškeré znalosti, které je nutné mít k bezpečnému a pohodlnému využ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Bakalářské práce

Kategorie: Banky

181x

Informační systémy ve zdravotnictví

Práce z předmětu IT ve zdravotnictví se zaměřuje na informační systémy ve zdravotnictví. Po obecné definici informačního systému charakterizuje etapy ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Informační systémy


163x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]