Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Aktuální vlivy a trendy ve vzdělávání zaměstnanců

Aktuální vlivy a trendy ve vzdělávání zaměstnanců

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Andragogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem práce jsou aktuální vlivy a trendy ve vzdělávání zaměstnanců. Zaměřuje se především na e-learning, tento pojem vysvětluje, popisuje jeho nejčastěji využívané typy a charakterizuje jeho výhody i nevýhody. Věnuje se možnostem jeho využití v oblasti firemního vzdělávání a zmiňuje se o základních pravidlech pro tvorbu studijních programů. Závěrečná část obsahuje vlastní zkušenosti autora s využíváním e-learningu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Definice e-learningu
2.1.
Varianty e-learningu
2.2.
Výhody a nevýhody e-learningu
2.3.
Blended learning
2.4.
Současný trend
2.5.
Mobilita a e-learning
3.
E-learningové vzdělávací programy
3.1.
Postup tvorby e-learningového kurzu
3.2.
Náklady na e-learning
4.
Závěr
5.
Seznam použité literatury

Úryvek

"1. DEFINICE E-LEARNINGU
V posledních letech zaznamenalo obrovský rozmach elektronické vzdělávání neboli e-learning. Pojmem e-learning se prolíná vzdělávání počínaje školou základní, přes školy střední a vysoké až po další vzdělávání dospělých. Elektronické vzdělávání je v systému vzdělávání dospělých využíváno v mnoha formách. Frekventované je využívání e-learningu jako podpůrného prostředku vzdělávání. V praxi se jedná o distribuci datových nosičů jako jsou CD, DVD disky, paměťové flashdisky nebo v některých případech ještě diskety s uloženými studijními materiály nebo učebními materiály sloužícími k opakování určitých celků studia. Druhou možností a v dnešní době stále využívanější vzhledem k obrovskému rozvoji připojení k internetu je ukládání zmíněných souborů na servery s možností stahování uživateli. V neposlední řadě se e-learning prosazuje jako čistě distanční forma vzdělávání, kdy jsou studující trvale odděleni od tutorů či lektorů a důraz je kladen zejména na samostudium. Tak definuje e-learning Průcha. Zároveň nastiňuje další možnosti e-learningu, kterými jsou například formy on-line studia, které se dá charakterizovat jako studium, kdy jsou studující a lektoři v kontaktu v reálném čase, ale odděleni prostorově. Průcha zmiňuje možnost e-mailové komunikace nebo možnosti zřízení tzv. chat roomů, což jsou prakticky virtuální učební třídy.
Eger zmiňuje, že samotný pojem e-learning je dodnes v českých podmínkách poměrně nejasný a jeho význam nejednotný. Existuje celá řada definic, které více či méně přesně vymezují, co vlastně je e-learning. Jako vhodné se podle něj jeví vymezení pojmu jako vzdělávacího procesu, který je spojen s počítači a informačními a komunikačními technologiemi. Realizuje se ve vzdělávacím prostředí, vzdělávání probíhá za účelem dosažení vzdělávacích cílů. E-learning je zároveň vzdělávání spojené s počítačovou sítí, tedy intranetem neboli vnitřní sítí, internetem, ale i programovým vybavením, které práci v síti umožňuje.
Pojem e-learning se v českých zemích začal výrazněji používat koncem minulého století. Zlámalová poukazuje na vývoj definice pojmu e-learning, kdy byl v třetím vydání pedagogického slovníku definován jako elektronické vzdělávání, které označuje různé druhy učení podporovaného počítačem, zpravidla s využitím moderních technologických prostředků, především CD-ROM. Technický vývoj si samozřejmě vynutil úpravu definice. V současné době je zřejmě nejaktuálnější a všeobecně přijímaná definice Národního centra distančního vzdělávání, podle které je e-learning aktuálním technologickým prvkem pro distanční vzdělávání i pro využití v rámci prezenčního vzdělávání. Představuje multimediální a didaktickou podporu vzdělávacího procesu, využívající informační a komunikační technologie pro dosažení vyšší kvality a efektivity vzdělávání.

1.1 Varianty e-learningu
E-learning se zpravidla rozděluje na off-line a on-line variantu. On-line e-learning představuje vzdělávání, které potřebuje ke své existenci počítačovou síť, ať již intranet nebo internet případně síť mobilní. On-line variantu e-learningu lze dále rozdělit do dvou verzí. Jedná se o synchronní verzi, která vyžaduje neustálé připojení k síti a umožňuje, aby studující byl v daný okamžik propojen s tutorem (průvodce studia, vzdělavatelem) a se studujícími kolegy. Umožňuje tedy reálné propojení mezi pedagogem a studujícími v čase, na kterém je ale tato verze e-learningu závislá. Nelze tedy počítat se zásadní výhodou distančního vzdělávání, a to řídit své vzdělávání podle svých časových potřeb. Na druhou stranu u této formy vzdělávání do jisté míry odpadají negativa ve formě chybějící komunikace tváří v tvář či okamžité zpětné vazby. Asynchronní verze nevyžaduje trvalé připojení k počítačové síti. Komunikace mezi studujícími a vzdělavatelem probíhá prostřednictvím jiných komunikačních prostředků se zpožděním (např. elektronická pošta, diskusní fórum apod.)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21653
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse