Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Akutní infarkt myokardu a ischemická choroba plic - maturitní otázka

Akutní infarkt myokardu a ischemická choroba plic - maturitní otázka


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se věnuje ischemické chorobě plic a akutnímu infarktu myokardu. Nejprve jmenuje rizikové faktory vzniku obou onemocnění, poté popisuje formy první pomoci. Pojednává o technikách ošetřovatelské péče, včetně možných komplikací a problémů. Zmiňuje správnou životosprávu nemocného a ošetřovatelské problémy při infarktu myokardu.

Obsah

1.
Rizikové faktory vzniku onemocnění
2.
První pomoc u akutní infarkt myokardu (AIM)
3.
Ošetřovatelská péče u nemocného na JIP, ARO
4.
Životospráva nemocného
5.
Ošetřovatelské problémy u pacientů s infarktem myokardu

Úryvek

"Oš. nem. s ICHS a AIM
Rizikové faktory vzniku onemocnění: kouření, hypertenze, obezita, tělesná nečinnost, DM, poruchy tukového metabolismu, vysoký cholesterol, stres, zvýšená hladina kyseliny močové, genetické faktory.
Je prokázáno že vyskytuje li se více uvedených faktoru u jednoho pacienta, riziko ICHS vysoce stoupá.
ICHS se projevuje syndromem anginy pectoris: Projevuje se tupou svíravou bolesti za sternem- stenokardie, která hlásí nedostatek kyslíku v pracujícím myokardu. Důvodem je aterosklerotická stenóza koronárních tepen. Stenokardie trvá několik minut, dostaví se při námaze. Může být doprovázeno pocením, slzením, nauzea, zvracení.
Infarkt myokardu: ložisková nekróza vyvolaná poruchou prokrvení. Paří mezi akutní formy ICHS. Uzávěrem koronární tepny (trombus-nasedá na aterosklerotický plát, embolus-kt. se zachytí v místě aterosklerotického plátu, spazmus-stah, samotný aterosklerotický plát, zřídka poranění či zánět koronální tepny) dojde k ischemii myokardu po které se za 40 minut začíná objevovat nekróza. Příznakem je stenokardie, bolest vystřelující od sterna až do levé horní končetiny nebo čelisti. Nereaguje na podání nitroglycerinu (u AP bolest ustoupí) Další příznaky: úzkost, strach, pocení, palpitace, arytmie, hypotenze nebo hypertenze, zmatenost.
První pomoc: Přivolání rychlé záchranné služby, v případě selhávání srdečního oběhu zahájení resuscitace, ložit do polohy v leže se zvýšenou horní polovinou těla, uvolnit oděv, uklidnit nemocného, Má-li u sebe Nitroglycerin, podat +1 tabeta Acylpirinu, trvale sledovat stav d příjezdu RZS.
RESUSCITACE: viz. Resuscitace

PP u AIM
• Přivolání ZZS
• V případě selhávání oběhu zahájení resuscitace
• Poloha vleže se zvýšenou horní polovinou těla, uvolnění oděvu
• Uklidnění nemocného
• Nytroglycerin pod jazyk, 1tbl. Acylpyrinu
• Sledování stavu až do příjezdu ZZS"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49a41000aa34a.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
MO_ischem_choroba_plic.doc (69 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse