Seminarky.cz > Životopisy > > > Albert Einstein - životopis

Albert Einstein - životopis

Kategorie: Přírodovědné a technické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje podrobně zpracovaný životopis slavného fyzika, Alberta Einsteina, autora teorie relativity. Popisuje jeho život od dob dětství, přes školní docházku, až k profesorské kariéře, a významným fyzikálním objevům.

Obsah

1.
Dětství
1.1
Rodinné zázemí
1.2
Školní docházka
1.3
Vyšší vzdělání
2.
Objevy na poli fyziky
2.1
Teorie relativity
2.2
Fotoelektrický jev
3.
Profesorská kariéra
3.1
Rozvoj teorie relativity
3.2
Poznatky o luminiscenci
4.
Einsteinův pacifismus
5.
Ostatní zájmy
5.1
Filozofie
5.2
Politika

Úryvek

"V r. 1905 také podal vysvětlení fotoelektrického jevu, za který získal v r. 1921 Nobelovu cenu, neboť šlo o obohacení kvantové teorie, zabývající se nejmenší možnou hodnotou určité fyzikální veličiny. Fotoelektrický jev v podstatě vysvětluje závislost emise elektronů na frekvenci dopadajícího světla, čímž je podán důkaz kvantové struktury světla. V přednášce o fotoelektrickém jevu vyslovil předpoklad existence fotonů čili částic světla. Protože interferenční (složené, vzájemně se ovlivňující) pokusy již dávno potvrdily, že světlo sestává z elektromagnetických vln a protože se považovalo za samozřejmé, že vlny a částice jsou protikladné pojmy představovala Einsteinova hypotéza radiální a paradoxní rozpor s klasickou teorií.

V r. 1908 německý fyzik Alfred Heinrich Bucherer experimentálně dokázal zvýšení hmoty rychlých elektronů, tudíž jeho pokusy doložili správnost Einsteinovy speciální teorie relativity z r. 1905.
Od roku 1911 působil Albert Einstein jako profesor na německé univerzitě v Praze, Curychu a od r. 1913 jako ředitel výzkumného ústavu císaře Viléma. Roku 1915 formuloval obecnou teorii relativity, která o principu relativity pojednává rozsáhleji než speciální teorie relativity z r. 1905. Einsteinovým východiskem byly úvahy o vlastnostech fyzikálních zákonů vyjadřujících chování materiálních objektů ve zvolené soustavě souřadnic při přechodu v jinou soustavu souřadnic. Zatímco při pozorování v inerciálních systémech, tedy v systémech pohybujících se rovnoměrně, platí speciální teorie relativity, popisují závěry obecné teorie relativity také systémy urychlované. To předpokládá vzít v úvahu též gravitační pole.

Rozhodujícím předpokladem této teorie je rovnost hmoty tíhové a setrvačné, podle které fyzik v uzavřeném systému nečiní rozdíl mezi účinkem konstantního zrychlení a účinkem gravitačního pole. Tento fyzikální poznatek vede zpět ke strukturálním vlastnostem hmoty a prostoru, na který přestávají platit klasické (euklidovské) zákony geometrie. Tyto zákony zahrnují základní věty o součtu úhlů v trojúhelníku a o shodnosti, odvěsnovou větu apod. Tzn. Einsteinova obecná teorie relativity vychází z předpokladu, že účinky přitažlivosti nejsou vyvolávány fyzikálními silami v normálním smyslu slova, ale spíš jsou důsledkem zakřivení prostoru samého. Einstein tuto teorii nejen vypracoval, on ji vyjádřil i matematicky. Na základě této matematické podoby se již daly dělat předpovědi a ověřovat hypotézy. Následná pozorování – z nichž nejslavnější byla učiněna během úplného zatmění slunce – opakovaně potvrdila, že jsou Einsteinovy rovnice správné. Existence gravitačních polí způsobuje více či méně "zakřivení" čtyřrozměrného časoprostoru. Toto zakřivení je místně rozdílné.

Obecná teorie relativity se ovšem ostatním vědeckým zákonům vymyká hned v několika směrech. Einstein tuto teorii neodvodil od pečlivých experimentů, ale čistě racionalisticky, jak se o to pokoušeli řečtí filosofové a středověcí scholastici (dogmatici, lpějící na nezdůvodněných názorech, strnulí v myšlení). Ovšem na rozdíl od těchto hledačů mechanické teorie krásy a symetrie, které neobstály v zatěžkávací zkoušce experimentu, Einsteinova teorie dosud úspěšně odolává všem testům. Na rozdíl od speciální teorie relativity se dá obecná teorie relativity ověřit jen velmi těžko. Přesto vedla k předpovědi jevů později experimentálně potvrzených."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera551
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse