Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Alexandr Veliký

Alexandr Veliký


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá osobností Alexandra Velikého. Věnuje se jeho rodině, vzestupu Makedonie, vojsku, uvádí území dobytá Filippem a zmiňuje jeho smrt. Následuje období Alexandrova mládí, jeho převzetí moci a válka s Persií. Ta si všímá území Malé Asie, Issosu a Egyptu, bitvy u Gaugamél, která je v další části práce podrobněji přiblížena, pronásledování Dareia a zabití Bessa. Zaměřuje se na tažení na východ, na návrat do Persie i na Alexandrovo vojsko. Charakterizuje helénistický svět, v rámci něhož rozpracovává témata rozdělení říše, Makedonci a Řecko v letech 281 - 146 př. n. l., Seleukovci v období 304 - 64 př. n. l., nechybí Ptolemaiovská říše v letech 323 - 30 př. n. l. Zajímavostí je otázka nejslavnějšího koně starověku. Samostatné kapitoly tvoří egyptská Alexandrie a pojednání o filmu Alexandr Veliký, které je doloženo dokreslujícími fotkami.

Obsah

1.
Rodina Alexandra Velikého
1.1.
Vzestup Makedonie
1.2.
Filippem dobytá území
1.3.
Vojsko
1.4.
Filippova smrt
1.5.
Obrazový materiál
2.
Mládí
3.
Převzetí moci
4.
Válka s Persií
4.1.
Malá Asie
4.2.
Issos a Egypt
4.3.
Rozhodnutí
4.4.
Pronásledování Dareia, zabití Bessa
5.
Tažení na východ
6.
Návrat do Persie a smrt
7.
Alexandrovo vojsko
7.1.
Jízda
7.2.
Vojsko v pohybu
7.3.
Pěchota
8.
Helénistický svět
8.1.
Rozdělení říše
8.2.
Makedonci a Řecko: 281 - 146 př. n. l.
8.3.
Seleukovci: 304 - 64 př. n. l.
8.4.
Ptolemaiovská říše: 323-30 př. n. l.
9.
Nejslavnější kůň starověku
10.
Egyptská Alexandrie
11.
Film
11.1.
Foto z filmu
12.
Bitva u Gaugamél 331 př.n.l.

Úryvek

"NÁVRAT DO PERSIE A SMRT

V roce 324 př. n. l. se Alexandr konečně vrátil do Persie. V Súsách byla uspořádána hromadná svatba makedonských vojáků s perskými ženami. Manželství mezi nimi byla Alexandrem pokládána za nezbytná k tomu, aby mohlo nastat splynutí obou národů Peršanů a Řeků. Sám se oženil se dvěma ženami: Stateirou, dcerou Dareia a s Parysatidou, dcerou Artaxerxa III. Tak byl nyní ženatý již celkem se třemi ženami. Nutno podotknout, že polygamie nebyla v této době nic neobvyklého, neboť i Alexandrův otec měl několik manželek. Svatba s dcerou soupeřícího krále byla tehdy chápana často jako prostředek diplomacie. Samotný svatební obřad byl proveden podle perského rituálu. Perské zvyky a obyčeje nebyly nijak potlačovány, spíše naopak: dokonce byly Makedonci přejímány.
Rostoucí zrovnoprávňování Peršanů a přijímání perských zvyků však zvětšovalo propast mezi Alexandrem a jeho generály. Počet perských vojáků v armádě začal převyšovat počet Makedonců. Peršané také nyní směli zastávat vyšší hodnosti v armádě, což Makedonci považovali za neslýchané. Toto vše mělo za následek vzpouru ve vojsku umístěném ve městě Opis na Tigridu. Alexandrovi se nakonec podařilo revoltu urovnat, když osobně uklidňoval vzbouřené vojáky. Každopádně brzy na to poslal Kratera s asi 10 000 veterány zpět do Makedonie, aby zde nahradil Antipatra.
Na podzim roku 324 př. n. l. odešel Alexandr do Ekbatany, kde po mnoha bitkách onemocněl a zemřel Hefaistion, jeho přítel a oblíbený druh, s kterým zřejmě sdílel i lóže. Alexandr nechal popravit Hefaistionova lékaře a mnoho dní pak truchlil a utápěl svůj smutek v alkoholu. Rovněž nechal Hefaistionovi vystavět monumentální hrobku.
Po návratu do Babylónu na začátku roku 323 př. n. l. začal plánovat nové tažení, které mělo vést na Arabský poloostrov a následně do Afriky proti Kartágu. Alexandrův sen o splynutí národů stejně jako jeho rozsáhlé plány tažení na západ se však už nikdy neuskutečnily, neboť ho v Babylóně v roce 323 př. n. l. zastihla smrt.
Příčiny jeho skonu jsou nejasné a existuje mnoho různých názorů. Podle jednoho zemřel na západonilskou horečku. Nelze ani vyloučit tyfus nebo recidivu malárie, kterou prodělal v mládí. Není vyloučeno ani to, že mohl být otráven. Každopádně po svém návratu z Indie Alexandr holdoval až přespříliš pití, což mu společně se zraněními utrženými ve válkách přivodilo celkovou slabost organismu. Po další z mnoha bitek onemocněl horečkou a po několika dnech 10. června zemřel.
Když Alexandra na smrtelné posteli obklopili jeho generálové, aby zjistili komu zanechává svou říši, měl prý pronést: „Nejsilnějšímu z vás.“ Dále měl vyjevit svou předtuchu ne příliš příznivé budoucnosti. Což se zanedlouho také potvrdilo vypuknutím válek mezi jeho nástupci, které jsou známé jako války diadochů.
Svůj pečetní prsten odevzdal Perdikkovi, kterému po smrti Hefaistiona nejvíce důvěřoval. Tři měsíce po Alexandrově smrti se Roxaně narodil Alexandr IV. Aigos, jediný Alexandrův legitimní syn a oprávněný dědic jeho veleříše, který však byl ještě v útlém věku zavražděn."

Poznámka

Práce má kompilační charakter. Obsahuje velké množství obrazového materiálu a tabulky. Čistý text tvoří cca 15 stran. Částečně čerpá z: http://www.ofilmu.com/index.php?menu=film&pm=recenze&id=11&film=alexandr_veliky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9927
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse