Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Alkany a cykloalkany

Alkany a cykloalkany

Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přehledně zpracované poznámky z chemie na téma alkany a cykloalkany. Práce obsahuje základní reakce daných sloučenin a významné zástupce.

Obsah

1.
Alkany
2.
Cykloalkany

Úryvek

"Alkany
= parafíny (parus – málo; finus - slučitelný)
 Tvoří homologickou řadu
- Následující člen se od předchozího liší o homologický přírůstek (CH2 => CmH(2m+2))
- Hendekan (11)
- Dodekan (12)
- Heptadekan (17)
- Ikosan (20)
- Henikosan (21)
- Dokosan (22)
- Triakontan (30)
- Hentriakontan (31)
- Tetrakonta (40)
- Hektan (100)
 Násobící předpony bis-, tris-, tetrakis-
Fyzikální vlastnosti
 S rostoucím počtem C
- Roste Mr
- C1 – C4 jsou plyny
C5 – C14 jsou kapaliny (nižší těkavé, vyšší viskózní)
C15 + jsou pevné látky
 S rostoucí Mr roste teplota tání (tt) a teplota varu (tv), přičemž rozvětvené alkany mají nižší teploty tání a varu oproti nerozvětveným
 Čisté plynné alkany jsou bez zápachu
Nižší kapalné alkany mají benzinový zápach
Vyšší kapalné a pevné jsou bez zápachu
 Hustota menší než 1 (plavou na vodě, téměř se v ní nerozpouští)
 Jsou nepolární => rozpouští se v nepolárních rozpouštědlech (xyleny, étery, benzin)
 Dobře hoří
- Nižší nesvítivým (modrým) plamenem
- Vyšší svítivým a čadivým plamenem
 Plynné alkany a páry těkavých tvoří se vzduchem výbušnou směs
 Izomerie
- Konstituční – řetězcová
- Konformační – zákrytová / nezákrytová
Chemické vlastnosti
 Typickou reakcí je substituce, dále je možná eliminace a přesmyk (izomerace)
 Substituce
- Přednostně probíhá na vazbě C-H na terciárním uhlíku, nejméně ochotně na primárním uhlíku (úplně nejhůř na nulárním uhlíku metanu)
- Halogenace (vnášení halového prvku)
- Reaktivita klesá s rostoucím protonovým číslem
- → (Metylchlorid (Chlormetan))
- → (Dichlormetan (Metylchlorid))
- → (Trichlormetan)
- → (Tetrachlormetan / Chlorid uhličitý)
- → úplná halogenace (všechny vodíky nahrazeny)
- Nitrace (vnášení nitro skupiny (NO2))
- Jedná se o reakci s nebo s oxidy dusíku
- – může se štěpit i vazba C - C => reakční směs obsahuje více produktů
- Sulfonace (vnášení SO3H – váže se sírou, které byla odebrána OH- skupina)
- kyselina metansulfonová
- Sulfochlorace (vnášení SO2Cl)
- →
metansulfonylový radikál
metansulfonyl chlorid
- Oxidace
- Druhy vznikajících produktů závisí na síle ox. č.
- Mohou vznikat kyslíkaté deriváty, ale není to běžné
- Obvykle probíhá hořením
(teplota funguje jako iniciátor -> štěpí kyslík)
 Eliminace
- Dehydrogenace (činidlem jsou těžké kovy, obvykle Ni, Pt, Pd (stejné i pro hydrogenaci))

- Pyrolýza (tepelný rozklad) / termolýza
díky teplu se štěpí vazba C – C, navíc se z jednoho produktu odštěpí vodík, který přijme produkt druhý a v prvním vzniká dvojá vazba
 Přesmyk (izomerace)
- Přeměna nerozvětvených řetězců na rozvětvené"

Poznámka

Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333, Jindřichův Hradec

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29560
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse