Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Alkohol a jeho vliv na organizmus

Alkohol a jeho vliv na organizmus


Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem práce je alkohol, jakožto jeden z nejrozšířenějších druhů návykových látek. Autorka rozděluje populaci podle četnosti jeho užívání do čtyř skupin, všímá si účinků alkoholu na lidský organizmus a informuje o rizicích akutní a chronické otravy. V poslední kapitole se velmi stručně věnuje léčbě chronického alkoholismu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Konzumenti alkoholu
2.1
Abstinent
2.2
Příležitostný konzument
2.3
Nadměrný konzument
2.4
Alkoholik
3.
Účinky na organismus
3.1
Poškození organismu
3.1.1
Akutní otrava
3.1.2
Chronická otrava
4.
Léčba chronického alkoholismu
5.
Závěr
6.
Literatura

Úryvek

"2.2 Příležitostný konzument
Příležitostný konzument pije s mírou. Občas se stane, že tuto míru překročí.

2.3 Nadměrný konzument
Nadměrný konzument pije trvale nad míru. Dostávají se často do stavu opilosti, včetně příslušných ekonomických či zdravotních následků. S rostoucí konzumací alkoholu rostou problémy a tím roste konzumace alkoholu. Určité procento po času přechází do stupně alkoholismu.

2.4 Alkoholik
Alkoholismus je choroba, kterou je možno diagnostikovat a léčit. Alkoholik je na alkoholu závislý a není schopný se ho dobrovolně vzdát, ke své droze se vrací, při přerušení trvalého pití pociťují silné abstinenční příznaky.

3 Účinky na organismus
Alkohol má podle koncentrace po podání už místní účinky na sliznici dutiny ústní, hltanu, jícnu, žaludku a částí tenkého střeva. Ze žaludku a střev se alkohol vstřebává do krve a oběhem se dostává do všech tkání a tekutin těla.
Alkohol začíná působit zejména na nervový systém: účinkuje na řeč, rovnováhu, úsudek, bolest, sebekritičnost, sebekontrolu, odstraňuje zábrany, snižuje potenci. Celkově tlumí člověka. Tlumí však i regulaci dýchání a krevní oběh, což může mít ve výsledku fatální následky. Nebezpečná je kombinace zejména s benzodiazepiny, barbituráty a paracetamolem.
Alkohol ale také povzbuzuje sebevědomí.
Účinek alkoholu může vyvolat záchvaty hněvu, které vyústí do nesmyslných hádek nebo surových a agresivních činů za které se střízlivý původce později stydí.

3.1 Poškození organismu
3.1.1 Akutní otrava
Akutní otrava je způsobená vypitím značně velkého množství alkoholu, nebo menšího množství v kombinaci s některými léky.
Akutní otrava probíhá v několika fázích: ze začátku se nemusí vyskytovat projevy opilosti, pouze euforie nebo snížení pozornosti (excitační fáze). Ve vyšším stupni přistupuje nepozornost, poruchy řeči a rovnováhy (somnolentní fáze). Příznaky se stupňují, přidává se spavost, nevolnost až zvracení, spavost přechází v spánek (komatózní fáze) hluboký spánek až bezvědomí se studenou kůži, pomalým dýcháním, útlum mozkových center a následná smrt (asfyktická fáze). Je tedy nutná rychlá lékařská pomoc."

Poznámka

Seminární práce do předmětu Požívání návykových látek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d0f731e2d304.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Alkohol_vliv_na_organizmus.doc (53 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse