Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Alkoholy - maturitní otázka

Alkoholy - maturitní otázka


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje zpracovanou maturitní otázku z chemie. Věnuje se představení účinku alkoholu, jeho toxicitě, ethanolu, propanolu, butanolu, pentanolu, ispropanolu, isobutanolu a isoamylalkoholů. Popisuje perorální intoxikaci doprovázenou ketoacidózou a biotransformací ethanolu.

Obsah

1.
Účinek
2.
Toxicita
2.1
Methanol
2.2
Ethanol
2.3
Fyziologická hladina ethanolu v krvi
2.3.1
Zákonem tolerovaná hladina:
2.3.2
Hodnocení:
3.
Perorální intoxikace doprovázená ketoacidóza
4.
Biotransformace ethanolu
4.1
Resorpce
4.2
Vylučování
4.3
Biotransformace

Úryvek

"ALKOHOLY
účinek:
-závisí na rozpustnosti ve vodě a lipidech
-v nízkých koncentracích euforizující
-ve vyšších excitační
-ve vysokých narkotický
OH skupina - zvyšuje biologickou aktivitu uhlovodíků
sladkost roste a počtem OH skupin a klesá biologický účinek
biologický účinek terc. alkoholů je vyšší než primárních
biologický efekt prim. alkoholů s rozvětveným řetězcem je vyšší než s lineárním
přítomnost nenasycené vazby zvyšuje biologickou aktivitu alkoholů
s délkou řetězce od C3-C16 roste biologický efekt, ale klesá desinfekční účinek

toxicita - daná rozpustností a metabolity:
 v organismu postupná oxidace:
prim. alkohol aldehyd karboxylová kyselina
sek. alkohol aceton

Ethanol (CH3-CH2OH), Ethanolum, Spiritus vini (ČsL 4) = 95 hmot. %
100 hmot. % =bezvodý – absolutus (absolutní)
85 hmot. % = concentratus
60 hmot. % = dilutus
– hygroskopický - vysušuje - při místním popálení může obklad zabránit vytvoření puchýřů
– denaturace:
benzinem - Spiritus vini cum benzino (1 %) = denaturatus - desinfekce
pyridinem"

Poznámka

Práce obsahuje schémata vzorců a reakcí.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: chex0001.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
MO_alkoholy.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse