Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Alternativní a augmentativní komunikace - možnosti využití ve speciální pedagogice

Alternativní a augmentativní komunikace - možnosti využití ve speciální pedagogice

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zabývající se problematikou alternativní a augmentativní komunikace. Důraz je kladen především na možnosti jejího využití ve speciální pedagogice. Po vysvětlení základních pojmů, jsou charakterizovány vady sluchu i zraku, a také hluchoslepota a mentální retardace. Práce dále popisuje některé metody alternativní a augmentativní komunikace, např. Braillovo písmo, Lormovu metodu. Seznamuje s komunikací neslyšících. Zabývá se také vybranými druhy komunikačních metod, jako jsou sociálním čtením, piktogramy, jazykovým programem Makaton, i systémem Bliss.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vysvětlení pojmů
3.
Vady sluchu
3.1.
Lékařské hledisko
3.2.
Kulturně antropologické hledisko
3.3.
Komunikace neslyšících
4.
Vady zraku
4.1.
Cestování
4.2.
Braillovo písmo
5.
Hluchoslepota
5.1.
Lormova abeceda
6.
Mentální retardace
6.1.
Kategorie mentální retardace
6.2.
Komunikační metody
6.2.1.
Makaton
6.2.2.
Bliss
6.2.3.
Piktogramy
6.2.4.
Sociální čtení
7.
Závěr

Úryvek

"6.2 Komunikační metody
Děti z těžkým mentálním postižením nejsou schopny verbálního vyjadřování, proto se stále vyvíjí a hledají nové metody komunikace. Alternativní způsoby komunikace mají svoje klady, ale také zápory. Kladné je, že tato komunikace snižuje tendenci k pasivitě, zvyšuje aktivitu, rozšiřuje možnosti, umožňuje komunikovat i osobám, které mají velké potíže při vyjadřování. Záporem je společensky malá využitelnost, uživatelé bývají odděleni od převažující části společnosti, která tyto systémy neovládá, a to může způsobit ,že jedinec nikdy nebude mluvit.

6.2.1 Makaton
Je to jazykový program, který využívá manuální znaky doplněné mluvenou řečí a symboly. Vytvořila ho logopedka Margaret Walker ve Velké Británii. Základ je asi 350 znaků vycházejících z denního života. Manuální znaky tohoto programu mohou pocházet z přirozeného znakového jazyka, nebo znaky ze znakových systémů užívaných ve vzdělávání neslyšících. Mluvená řeč a znaky jsou často doplněny obrázkovými symboly. Vždy je nutné zjistit čemu jednotlivec dává přednost.

6.2.2 Bliss
Je systém, který používá místo slov jednoduché obrázky. Vyvinul ho rakouský žid a inženýr chemie, Charles Bliss. V roce 1971 byl systém bliss upraven a rozvinut tak, aby mohl sloužit také jedincům s omezenými pohybovými funkcemi rukou. Základem je slovník, který obsahuje asi 100 symbolů. Ty se kombinují a vytvářejí další významy. Symboly se sestavují do tabulek, které mohou postižení nosit sebou. V tabulce nad symbolem je umístěn nápis, díky kterému se mohou dorozumívat s lidmi, kteří systém bliss neznají. Systém je možné zpracovat a upravit k počítačovému užití. Pro všechny je srozumitelný.

6.2.3 Piktogramy
Snadno srozumitelná všem. Je to zjednodušené zobrazení skutečnosti (předmětů, činností, vlastností). Řazením piktogramů je možno skládat věty.

6.2.4 Sociální čtení
,, Je chápáno jako poznávání, interpretace a přiměřené reagování na zraková znamení a symboly, piktogramy, slova a skupiny slov, které se vyskytují v nejbližším okolí, aniž by byly využívány čtecí dovednosti (techniky čtení)“ . Zaměřuje se na aspekty orientace v okolním světě, které jsou bezprostředně využitelné, což přináší i motivační efekt. Toto čtení by se mělo dítě učit v době, kdy začíná užívat slova. Naučené věci si musí vyzkoušet samo na sobě. Nácvik sociálního čtení se skládá ze tří kategorií:
- soubor obrázků a textů
- slova ve vztahu k piktogramům
- skupiny slov ve vztahu k piktogramům

Výhodou sociálního čtení je srozumitelnost pro ostatní veřejnost. Dobře využitelné při individuálním vzdělávání, v pomocných školách by mělo být spíše podpůrné, pomocné nebo motivační. Sociální čtení je netradiční forma vzdělávání."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14682
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse