Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Alternativní pohony automobilů

Alternativní pohony automobilů

Kategorie: Doprava, Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje alternativním palivům, jejich významu a vztahu k životnímu prostředí. Představuje nejznámější typy alternativních pohonů, seznamuje s jejich principy, přednostmi i nedostatky. Následně se zabývá postojem české vlády k ochraně životního prostředí, popisuje nabízená zvýhodnění majitelům ekologických vozidel a v závěrečné části stručně srovnává využívání těchto vozidel občany České republiky se zbytkem Evropy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Spalovací motory a životní prostředí
3.
Alternativní pohony automobilů
3.1
Hybridní automobily
3.2
Automobily s palivovými články
3.3
Propan-Butan (LPG – Liquified Petroleum Gas)
3.4
Zemní plyn CNG (Compressed Natural Gas) / LNG (Liquefied Natural Gas)
3.5
Bionafta
3.6
Elektromobily - ZEL (Zero Emission Level)
4.
Státní politika životního prostředí
5.
Stimulační programy státu pro nákup ekologických vozidel
5.1
Silniční daň
5.2
Šrotovné
6.
Porovnání současné situace využívání ekologických vozidel v České republice a ve světě
7.
Závěr
8.
Literatura

Úryvek

"3.4 Zemní plyn CNG (Compressed Natural Gas) / LNG (Liquefied Natural Gas)
Mezi další alternativní pohony automobilů můžeme řadit použití zemního plynu, především stlačeného CNG, v menší míře pak zkapalněného – LNG. Jedná se o zkapalněný zemní plyn s podílem 90 – 100 % metanu se zbytky etanu, propanu, vyšších uhlovodíků, dusíku a dalších, který je v případě zkapalněného LNG skladován v Dewarově kryogenní, vakuově izolované nádobě s dvojitou stěnou při teplotě pod -160 °C. Objem zkapalněného zemního plynu je 600 x menší než jeho obdoba v plynném stavu.
Na LNG dnes ve světě jezdí přibližně několik tisíc vozidel, nejvíce v USA. Nárůst využívání LNG je v nejbližších letech očekáván v Asii (Čína, Korea) a v Evropě (Anglie, Německo, Španělsko). CNG/LNG je využíván jako motorové palivo v klasických spalovacích motorech, benzínových nebo přímo plynových. V České republice je zemní plyn v současné době využíván zejména v autobusech, ale už i ve stovkách osobních automobilů.
Výhodou použití tohoto pohonu je vysoce čisté palivo s minimem škodlivých emisí. Při jeho spalování se uvolňuje nejméně skleníkového plynu oxidu uhličitého a oxidu dusíku. Oxid uhelnatý, saze a ani rakovinotvorné zplodiny v podstatě nevznikají. Výrazně nižší jsou také náklady oproti uhlovodíkovému palivu. Naopak nevýhodou může být uchovávání za velmi nízkých teplot a komplikovanější technologie plnění vozidel. Snížení zavazadlového prostoru a nedostačující síť čerpacích stanic.

3.5 Bionafta
Dnes může vznětový motor jezdit na chemicky vyrobené palivo z řepky olejky – tzv. bionaftu. Bionafta je vyrobena ze směsi methylesterů řepkového oleje (cca 31 %), motorové nafty pro mírné klima a příslušných aditiv. Všechny vedlejší produkty mohou být dále zpracovány.
Nejznámější značkou bionafty je Setadiesel, další jsou například NaturDiesel a MyraDiesel.
Nesporná výhoda bionafty oproti klasické naftě je tvorba výrazně menšího množství škodlivin. Při provozu na bionaftu je obsah oxidů síry ve výfukových plynech výrazně nižší. Bionafta je mastnější nežli motorová nafta a její přídavek do motorové nafty snižuje opotřebení motoru. Změna ve výkonu motoru je o cca 5 % nižší oproti klasické naftě. Pro přechod na bionaftu nevyžaduje motor konstrukční úpravu jako například u zemního plynu. Poměrně bez problémů se mísí s běžnou naftou. Pokud přecházíme na NaturDiesel není nutná výměna palivového filtru, čistění palivové nádrže a ani výměna pryžových dílů. Tato opatření se doporučují pouze v případě, kdy jde o systém, který byl značně dlouhou dobu používán a mohl by obsahovat vodu.
Bionafta má ale také jednu zásadní nevýhodu, pěstované monokultury na její výrobu zabírají obrovské plochy, a tak ani potencionální využití zemědělských ploch celé zeměkoule by nestačilo k uspokojení poptávky po palivu a zároveň k vypěstování dostatku potravin.
Další nevýhodou je, že pokud budete pro své vozidlo využívat bionaftu, může dojít k porušení záručních podmínek některých dodavatelů.

[schéma]

"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a schémata. Rozsah čistého textu je cca 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20427
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse