Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Alternativní školství

Alternativní školství


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zabývající se alternativním školstvím. Nejdříve obecně tento typ školství charakterizuje, poté uvádí nejen základní společné rysy alternativních škol, ale také historický přehled alternativ ve vzdělání. Povrchně se zmiňuje o alternativním školství u nás. Konkrétně se zaměřuje na popis Waldorfského školství, metody Montessori, Daltonské školy, Jenského plánu, systému vzájemného vyučování a individuálního vyučování. Okrajově charakterizuje Winnetskou soustavu, činnou a pracovní školu, projektovou soustavu, Freinetovu školu a další.

Obsah

1.
Alternativní školství
1.1.
Základní společné rysy alternativních škol
1.2.
Historický přehled zajímavých alternativ ve vzdělání
1.3.
Alternativní školství u nás
2.
Waldorfská škola
3.
Montessori Metoda
4.
Daltonská škola
5.
Jenský plán
6.
Systém vzájemného vyučování
7.
Individuální vyučování
8.
Winnetská soustava
9.
Činná a pracovní škola
10.
Projektová soustava
11.
Freinetovy školy
12.
Domácí vzdělávání
13.
Zdravá škola
14.
Smluvní škola
15.
Magnetová škola
16.
Škola bez ročníků
17.
Škola dokorán

Úryvek

"Alternativní školství u nás
Naše tradice alternativních škol má podobné kořeny jako v západní Evropě (bratrská škola, Jan Amos Komenský, humanismus, alternativní školy 20. a 30. let), ale jejich vývoj u nás byl přerušen válkou, vývojem společnosti po roce 1948. Důvody pro transformaci našeho školství a důvody pro zavedení alternativních škol vycházejí z kritiky pojetí osobnosti učitele, školní kázně, pojetí žáka, nedostatku aktivity dětí, nevhodných metod vyučování a hodnocení. Všechny školy se dnes snaží odstranit ze školského prostředí všechno, co se dětem nelíbí a co brání realizaci příjemného a tvořivého vyučování.

Waldorfská škola:
Prví Waldorfskou školu založil ředitel továrny Waldorf Astoria, Emil Moltem v roce 1919 na základě idejí Rudolfa Steinera (1861 – 1925) pro děti zaměstnanců tamní továrny. V současnosti je ve světe kolem 870-ti škol. U nás waldorfské školy vznikají od roku 1990, vzdělávací program byl schválen roku 1996.
Rudolf Steiner vytvořil filozoficko - pedagogickou soustavu o výchově člověka.Tato koncepce je nazývána antroposofie, která má základ v moderním vědeckém způsobu pozorování světa a je rozšířena o poznání duševní a duchovní skutečnosti. To umožňuje mnohostranný pohled na vývojové kroky dítěte a mladého člověka, na proměny a rozvoj jeho vztahu ke světu a jeho schopnosti učit se. Steiner vycházel z antroposofie a stavěl na eurytmii, která je založena na teorii tří těl člověka:
1. tělo fyzické (do 7 let)
2. tělo éterické (do 10 let)
3. tělo astrální (do 14 let)
Waldorfská škola byla založena jako jednotná dvanáctiletá všeobecně vzdělávací škola, pro děti všech sociálních vrstev společnosti, která je rozdělena do tří stupňů:
1. nižší stupeň
2. střední stupeň
3. vyšší stupeň
Do 8. ročníku vyučuje třídní učitel všechny předměty, od 9. ročníku zde vyučují odborní učitelé. Škola je vedena je řízena správcem, který je volen na období (1 měsíc – 1 rok) z řad učitelského sboru. Rodiče potom tvoří rodičovskou radu, která rozhoduje o věcech školy spolu s učitelským sborem.
Hlavním charakteristickým rysem Waldorfského školství je přesvědčení, že výuka, může být žákům hlubším a lidsky skutečnějším zážitkem, přirozeně oslovujícím a probouzejícím myšlení, cit i vůli, tedy "celého člověka".
Pouhé paměťové osvojování faktů a cvičení abstraktního intelektu, když je zprostředkované záživně a efektivně, zde nedostačuje. Výuka je založena na aktivním vztahu k vyučovanému obsahu. Takový vztah k učivu může přinášet aktivní porozumění, schopnost samostatně vyhledávat jednotlivá fakta a rozeznávat podstatné od nepodstatného. Výuka potom může rozvíjet osobnost dítěte a tvořivý přístup k práci i životu.
Učivo je koncentrováno do epoch, což jsou bloky učiva, které se vyučují denně 2 hodiny po dobu zpravidla čtyř týdnů. Tato zásada se týká především hlavních předmětů.
Vyučování se dělí na tři části: rytmickou, hlavní a vypravovací. Rovněž postup jednotlivých předmětech a obsah vyučování se od běžné školy liší."

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Čerpá např.: http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=7299; http://ireferaty.lidovky.cz/?tit=Alternativni-skoly&ss=2238&id_sekce=304&str=clanek; http://dps.bifur.net/sem1/pedagogika/pedagogika16a.doc.; http://www.outlet.montessori-olomouc.cz/store/default.asp?lngDepartmentID=10; http://www.pau-line.cz/marie_montessori.html; http://www.icm.cz/daltonska-skola.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15570
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse