Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Alternativní školy

Alternativní školy

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje klasifikaci alternativních škol. Na úvod vymezuje pojem alternativní školy a souhrnně popisuje v čem jsou alternativní. Poté se věnuje jednotlivým alternativním školám, u kterých uvádí vždy zakladatele, cíl a organizaci školy a vyučování, jakým způsobem je prováděna klasifikace a jaká je úloha učitele. U každé školy autor v záběru hodnotí její přístup. Na konci práce je uvedena historie reformní pokusů ve školství v Čechách.

Obsah

1.
Vymezení pojmu, typy alternativních škol
1.1
Základní inovační záměry
2.
Klasické reformní školy
2.1
Waldorfská škola
2.1.1
Zakladatel
2.1.2
Motto
2.1.3
Cíl školy
2.1.4
Organizace školy
2.1.5
Organizace vyučování
2.1.6
Hodnocení a klasifikace
2.1.7
Úloha učitele
2.1.8
Závěr
2.2
Montessoriovská škola
2.2.1
Zakladatel
2.2.2
Motto
2.2.3
Cíl školy
2.2.4
Organizace školy
2.2.5
Organizace vyučování
2.2.6
Hodnocení a klasifikace
2.2.7
Úloha učitele
2.2.8
Závěr
2.3
Daltonská škola
2.3.1
Zakladatel
2.3.2
Motto
2.3.3
Cíl školy
2.3.4
Organizace školy
2.3.5
Organizace vyučování
2.3.6
Hodnocení a klasifikace
2.3.7
Úloha učitele
2.3.8
Závěr
2.4
Winetská soustava
2.5
Jenská škola
2.5.1
Zakladatel
2.5.2
Motto
2.5.3
Cíl školy
2.5.4
Organizace školy
2.5.5
Organizace vyučování
2.5.6
Hodnocení a klasifikace
2.5.7
Úloha učitele
2.5.8
Závěr
3.
Reformní pokusy v Čechách

Úryvek

"2. 2. MONTESSORIOVSKÁ ŠKOLA

Zakladatel:
Marie Montessori (1870-1952) – lékařka, pedagožka a bojovnice za práva žen. Ve své odborné práci se zpočátku specializovala na dětské nervové nemoci. Po dvouleté práci na psychiatrické klinice otevřela v Římě roku 1907 svůj první „Dům dětství“. Byl určen pro chudé děti jako útulek, kde uplatnila své dosavadní zkušenosti získané v práci s postiženými dětmi.

Motto: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“
„Svoboda bez organizace je neužitečná, organizace bez svobody je marná.“

Cíl školy:
Výchova má být účinnou pomocí, která má podporovat normální vývoj dítěte. M. Montessori zdůrazňovala svobodu rozhodování a volby, kterou je nutno prožít, nikoliv jen dostat slovní vysvětlení. Jen tehdy, když může dítě všechny důležité životní činnosti samo vykonávat, zdokonaluje se, je pánem sebe sama a pracuje na rozvoji svých schopností. M. M. byla zastánkyní krajního pedocentrismu a její pedagogický systém má silné individualistické rysy.

Organizace školy:
Do m. škol chodí děti od 4 do 12 let, což odpovídá mateřské a základní škole. Třídy nejsou děleny podle věkových skupin. V jedné třídě nejsou děti stejně staré a pokud to jde, jsou do třídy integrovány děti postižené. To má veliký psychologický dopad, protože všechny děti se naučí spolu vycházet a žít. M. M. se domnívá, že optimální počet dětí ve třídě je 30 až 40 žáků. Klesá-li počet dětí pod 25, snižuje se prý i úroveň dětí.
Organizace vyučování:
Učební plány nejsou, výuka probíhá individuální. Vyučovací blok trvá 90 minut, po celou dobu se děti volně pohybují po třídě. Vybírají si nové pomůcky a pracují s nimi. Každý pracuje svým tempem. Hlavní předností je, že děti se učí samostatně a soustředěně učit. O přestávkách, které děti tráví na chodbách jsou žebřiny, žíněnky a jiné tělocvičné nářadí. Neexistují žádné dozory.

Úloha učitele:
Učitel má velmi těžkou úlohu a ne každý by byl schopen ji vykonávat. Je pro děti pomocníkem a oporou. Prochází mezi dětmi, sleduje jejich práci a v případě potřeby radí, pomáhá a motivuje k jiné činnosti. Ukazuje dítěti jako svému příteli, ja co provádět. Dítě se učí napodobováním. Učitel musí dítě vést, aniž by ho omezoval. Je spojovacím článkem mezi dítětem a předměty v jeho okolí. Učitel „vede k spontánní práci“. Má dítě vést, aniž by pocítilo jeho přítomnost. Jeho práce mý být vedena heslem „čekat a pozorovat“.

Hodnocení:
Klasifikace podle M. M. ztrácí motivační charakter. Děti zde nejsou známkovány, používá se specifická podoba slovního hodnocení, nelze propadnout na konci roku. Každé dítě postupuje svým tempem a někam, podle svých schopností za léta školní docházky dojde. Dítě nemůže neprospívat nebo nestačit. Každé dítě stačí a prospívá, jak umí – neposuzujeme ho vzhledem k systému, ale vzhledem k vlastnímu rozvoji a systém je dítěti přizpůsoben.

Závěr:
Metody M. M. měly velký vliv na rozvoj předškolní výchovy dětí a prvního stupně základní školy. Uplatnily se především pro svůj ohled na potřeby jedince a tolerantnost k druhým lidem. I v našich školách se například začínají objevovat koberce, na kterých se děti učí, skříňky s bohatým didaktickým materiálem, ke kterému mají děti volný přístup apod.
Úskalí: vzhledem k věku dětí je velmi složité nechat „vše“ na dětech. Výběr pomůcek je dětmi náhodný, protože děti v mladším školním věku nemohou mít ještě vyhraněné zájmy.

Přesto však není pochyb, že M. M. přes všechny nedostatky svého systému přispěla významným způsobem k obohacení názoru a rozšíření pohledu na výchovu a vedení dětí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17534
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse