Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Alternativní trest - obecně prospěšné práce

Alternativní trest - obecně prospěšné práce

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autor této seminární práce si klade za cíl objasnit důležitost obecně prospěšných prací pro vězně. Nejdříve vysvětluje pojem trest, jeho účel a funkce. Následuje uspořádání jednotlivých druhů trestů podle závažnosti doplněné seznamem trestů stanovených podle trestního zákoníku. Pak následuje objasnění pojmu alternativní trest a návrh na zavedení obecně prospěšných prací. Autor na závěr srovnává zahraniční a českou legislativu zabývající se obecně prospěšnými pracemi.

Obsah

1.
Úvod
2.
Trest
2.1
Účel a funkce trestu
3.
Alternativní tresty
3.1
Definice
3.2
Obecně prospěšné práce jako alternativa
4.
Obecně prospěšné práce
4.1
V Evropě
5.
Závěr

Úryvek

"2.1 Účel a funkce trestání
Trest jako sankce trestního práva je právním následkem nezávažnějšího porušení či ohrožení nejpodstatnějších hodnot společnosti. To, jaké hodnoty jsou takto chráněny a jaké tresty jsou za jejich porušení či ohrožení ukládány, je odrazem kulturní a ekonomické úrovně společnosti, včetně postoje státu k jednotlivci a jeho základním lidským právům a svobodám.
Účelem a funkcí trestání se rozumí důvody, pro které se tresty ukládají a primárně co má být trestáním dosaženo. K dosažení funkce trestu jsou používány mechanismy a prostředky stanovené zákonnými normami, vedoucí k naplnění účelu jednotlivých trestů. Tresty jsou ukládány dle zákonné normy Trestního zákoníku č.40/2009 Sb. účinného od 1.1.2010 za spáchání činů definovaných právě tímto trestním zákoníkem.
Odborná veřejnost zpravidla rozlišuje několik funkcí trestání, které mají svůj význam a svou charakteristiku. Mezi nejzákladnější funkce teorie trestání patří:
• Retributivní teorie (teorie odplaty) – trest je zrcadlovým obrazem spáchaného trestného činu. Účel trestu je spatřován v újmě pachateli, který se ze své svobodné vůle dopouští trestného jednání a musí si být vědom případných následků.
• Teorie odstrašení – jejím základe je snaha odradit pachatele (i potencionálního – tzv. negativní generální prevence) a potažmo celou veřejnost (tzv. pozitivní generální prevence) od páchání trestních činů.
• Nápravná (rehabilitační) teorie – cílem trestu , jeho délky a diferencovaného přístupu je poskytnout odsouzenému dostatečný čas a formy zacházení (dnes i léčebného) k jeho následnému odklonu od kriminální kariéry (tzv. korektivní význam trestu)
• Eliminační (vylučovací) teorie – za cíl potrestání považuje kratší, delší či trvalou izolaci pachatele od společnosti, která mu účinně brání páchat trestnou činnost.
• Restituční (kompenzační teorie) – základem přístupů ovlivňovaných touto kompenzací jsou ohledy na oběť nebo pozůstalé oběti, tzv.viktimologické (viktimologie – věda o oběti) chápání pojetí trestu od trestů alternativních až po odškodnění.
• Smíšené teorie – mnoho států uplatňuje ve své trestní politice smíšené přístupy výše zmíněných teorií ve více či méně vhodné kombinaci jejich vybraných prvků. Smíšené teorie jsou uplatněny i v zákonu o trestu odnětí svobody platném v ČR."

Poznámka

Práce obsahuje poznámky pod čarou, které jsou součástí textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19596
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse