Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Alternativní zdroje pohonu automobilů

Alternativní zdroje pohonu automobilů


Kategorie: Doprava, Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce věnovaná vlastnostem a významu alternativních zdrojů pohonu pro automobily ve své úvodní části zdůrazňuje aktuálnost této problematiky a poté se přesunuje k otázce produkce emisí automobily. Jádro textu je pak vyhrazeno rozboru jednotlivých alternativních zdrojů pohonu od propan-butanu po baterie, předmětem zájmu je zde jejich složení, mechanismus využití a výhody i nevýhody zavádění. Ještě před závěrem, který upozorňuje na problémy rozvoje alternativních pohonů, obrací autor pozornost k principu fungování hybridních automobilů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vznik emisí
3.
Alternativní zdroje pohonu
3.1.
Propan-butan (LPG)
3.2.
Zemní plyn (CNG/LNG)
3.3.
Bioetanol
3.4.
Bionafta
3.5.
Palivové články
3.6.
Elektromobily
4.
Hybridy
5.
Závěr

Úryvek

"2. Vznik emisí
Spalovací proces motorů na naftu a benzín zůstává dominujícím v získávání potřebné energie v dopravě již více jak sto let. Negativním produktem tohoto nedokonalého procesu jsou emise, které zatěžují životní prostředí a to především znečišťováním ovzduší. Jedná se o tvorbu oxidu uhličitého - CO2, oxidu uhelnatého - CO, oxidu síry - SO2, oxidu dusíku - NOx a těkavých organických látek (TOL), které mají také za následek urychlování skleníkového efektu, transport emisí atmosférou a imise.
Doprava jako celek je největším dodavatelem podílů CO (87%), Nox (57%) a TOL (87%), CO2 (24%), SO2 (4%) z celkové produkce lidstva. Podíl emisí z dopravy se na celkové bilanci neustále zvyšuje a největší podíl má individuální osobní a nákladní silniční doprava. Zatímco různá regulativní opatření mohou vést ke snižování podílu CO, NOx a TOL, je nutné počítat s tím, že s růstem motorizace poroste i podíl CO2 a důsledky znečištění budou jednak lokální, ale také regionální a globální.
Pouze technickým a technologickým vývojem motorů a konstrukcí katalyzátorových systémů, problém nevyřešíme. Je tudíž nezbytné hledat nové, alternativní zdroje, které jsou nyní využívány velmi málo.

3. Alternativní zdroje pohonu
Možnosti zavádění alternativních paliv v dopravě jsou široké - od již běžně používaného LPG, přes zemní plyn stlačený nebo zkapalněný (CNG a LNG), methanol ze zemního plynu nebo celulózní biomasy, ethanol, bionaftu, vodík, dimethyl-ether (DME) ze zemního plynu a benzín a petrolej ze syntézy jednodušších sloučenin jako jsou zemní plyn. Zvláštní kategorie zdrojů pohonů pak tvoří palivové články a zdroje elektrické.

3.1. Propan-Butan (LPG)
Jedná se o směs zkapalněných rafinérských plynů – uhlovodíků, obsahujících převážně propan a butan a menší množství vyšších uhlovodíků. LPG vzniká při rafinaci ropy anebo jako kapalná frakce separovaná od metanu v průběhu těžby zemního plynu. Při normálních atmosférických podmínkách se propan-butan vyskytuje v plynné formě. Poměrně snadno stlačením nebo ochlazením ho lze převést do kapalného stavu. Propan-butan je v současnosti nejvíce využívaný plyn v dopravě, jako palivo pro automobily je využíván již několik desetiletí. Jedná se o levné a z ekologického pohledu vhodné palivo. Emise neobsahují oproti benzínu a naftě olovnaté sloučeniny, obsahují o 70 % méně CO, o 40 % Nox, o 15 % CO2 a o 80 % méně karcinogenních a jedovatých aromatických uhlovodíků. Hlavní výhodou LPG je zhruba poloviční úspora nákladů oproti provozu na benzín. Při použití nejmodernějších systémů se výkon motoru prakticky nesnižuje a spotřeba paliva neroste, motor má klidnější a tišší chod a méně se opotřebovává, protože v něm nevznikají karbonové usazeniny.
Při přestavbě starších vozidel je určitou výhodou zachování možnosti provozu jak na LPG tak i na benzín a to zejména s ohledem na lehčí zimní starty. Nové vozy s vestavěným LPG mají místo nádrže na benzín přímo nádrž na LPG. Návratnost investice přestavby je již po ujetí 20 000 km. Díky vazbě na ropu zůstává ale otázkou, zda může být LPG považován za alternativní pohonnou hmotu."

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce z předmětu Ekologie a Environment na Dubnickém technologickém inštitútu.
Práce je kompilačního charakteru, některé její pasáže jsou volně dostupné na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22910
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse