Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Amerika ve válce - anglicky

Amerika ve válce - anglicky


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce nás seznamuje s účastí Ameriky ve světových konfliktech. Jako první si autor všímá španělsko-americké války. Dále jsou představeny I. a II. světová válka. Průběh obou válek je nastíněn velmi stručně a je soustředěn především na hlavní historické momenty a vstup USA do těchto konfliktů. Z druhé poloviny 20. století autor vyzdvihuje Korejskou válku a válku ve Vietnamu. Poslední zmínka o účasti Ameriky ve světovém konfliktu patří válce v Perském zálivu.

Obsah

1.
Španělsko-americká válka (1898)
2.
I. světová válka (1914-1918)
3.
II. světová válka (1939-1945)
4.
Korejská válka (1950-1953)
5.
Válka ve Vietnamu (1965-1975)
6.
Válka v Zálivu (1990-1991)

Úryvek

„Spanish - American War (1898)
- the Cubans rebelled against Spain in 1868 - demands: emancipation of the slaves + selfgovernment for the island
- another rebellion in 1895 (economic distress, political trouble), rebels destroyed property
- the Spanish Philippines were a potential stronghold of American power in the Far East
- 1898 - America´s intervention, Congress declared Cuba „free and independent“- Declaration of war
Philippines: entry to Manila - end of war in West Indies
Cuba: a two-day battle - Americans won
- Final treaty was signed in Paris: Cuba was insured freedom, USA were granted Philippines, Puerto Rico, Guam

World War I (1914 - 1918)
- In 1914 Archduke Franz Ferdinand, heir to the throne of Austro-Hungarian Empire, was shot and killed in Sarajevo
- After his death Europe was divided into two camps:
The Central Powers (Germany and Austria-Hungary)
The Allied Powers (GB, France, Russia)
- Wilson in 1916 didn´t want to interfere in Europe
- Then he in 1916 made America enter the European conflict (a nessecary step to make the world „safe for democracy“)
- Peace: 1918“

Poznámka

Text je psán v krátkých stručných heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: ahum_hisx0019.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
America__at__War.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse