Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Aminokyseliny a bílkoviny - maturitní otázka

Aminokyseliny a bílkoviny - maturitní otázka


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka uvádí téma aminokyseliny a bílkoviny. vyjmenovává dvacet nejdůležitějších aminokyselin. Stručně popisuje jejich strukturu. Zmiňuje významné skupiny bílkovin.

Obsah

1.
Nejdůležitějších 20 aminokyselin
2.
Struktura
3.
Primární struktura – lineární řetězce
4.
Sekundární struktura
5.
Terciární struktura
6.
Kvarterní struktura
7.
Významné skupiny bílkovin

Úryvek

"Primární struktura – lineární řetězce
a) Vláknité – fibrilární – bílkoviny mají stavbu nejjednodušší. Jejich polypeptidové řetězce jsou uspořádány v jednom směru a tvoří rovnoběžné tvary – velmi pevné (např. svalová vláknina apod.)
b) Clobulární (tvar kluba) – polypetidy v kulovitém tvaru jsou většinou dobře rozpustné ve vodě, u obou skupin jsou mezi vlákny polypeptidů ještě jiné vazby. Jsou to: disulfidový můstek, vodíkový můstek, iontová vazba.

Sekundární struktura – je to prostorové uspořádání polypeptidického řetězce. Může mít podobu skládaného listu nebo šroubovice pravotočivé (helix).

Terciární struktura je uspořádání celého polypeptidického řetězce v prostoru, na jehož stabilizaci se podílejí především disulfidické můstky.

Kvarterní struktura se skládá z různých podjednotek a nebílkovinných složek jako jsou cukry, nukleonové kyseliny, lipidy, iont nějakého kovu a HPO. Rozpad struktury bílkovin se nazývá denaturace. Denaturace teplem nebo změnou pH se reakce nevratná (gel), bílkovina se též nikdy nevrátí do původní struktury (vaječný bílek + teplo) a vratné (reversibilní) např. zvýšenou koncentrací solí.

Významné skupiny bílkovin:
Jednoduché (primární a sekundární struktura)
1. Albuminy – rozpustné ve vodě, teplem se srážejí – koagulují – např. albumin mléčný, vaječný, krevní.
2. Globulin – nerozpustní, mají podobné složení a výskyt
3. Histony – vázány v buněčných jádrech, např. globin
4. Prolaminy – nerozpustné ve vodě, jsou rostlinného původu (lepek)
5. Skleroproteiny
a) Kolagen – šlachy, chrupavky, kůže
b) Keratin – v peří, poytech, nehtech, vlasech, rohovina"

Poznámka

Práce obsahuje strukturní vzorce sloučenin.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a390641b70b9.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Aminokyseliny_a_bilkoviny_MO.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse