Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Analytická geometrie III.

Analytická geometrie III.

Kategorie: Matematika, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje analytickou geometrii. Ve třetí části nejprve popisuje přímku v prostoru a rovinu v prostoru. Dále se zabývá vzájemnými polohami v prostoru a nakonec vysvětluje metrické vlastnosti v prostoru jako jsou například vzdálenost bodu nebo vzdálenost přímky od roviny. První část naleznete zde a druhou část naleznete zde.

Obsah

1.
Přímka v prostoru
2.
Rovina v prostoru
3.
Vzájemné polohy v prostoru
4.
Metrické vlastnosti v prostoru

Úryvek

"Pˇrímka v prostoru
Parametrická rovnice pˇrímky
p : x = a1 + tv1
y = a2 + tv2
z = a3 + tv3
9=
; t 2 R je parametr
pˇrímka p je urˇcena bodem A[a1, a2, a3] a smˇerovým vektorem
v = (v1; v2; v3) a symbolicky soustavu zapisujeme X =
= A + t v, kde t je reálný parametr.
Kanonická rovnice pˇrímky
p :
x − a1
v1
=
y − a2
v2
=
z − a3
v3
pokud není v = (0; 0; 0)
POZOR! Pˇrímku v prostoru nelze vyjádˇrit obecným, smˇ ernicovým
nebo úsekovým tvarem.
Rovina v prostoru
K popsání roviny potˇrebujeme bud’ 3 r °uzné body nebo 2 r °uzné
body a vektor nebo 1 bod a 2 nerovnobˇežné (nekolineární)
vektory.
Parametrické vyjádˇrení roviny
% : x = a1 + sv1 + tw1
y = a2 + sv2 + tw2
z = a3 + sv3 + tw3
9=
; t, s 2 R jsou parametry.
rovina % je urˇcena bodem A[a1; a2; a3] a nerovnobˇežnými vektory
v = (v1; v2; v3), w = (w1;w2;w3) a symbolicky soustavu
zapisujeme X = A + s v + tw, kde t a s jsou reálné
parametry.
A w
v
% w
v
%
n
bod A a 2 nerovnobˇežné vektory u, v
nutné k parametrickému vyjádˇrení
normálový vektor n potˇrebný
k odvození obecné rovnice
Obecná rovnice roviny
% : ax + by + cz + d = 0,
kde alespoˇn jeden z koeficient°u a, b, c je r °uzný od nuly a vektor
n = (a; b; c) nazýváme normálovým vektorem roviny, který je
výsledkem vektorového souˇcinu smˇerových vektor °u roviny.
Speciální tvary obecné rovnice roviny
Poloha roviny vzhledem k osám Co musí rovnice spl ˇnovat? Jak rovnice vypadá?
rovnobˇežná s osou x a = 0, b 6= 0, c 6= 0 by + cz + d = 0
rovnobˇežná s osou y a 6= 0, b = 0, c 6= 0 ax + cz + d = 0
rovnobˇežná s osou z a 6= 0, b 6= 0, c = 0 ax + by + d = 0
rovnobˇežná s rovinou xy a = 0, b = 0, c 6= 0 cz + d = 0
rovnobˇežná s rovinou xz a = 0, b 6= 0, c = 0 by + d = 0
rovnobˇežná s rovinou yz a 6= 0, b = 0, c = 0 ax + d = 0
Vzájemné polohy v prostoru
Vzájemná poloha pˇrímky a roviny
polohu pˇrímky a roviny snadno vyšetˇríme pomocí diagramu:
Pˇrímka a rovina jsou zadány
parametrickými rovnicemi.
(K dispozici máme smˇerový vektor u a bod
A pˇrímky p a 2 nerovnobˇežné vektory v,
w a bod B roviny %.)
Pˇrímka je zadána parametricky a rovina
obecnou rovnicí.
(K dispozici máme smˇerový vektor u a bod
A pˇrímky p a normálový vektorn a bod B
roviny %.)
Je vektor u lineární kombinací v,w?
(Existují a, b tak, že platí
u = av + bw?)
Je vektor u kolmý na vektor n? (Platí
n · u = 0?)
Pˇrímka p je
rovnobˇežná
s rovinou %.
Pˇrímka p je
r °uznobˇežná
s rovinou %.
Pˇrímka p je
rovnobˇežná
s rovinou %.
Pˇrímka p je
r °uznobˇežná
s rovinou %.
Je vektor
AB = B − A
Pˇrímka p leží
v rovinˇe %
Je vektor
AB = B − A
Pˇrímka p leží
v rovinˇe %.
lineární kombinací
v,w? Pˇrímka p neleží
v rovinˇe %
kolmý na vektor n?
(Platí
n ·AB = 0?)
Pˇrímka p neleží
v rovinˇe %
ANO NE
ANO
NE
ANO NE
ANO
NE
TIP: pr °useˇcík pˇrímky a roviny snadno vypoˇcteme ze soustavy 4 (resp. 6) rovnic, kterou tvoˇrí 3
rovnice pˇrímky a 1 rovnice roviny (resp. 3 rovnice pˇrímky a 3 rovnice roviny)."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a grafy o rozsahu cca 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29281
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse