Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza a hodnocení rizik BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Analýza a hodnocení rizik BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)


Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce popisuje a hodnotí bezpečnostní rizika a obecného a konkrétního hlediska. Skládá se ze dvou částí. První teoretická seznamuje s BOZP, hodnocením rizik, preventivními opatřeními a postupy, s jakými jsou rizika zpracována. Druhá praktická část se věnuje analýze a hodnocení rizik BOZP v jazykové škole.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoreticko-metodologická část
2.
1. Základní pojmy v oblasti hodnocení rizik
2.
Všeobecné preventivní zásady
2.
1. Rizika vytvářená zanedbáním ergonomických zásad
2.
1. 1. Kombinace rizik
2.
1. Rizika vznikající při obsluze a provozu výpočetní techniky
2.
3. Postup, jakým jsou zpracovávána rizika
2.
3. 1. Vymezení pracovního systému a zpracování seznamu činností
2.
3. Vyhledání nebezpečí
2.
3. 3. Stanovení a ohodnocení rizik
2.
3. 4. Odstranění či omezení rizik
2.
3. 4. 1. Nápravná opatření ke snížení rizik
2.
3. 5. Vyhodnocení zdravotních rizik
2.
3. 5. 1. Návrhy zařazování prací do kategorií
2.
3. 5. Riziková práce
2.
3. 5. 3. Kategorizace práce
2.
3. 5. 3. 1. § 37 Kategorizace prací (zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů):
2.
3. 5. 3. Charakteristika stupňů zátěže faktory pracovního prostředí:
2.
3. 5. 3. 3. § 40 Evidence rizikových prácí (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů):
2.
3. 6. Pravidelné hodnocení rizik
2.
3. 7. Projednání zjištěných rizik se zaměstnanci
3.
Analytická část
3.
1. Charakteristika analyzované osoby
3.
2. Analýza rizik BOZP
3.
2. 1. Vymezení pracovního systému a zpracování seznamu činností
3.
2. 2. Vyhledání nebezpečí
3.
2. Stanovení a ohodnocení rizik
3.
2. 4. Odstranění či omezení rizik
3.
2. 5. Vyhodnocení zdravotních rizik
3.
2. 6. Pravidelné hodnocení rizik
3.
2. 7. Projednání zjištěných rizik se zaměstnanci
3.
2. 8. Vyhodnocení analýzy
4.
Závěr
5.
Abstrakt
6.
Klíčová slova
7.
Použitá literatura

Úryvek

„2. 3. 2. Vyhledání nebezpečí
Ke každému pracovnímu místu, případně činnosti se během vyhledávání a hodnocení rizik přiřadí nebezpečí nebo nebezpečné situace, které mohou nastat a posoudit, kdo může být nebezpečím ohrožen a jak k nebezpečí může dojít. Vychází se přitom většinou ze zkušenosti hodnotitelů, zaměstnanců, z výsledků šetření pracovních úrazů, nehod, případně z evidence drobných poranění. Pomůckou pro určování nebezpečných činností či rizik jsou příklady nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných událostí uvedené v normě s označením ČSN EN 1050 (83 30 10). Tyto příklady je třeba chápat pouze jako informativní a jsou pouze určitým vodítkem.
2. 3. 3. Stanovení a ohodnocení rizik
Vyhodnocení rizik vyplývajících z identifikovaných nebezpečí se bude moci poté, co se rozhodne, zda jsou existující preventivní opatření dostačující, pokud vůbec existovaly, nebo zda jsou potřebná další opatření. Při stanovování rizik se posuzuje závažnost možného poškození, tak i pravděpodobnost, se kterou k poškození může dojít. Současně musí být také vzaty v úvahu účinnosti jednotlivých opatření a možnost jejich selhání a z nich plynoucí možné následky. Podstatou hodnocení rizik je učinění rozhodnutí, zda riziko můžeme přijmout a v případě nepřijetí pak, jaká opatření se musí realizovat k jeho odstranění nebo alespoň omezení na přijatelnou míru.
2. 3. 4. Odstranění či omezení rizik
Nutnou podmínkou účinné prevence je splnění všech požadavků stanovených právními předpisy a technickými normami. Účinná prevence vychází ze znalostí charakteru rizik a jejich závažnosti. Stanovení opatření k prevenci rizik je výsledkem všech předchozích kroků. Cílem opatření je zajistit podmínky, tak aby byly odstraněny rizika u zdroje jejich původu, bylo omezeno nebo omezí jejich působení na minimum ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.
Pro vyhodnocení situace a přijetí opatření se provádí závazným způsobem (příkaz ředitele, směrnice k prevenci rizik), kdy dojde k rozhodnutí o potřebných opatřeních, zodpovědnosti za jejich realizaci a termínu provedení. Proto je důležité, aby měl každý zaměstnavatel pro své rozhodování jasný a přehledný podklad, pro což se doporučuje používání přehledných tabulek.
2. 3. 4. 1. Nápravná opatření ke snížení rizik
Na základě vyhodnocení rizik je vhodné sestavit tzv. "Plán nápravných opatření".
Měl by odpovídat na otázky:
Bude revidovaný řídicí systém vést k dosažení přijatelné úrovni rizika?
Nejsou na základě zavedení opatření vytvářena nová nebezpečí?
Bylo vybráno nejúčinnější řešení, a to i z ekonomického hlediska?
Co si myslí lidé, kterých se to bude týkat, o plánovaných nových opatřeních?
Budou nová opatření u zaměstnanců přijata a používaná a nikoliv ignorována, např. v důsledku zvýšení tlaku na jejich pracovní výkon?
Postup sestavení plánu nápravných opatření pro minimalizaci daného rizika se skládá z následujících kroků:
1. Vyloučení nebezpečí přímo u zdroje nebezpečí
2. Nelze - li vyloučení provést, pak provést omezení
3. Přizpůsobení práce individuálním schopnostem pracovníků
4. Využití nových, moderních postupů pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků
5. Použití kolektivních ochranných prostředků
6. Zavedení plánovaných údržeb používaných technických zařízení
7. Přidělování osobní ochranných pracovních prostředků, které nesmí být nahrazovány finančním plněním
8. Zavedení havarijních opatření včetně havarijních a evakuačních plánů a seznámit s tím dotčené pracovníky."

Poznámka

Práce kompilačního charakteru bez označených citací.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19723
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse