Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Analýza a projektování práce

Analýza a projektování práce


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátké velmi stručné výpisky definující činnosti analýzy a projektování práce. Týkají se pracovního úkolu, otázek, které si lze klást při analýze pracovního místa. Dále pak specifikace a redesignu pracovního místa a metod analýzy a zjišťování dat o pracovních místech.

Obsah

1.
Analýza a projektování práce
1.1
Definice
1.2
Cíl
2.
Pracovní úkol
3.
Otázky analýzy práce
3.1
Týká se pracovních úkolů a podmínek
3.2
Týká se pracovníka
4.
Specifikace pracovního místa
5.
Redesign pracovního místa
5.1
Důvody redesignu
6.
Metody zjišťování informací o pracovních místech
7.
Metody analýzy pracovních míst

Úryvek

“Otázky analýzy práce

Analýza práce se štěpí do 2 okruhů:
1) týká se pracovních úkolů a podmínek
2) týká se pracovníka

ad. 1)
a) Kdo vykonává práci? Jaký je název práce, pracovní funkce?
b) Co vyžaduje daná práce, jaká je její povaha? (členění úkolů, které povinnosti jsou stálé..)
c) Jak se práce provádí? (metody, nástroje, materiál,…)
d) Proč jsou úkoly a povinnosti vykonávány tak jak jsou? (vazby úkolů k dalším úkolům)
e) Kdy jsou povinnosti a úkoly vykonávány?
f) Kde jsou povinnosti a úkoly vykonávány?
g) Jaké je vzájemné relativní postavení úkolů a povinností v hierarchickém uspořádání z hlediska obtížnosti, frekvence a důležitosti?
 výsledkem odpovědí na tyto otázky dostaneme popis pracovního místa."

Poznámka

Velmi stručný výtah z dané problematiky. Třeba doplnit.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45b46edc57377.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Analyza_projektovani_prace.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse