Název Goodness Staženo

Řízení lidských zdrojů v podniku, motivační strategie

Řízení lidských zdrojů v podniku. Vymezení lidského kapitálu. Pojem personální management (řízení lidských zdrojů). Základní cíle, ke kterým personáln... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

1244x

Motivace

Tato práce pomocí hesel stručně vysvětluje pojmy jako motivace, nebo její zdroje. Věnuje se definici frustrace, i deprivace. Charakterizuje celkový př... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Psychologie

382x

Personální plánování

Práce nejprve definuje personální plánování, vymezuje jeho cíle a ukazuje způsob získávání dat a práce s nim. Poté se věnuje personálnímu plánování, k... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

332x

Přednášky do řízení lidských zdrojů

Práce se podrobně zabývá řízením lidských zdrojů, jejich obsahem, předmětem, podmínkami pro řízení, personálním plánováním, výběrem pracovníků, jejich... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

276x

Metody získávání zaměstnanců

Práce formou opravdu stručných bodových výpisků shrnuje metody a proces výběru pracovníků. Zmíněny jsou i dokumenty nutné pro personální anamnézu. detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

250x

Personální management

Práce se formou podrobných výpisků věnuje jednotlivým oblastem personálního managementu - strategii rozvoje lidských zdrojů, personálnímu plánování, J... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

203x

Cvičení z lidských zdrojů - materiály a požadavky

Práce je obsahuje stručně definované pojmy a požadavky k zápočtu. Bod Lidé charakterizuje přístup lidí k sobě samým (univerzalismus, difúznost, indivi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

153x

Analýza a projektování práce

Krátké velmi stručné výpisky definující činnosti analýzy a projektování práce. Týkají se pracovního úkolu, otázek, které si lze klást při analýze prac... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

145x

Sociální psychologie, psychologie práce a řízení

Zápisky sestávají ze dvou částí, z nichž jedna se věnuje některým tématům sociální psychologie a druhá problematice psychologie práce a řízení.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Psychologie


138x

Personalistika - přenáška

Jedná se o přepis přednášek, které se věnují personalistice. Konkrétně jsou vysvětleny pojmy jako personalistika, získávání a hodnocení pracovníků, je... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

99x
1  2  3  4  5  »