Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza akce v rámci podpory prodeje: věrnostní program Makro

Analýza akce v rámci podpory prodeje: věrnostní program MakroKategorie: Marketing, Propagace

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola finanční a správní, a.s., Praha 10

Charakteristika: Seminární práce z předmětu Podpora prodeje ve své první části přibližuje smysl, výhody a nevýhody podpory prodeje a charakterizuje nástroje spotřebitelské a obchodní propagace. Druhá část pak popisuje princip a cíle věrnostního programu Makro.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Podpora prodeje a její smysl
1.2.
Výhody a nevýhody podpory prodeje
2.
Proces tvorby podpory prodeje
2.1.
Stanovení cílů
2.2.
Výběr nástrojů
3.
Nástroje spotřebitelské propagace
4.
Nástroje obchodní propagace
4.1.
Nástroje
4.2.
Cíle
4.3.
Věrnostní program
4.4.
Makro věrnostní program

Úryvek

"I. ÚVOD
Podpora prodeje je jedním z nástrojů nepřímé komunikace v marketingu. Zahrnuje soubor různých motivačních nástrojů, převážně krátkodobého charakteru, vytvářených pro stimulování rychlejších nebo větších nákupů určitých výrobků či služeb. Zatímco reklama přesvědčuje o důvodu koupě, podpora prodeje představuje konkrétní motiv koupě.

PODPORA PRODEJE
Podpora je využívána výrobci, distributory, maloobchodníky, velkoobchody a organizacemi, které nejsou orientovány na tvorbu zisku.

Smysl podpory prodeje
Cíle podpory se musí shodovat se záměry celkové propagační činnosti firmy. Účelem bývá zejména: podpořit nákup objemnějšího balení, získat nové uživatele, získat na svou stranu zákazníky, kteří často střídají značku, vypěstovat věrnost k dané značce, odměnit stálé zákazníky, zvýšit četnost, s jakou jsou výrobek nebo služba nakupovány.

Výhody a nevýhody
K přednostem patří skutečnost, že vyvolává na straně zákazníků podstatně rychlejší a intenzivnější odezvu než ostatní nástroje propagace. Účinnost nástrojů podpory prodeje má ovšem krátkodobé trvání, zejména jsou-li nabídky jednotlivých producentů málo odlišné a nachází-li se produkt ve stádiu zralosti. Podpora vede zřídka k prosazení spotřebitelské věrnosti firmě, stálí konzumenti určitého zboží neinklinují ke změně svých nákupních zvyklostí a základě podpory prodeje konkurentů.
U podpory prodeje známé značky musíme dbát na to, abychom nástroje nepoužívali příliš dlouho. Spotřebitelé si pak začnou myslet, že kupují levné zboží a dojde k poklesu poptávky. Podpora je velmi výhodným nástrojem pro firmy s malým podílem na trhu, které nemají tak velké prostředky na výdaje na reklamu.

Podpora prodeje zahrnuje:
Spotřebitelskou propagaci - vzorky, kupóny, bonusy, zvýhodněná balení,
Obchodní propagaci - nákupní srážky, zboží zdarma, podíl na reklamě.
Propagaci pro obchodní sílu - prémie, soutěže

PROCES TVORBY PODP. PRODEJE
Při používání podpory musí firma stanovit cíle, zvolit vhodné nástroje, vyvinout programy, zavést program,kontrolovat ho a vyhodnotit výsledky.

Stanovení cílů
Cíle jsou odvozeny od širších propagačních cílů.
Specifické cíle jsou závislé na druhu trhu.
Z hlediska spotřebitele cíle zahrnují povzbuzení spotřebitele
k většímu nákupu, přilákání
uživatele konkurenčních značek. Z hlediska maloobchodníků znamená přesvědčení, aby maloobchodníci nabízeli nové značky firmy, měli dostatečné zásoby, povzbuzování mimosezónních nákupů.

Výběr nástrojů podpory prodeje
Plánovač musí vzít v úvahu druh trhu, konkurenční podmínky, nákladovou efektivnost daného nástroje."

Poznámka

Práce obsahuje drobný obrázek.
Katedra marketingové komunikace.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508673db852a8.zip (67 kB)
Nezabalený formát:
Analyza_akce_podpora_prodeje_vernostni_program_Makro.doc (126 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse