Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza formulace mise a vize společnosti Subterra, a. s.

Analýza formulace mise a vize společnosti Subterra, a. s.


Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Brno

Charakteristika: Referát analyzuje formulaci poslání společnosti Subterra, a. s., tj. její mise a vize.

Obsah

1.
Charakteristika společnosti
2.
Mise a vize společnosti
3.
Zhodnocení formulace poslání společnosti

Úryvek

"Společnost SUBTERRA, a.s. se zabývá stavební činností. Jedná se o:
 dopravní stavby (dopravní tunely, výstavba a rekonstrukce železničních koridorů, …),
 podzemní stavby (sdružené kolektory městských inženýrských sítí, podzemní energetická díla, podzemní garáže, …),
 vodohospodářské stavby (čistírny odpadních vod, vodní elektrárny, …),
 průmyslové stavby (budovy pro průmysl),
 stavby občanské vybavenosti (administrativní budovy, hotely, garáže, …),
 bytové domy (rodinné domy, bytové domy)

Poslání společnosti je na webových stránkách www.subterra.cz formulováno jako mise a vize společnosti:

Mise
Vytvářením nových životních prostor realizovat potřeby člověka v souladu s přírodou.

Vize
Nadále stavět nejprestižnější, vysoce odborné stavby v podzemí i na povrchu, doma i v zahraničí, s trvalým růstem své produkce, zisku a s úrovní řízení odpovídající standardům EU.

Pokud má být poslání společnosti formulováno efektivně, mělo by vystihovat tržní orientaci a přitom být realizovatelné, motivující a specifické.

Vize společnosti je formulovaná vyhovujícím způsobem
– vyzdvihuje prestiž staveb společnosti,
– vyjadřuje odbornost, se kterou přistupuje společnost ke svým projektům,
– zmiňuje zaměření firmy na podzemní i povrchové stavby, čímž určuje svoji tržní orientaci,
– zmiňuje se o působnosti firmy i v zahraničí,
– zakotvuje stabilitu, která je příslibem kvalitní spolupráce,
– zaručuje splnění standardů a kvality Evropské unie.

Mise společnosti potom dále zaručuje dodržování ekologických pravidel pro zachování kvality životního prostředí. „Vytvářením nových životních prostor“ je míněno umisťování dopravních tepen, čističek odpadních vod, elektráren apod. do podzemí. Toto vysvětlení jsem však musela konzultovat se zástupcem společnosti, protože formulace myšlenky tímto způsobem je podle mého názoru poněkud nešťastná – vyžaduje totiž hlubší znalost konkrétních projektů společnosti. Podle mého názoru by však mise společnosti měla být formulovaná jasně a poslání společnosti by z ní mělo být na první pohled zřejmé.

Pokud bychom vycházeli z výše zmíněných podmínek, je poslání firmy formulováno efektivně. Tržní orientace je nastíněna ve vizi společnosti. Poslání je motivující a přitom vzhledem k předmětu podnikání realizovatelné. Mise i vize jsou dostatečně specifické, poslání se neopírá o jakési abstraktní hodnoty."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x514f545616fed.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Analyza_mise_vize_Subterra.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse