Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza genomu

Analýza genomu

Kategorie: Biologie, Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace, Zastávka

Charakteristika: Práce se zabývá analýzou genomu. Nejprve vysvětluje základní pojmy pojící se s touto problematikou a následně popisuje samotnou analýzu genomu, kterou rozděluje do čtyř částí – stanovení počtu chromozomů a jejich umístění, stanovení pořadí a vzdáleností genů na chromozomech, sekvenaci DNA a sekvenaci genomu. Poslední kapitola se věnuje praktickému využití DNA technologie.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní pojmy
3.
Analýza genomu
3.1
Stanovení počtu chromozomů a jejich umístění
3.2
Stanovení pořadí a vzdáleností genů na chromozomech
3.2.1
Genová vazba
3.3
Sekvenace DNA
3.4
Sekvenace genomu
3.4.1
„Whole-genome shotgun“
3.4.2
BAC sekvenování
4.
Praktické využití DNA technologie
4.1
Lidská genová terapie
4.2
DNA technologie v soudnictví
4.3
DNA technologie pro životní prostředí
4.4
DNA technologie v zemědělství
5.
Závěr
6.
Použitá literatura

Úryvek

"3. ANALÝZA GENOMU
Mapování genomu určitého organismu je složitý proces. Pro co nejpřesnější představu o genové mapě zkoumaného organismu musíme zjistit následující fakta:
- kolik má organismus chromozomů,
- na kterém chromozomu se jaký gen nachází,
- v jakém pořadí jsou geny na chromozomu umístěny,
- v jaké vzdálenosti od sebe se nacházejí.

3.1. Stanovení počtu chromozomů a jejich umístění
Počet chromozomů lze stanovit běžnými mikroskopickými technikami pomocí vhodného cytogenetického barvení. Složitější je umisťování genů na jednotlivé chromozomy. Za tímto účelem byly vyvinuty speciální metody, kdy se vytvářely buněčné kultury s kombinovanou chromozomovou výbavou (například člověka a myši). V těchto kulturách se postupně eliminovaly lidské chromozomy (nebo jejich části) a vyhodnocovala se přítomnost produktu sledovaného v závislosti na zbylých chromozomech (pokud v buňce zbyl pouze jeden lidský chromozom a produkt hledané genu se stále tvořil, potom bylo možné tento gen lokalizovat na onen chromozom). Tato metoda byla velmi zdlouhavá a vyžadovala velikou zkušenost.[4][6]

3.2. Stanovení pořadí a vzdáleností genů na chromozomech
Pro stanovení pořadí a vzdáleností genů na chromozomech se využívá zákonů genové vazby.

3.2.1. Genová vazba
Geny jsou uloženy na chromozomech za sebou ve specifickém a neměnném pořadí. Každý gen tak má své unikátní místo na určitém chromozomu a na jeho určité části, toto místo označujeme jako genový lokus. O genech uložených na jednom chromozomu říkáme, že jsou spolu v genové vazbě. Podle Mendelova zákona o nezávislé kombinovatelnosti alel se dva různé geny dědí nezávisle na sobě. To ovšem zcela platí pouze o genech uložených na různých chromozomech. Geny uložené na jednom chromozomu by se tedy měly dědit společně. Ani to však nemusí být pravda – díky procesu zvanému crossing-over. Jde o proces vzájemné rekombinace některých genů navzájem mezi párem homologních chromozomů během meiózy. Pravděpodobnost, se kterou proběhne crossing-over tak, aby se dva různé geny z jednoho chromozomu přenesly nezávisle na sobě, označujeme jako sílu genové vazby.[4][6] 6

3.3. Sekvenace DNA
Pro určení přesné sekvence nukleotidů v úseku DNA bylo vynalezeno několik metod, nejpoužívanějšími však zůstávají dvě z nich, Sangerova a Maxam & Gilbertova metoda. Tyto dvě metody se liší některými základními principy a dále především cenou a rychlostí. Obě mají společné to, že využívají k roztřídění sekvencí gelovou elektroforézu. Liší se však způsoby, jak tyto sekvence vznikají. Sangerova metoda je výhodnější zejména v tom, že se při ní méně využívají toxické látky. Modernizací Sangerovy metody je také možné zjednodušení či zrychlení sekvenace, např. fluorescenčním obarvováním.

3.4. Sekvenace genomu
Genomy jsou zpravidla velmi rozsáhlé a jejich sekvenování nukleotid po nukleotidu je velmi zdlouhavé i při použití dnešních nejmodernějších postupů. Dalším omezením je cena, sekvenování lidského genomu (Human Genome Project) stálo téměř tři miliardy amerických dolarů.[7] Dnes se pro čtení celých genomů používá dvou metod: „Whole-genome shotgun“ a BAC sekvenování („Clone-by-clone“)."

Poznámka

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka. Seminární práce z chemie.
Obsahuje 1 malý obrázek DNA.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf)

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20228
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse