Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Analýza image podniku - postupová práce slovensky

Analýza image podniku - postupová práce slovensky

Kategorie: Marketing

Typ práce: Absolventské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje oblasti marketingu, konkrétně analýze image podniku z psychologického hlediska, která je v textu započata základní charakteristikou image, dále pak její strukturou a druhy. Důležitá je také spojitost mezi image a spotřebitelem nebo náhled na ní ze strany managmentu. Poslední část práce se věnuje samotné analýze image televizních stanic Markýza a STV.

Obsah

Úvod
1.
Charakteristika imidžu
1.1
Kto vytvára imidž podniku
1.2
Imidž firmy a podniková kultúra
1.3
Imidž firmy a identita firmy
1.4
Imidž firmy a podniková komunikácia
2.
Štruktúra a druhy imidžu
2.1
Štruktúra imidžu
2.2
Druhy imidžu
2.3
Faktory imidžu
3.
Imidž a spotrebiteľ
3.1
Vplyv imidžu na správanie spotrebiteľov
3.2
Fázy spotrebiteľského správania
4.
Imidž firmy z pohľadu manažmentu
5.
Analýza imidžu
6.
Výskum
6.1
Problém, cieľ a hypotézy
6.2
Metódy
6.3
Výskumná vzorka
6.4
Výsledky
7.
Záver
8.
Použitá literatúra a internetové zdroje

Úryvek

"3.2 Fázy spotrebiteľského správania

Imidž firmy má dôležitý podiel na správaní spotrebiteľov. Ovplyvňuje v procese spotrebiteľského chovania dve fázy – fázu rozhodovania a fázu postnákupného hodnotenia, pričom miera spokojnosti so službou či produktom následne ovplyvňuje imidž firmy vo vedomí spotrebiteľa.
Rozhodovanie spotrebiteľa
Rozhodovanie spotrebiteľa, môže byť rôzne zložitým procesom – od jednoduchého zvykového nakupovania (pri ktorom rozhodovanie je malé alebo žiadne) až po komplexný rozhodovací proces.
Pri predaji často nastáva situácia, kedy sa zákazník nevie rozhodnúť, či daný výrobok kúpi alebo nie. V tejto situácii, je veľmi dôležitý dobrý imidž firmy, ktorý môže zákazníka pozitívne ovplyvniť a ten si dosiaľ pre neho neznámy výrobok kúpi.

Typické situácie, v ktorých je firemný imidž rozhodujúcim momentom pri predaji podľa Vysekalovej (1998, str.101):
 spotrebiteľ nedokáže posúdiť kvalitu výrobkov, ale domnieva sa, že sa ponúkané výrobky (rovnakého druhu) od seba kvalitatívne odlišujú
 výrobok je drahý alebo má charakter predmetu dlhodobej spotreby
 existuje obava zo zlej kvality výrobku
 značkové imidže boli vybudované prostredníctvom rozsiahlej reklamnej kampane a publicity tými výrobcami, ktorých výrobky si navzájom konkurujú.

Sila vplyvu pozitívneho firemného imidžu je zrejmá už z toho, že tento imidž má schopnosť získať dôveru vo výrobok aj v prípade, keď imidž výrobku má nízku hodnotu.

Postnákupné hodnotenie
Výsledkom hodnotenia je stav spokojnosti či nespokojnosti, ktorý má pozitívne či negatívne dôsledky prejavujúce sa v posilnení či zmenách postojov spotrebiteľa (k produktu či službe, značke, firme) a determinujúci to, čo spotrebiteľ povie svojmu okoliu (či bude výrobok či službu chváliť a odporúčať, alebo sa zverí so svojou nespokojnosťou iným ľudom). Skutočnosť, či zákazník bol s produktom či službou spokojný alebo nespokojný má svoje dôsledky pre komunikáciu s okolím. Spokojný zákazník totiž, ako to uvádza Horowitz (1994)10 povie o svojej spokojnosti priemerne 2-3 ľuďom, zatiaľ čo nespokojný si posťažuje priemerne 11 ľuďom. Málokedy je pritom sťažnosť adresovaná priamo firme – priemerne len 4 zákazníci zo 100 podajú oficiálnu sťažnosť (Horowitz, 1994)11. Nespokojnosť tak nemá svoje negatívne dôsledky len u konkrétneho zákazníka, ktorý bol produktmi či službami firmy sklamaný, ale tiež v jeho širšom okolí, lebo nespokojný zákazník vytvára negatívnu povesť firmy a ovplyvňuje tak obraz firmy vo vedomí verejnosti.
Ak sú očakávania spotrebiteľa faktorom, ktorý ovplyvňuje jeho rozhodnutie kúpiť, či nekúpiť, sú súčasne tiež faktorom, ktorý determinuje skutočnosť, či spotrebiteľ bude alebo nebude s produktom alebo službou spokojný. Ale i samotné vnímanie a hodnotenie toho, čo zákazník dostal, nie je nezávislé na imidži firmy. Veľmi silne to platí hlavne v oblasti služieb, ktoré sú charakteristické nehmatateľnosťou, a kde zákazník často ťažko posúdi, či služba, ktorej sa mu dostalo, bola hodnotná a kvalitná. Dobrá povesť poradcu či lekára je pre neho potom tým, čo mu „zaručuje“ kvalitu a vedie k jeho spokojnosti."

Poznámka

Práce je doplněna o tabulky a grafy.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8273
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse