Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza jako nástroj prevence

Analýza jako nástroj prevence


Kategorie: Inovační management, Výrobek

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o analýze jako nástroji prevence. První část popisuje postup identifikace problému, včetně jeho řešení, a představuje manažerskou strategii six sigma. Druhá část uvádí příklad použití analýzy vad jako jeden z významných prostředků používaných při zabezpečování jakosti a spolehlivosti elektronických součástek. Text charakterizuje vztah mezi pojmy porucha a vada. Informuje o výskytu poruch během technického života výrobku. Dále předkládá analýzu vad, včetně jejích etap.

Obsah

1.
Úvod
2.
Identifikace
3.
Řešení problému
3.1.
Six Sigma
4.
Příklad použití analýzy
4.1.
Úvod
4.2.
Vztah mezi pojmy porucha a vada
4.3.
Popis výskytu poruch během technického života výrobku
4.4.
Analýza vad
4.5.
Etapy analýzy vad
4.6.
Závěr

Úryvek

"Zabezpečování jakosti i spolehlivosti vyráběných elektronických součástek je spjato s celým výrobním procesem, od zpracování surovin, výroby materiálu a komponent, až po montáž, pouzdření a balení součástek. Výroba elektronických součástek je spjata s velmi náročnými technologickými procesy s množstvím výrobních operací a vysokými nároky na čistotu a přesnost. V kterékoli z těchto operací existuje množství potencionálních příčin majících za následek vznik vady čipu, pouzdra nebo funkce vyráběné součástky.
Ve výrobě elektronických součástek nejsou téměř možné opravy neshodných či nedokonalých součástek a polotovarů. Každá chyba nebo odchylka v některé z výrobních operací může vést k úplnému znehodnocení celého polotovaru, výrobku nebo i celé vyráběné várky. Z těchto důvodů je nedílnou součástí zabezpečování spolehlivosti elektronických součástek řízení technologického procesu, které má úzkou souvislost s dosahovanou výtěžností a tedy i produktivitu výroby. [1]
Dílčí technologické operace je zapotřebí za účelem zajištění kvality a spolehlivosti vyráběných součástek správně nastavit, monitorovat a kontrolovat. Informace získané v rámci monitorování výrobních procesů a informace o jakosti a spolehlivosti vyrobené produkce, zjištěném rozsahu vznikajících vad a zkoumání všech činitelů majících vliv na úroveň vadnosti vyráběné produkce se stávají důležitým činitelem pro přijímání nápravných opatření směřujících k zamezování vadnosti (tj. dosažení maximální výtěžnosti) výroby.
2. Vztah mezi pojmy porucha a vada
Vadou se rozumí nesplnění definovaného požadavku nebo zdůvodnitelného očekávání. Termín „vada” tedy zahrnuje odchylky znaku jakosti ve smyslu neshody i ve smyslu nedokonalosti. Neshoda je nesplnění specifikovaného požadavku a nedokonalost je odchylkou znaku jakosti ve srovnání se zamýšlenou hodnotou nebo zdůvodnitelným očekáváním [2].
Porucha může vzniknout jako důsledek určité vady. Porucha se používá pro popis přechodu entity z provozuschopného stavu do stavu neprovozuschopného. Jelikož je porucha definována jako jev a vada jako stav, má rozlišování na náhlé a postupné smysl pouze u poruch.
Vady či poruchy je možno dělit podle různých aspektů [3]. Časté je třídění na vady kritické, těžké a lehké, které je uvedeno v tabulce 1. Vady lze dále dělit dle podoby výskytu (vady náhodné a systematické), dle druhu vady (např. vada funkce, tvaru či vzhledu) a dalších aspektů. Možné rozlišení a zachycení příčin způsobujících vadu výrobku zachycuje prostřednictvím diagramu příčin a následků obrázek 1."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 4 stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů řádně uvedených v použité literatuře.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18251
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse