Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza nákupních zvyklostí českých spotřebitelů na trhu potravin denní potřeby - případová studie

Analýza nákupních zvyklostí českých spotřebitelů na trhu potravin denní potřeby - případová studie

Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá analýzou nákupních zvyklostí českých spotřebitelů na trhu potravin denní potřeby. Nejprve se věnuje vývoji spotřeby potravin, poté definuje rozhodovací proces, včetně obvyklých rolí. Jmenuje faktory ovlivňující nákupní chování. Uvádí nejčastější preference spotřebitelů. Zmiňuje postup korespondenční analýzy.

Obsah

1.
Analýza nákupních zvyklostí spotřebitele
2.
Vývoj spotřeby potravin denní potřeby
3.
Definice rozhodovacího procesu
4.
Rozhodovací role
5.
Faktory ovlivňující nákupní chování
6.
Preference spotřebitelů
7.
Korespondenční analýza

Úryvek

"6. Preference spotřebitelů
Speciální technika sloužící pro určení, které proměnné charakterizující výrobky nebo služby nejvíce ovlivňují volbu produktu a které kombinace kategorií těchto proměnných jsou spotřebiteli nejvíce preferovány, je nazývána preferenční analýza. Kromě marketingových průzkumů může být tato metoda použita i v řadě jiných oblastí výzkumu.
Preferenční analýza buď vychází ze všech možných kombinací kategorií (full-concept method) nebo pouze z nutných kombinací (ortogonal array). V ortogonálním poli jsou kombinace vybrány takovým způsobem, že příspěvek všech faktorů je vyvážený (každá úroveň jednoho faktoru se vyskytuje s každou úrovní některého jiného faktoru).
V literatuře zabývající se preferenční analýzou se autoři značně liší v názorech, jaká by měla být minimální velikost výběrového souboru potřebná pro preferenční analýzu. Vyskytují se například počty 100 - 1000 (údajně nejčastěji používané 300 - 550) nebo menší než 100.
Pokud jde o výstupy, pak základní je přehled, kdy je za každého respondenta uvedena relativní významnost (skóre významnosti) každého atributu, odhady koeficientů užitečnosti jednotlivých kategorií (včetně směrodatných chyb těchto odhadů) a odhad konstanty (z konstanty a koeficientů užitečnosti lze spočítat celkovou užitečnost pro konkrétní profil). Relativní důležitost určitého atributu je počítána tak, že rozpětí odhadů koeficientů užitečnosti sledovaného atributu je děleno součtem rozpětí zjištěných u všech atributů a násobeno stem (pro vyjádření v procentech).
Analýza diskrétního výběru
Analýzu diskrétního výběru, můžeme označit jako preferenční analýzu na základě výběru. Tato technika je používána ke zkoumání výběrů produktů definovaných výběrovými atributy. Každý produkt je charakterizován určitou kombinací kategorií těchto atributů.
Respondentovi je předloženo několik skupin výrobků. Z každé skupiny respondent vybírá jeden výrobek. Například může být vytvořeno 8 skupin, z nichž každá bude obsahovat 5 kombinací kategorií (alternativ). Odpovědi respondenta mohou být zaznamenávány do zvláštní proměnné, která nabývá dvou hodnot - 1 (vybral) nebo 2 (nevybral).
Data mohou být obsažena v jednom nebo ve dvou datových souborech. V prvním případě soubor obsahuje jak všechny skupiny alternativ, tak proměnnou indikující, kterou alternativu respondent vybral. Pokud jsou data rozdělena do dvou souborů, pak jeden obsahuje všechny alternativy a druhý odpovědi. V případě jednoho souboru je uplatněna taková struktura, že pro každého respondenta je přiřazeno tolik řádků, kolik je alternativ.
Základním výstupem je sloupcový graf významnosti pro všechny výběrové atributy. Čím významnější je atribut, tím větší je příslušný sloupec."

Poznámka

Práce obsahuje schémata, tabulky a grafy. Čistého textu v práci je cca 6,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16079
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse