Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza nákupního chování spotřebitele na trhu s potravinami denní spotřeby - marketingový výzkum

Analýza nákupního chování spotřebitele na trhu s potravinami denní spotřeby - marketingový výzkum

Kategorie: Marketingový výzkum

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá marketingovou analýzou nákupního chování spotřebitele na trhu s potravinami denní spotřeby. Nejprve uvádí metodiku, poté analyzuje vlastní problém. Charakterizuje proces nákupního rozhodování, včetně faktorů, které jej ovlivňují. Definuje preference spotřebitelů, i statistické znaky.

Obsah

1
. Úvod
2
. Cíl práce
3
. Metodika
4
. Vlastní práce
4.1
Orientační analýza
4.1.1.
SWOT analýza
4.2
Výsledky primárního šetření
4.2.1.
Proces nákupního rozhodování
4.2.2.
Rozdělení rolí v rámci nákupního rozhodovacího procesu
4.2.3.
Faktory, které nákupní proces ovlivňují
4.2.4.
Preference spotřebitelů
4.2.5.
Vzájemné závislosti statistických znaků
5
. Diskuse
6
. Závěr

Úryvek

"1 . Úvod

V posledních letech dochází ke změně životního stylu, stravovacích návyků a sociální struktury obyvatel směrem k poklesu a stárnutí populace, to vše způsobuje proměnlivost poptávky, na kterou musí úspěšná firma pružně reagovat.
Aby mohl podnik své zákazníky dobře uspokojit, musí dostatečně znát jejich požadavky, postoje a chování. V minulosti znali prodejci spotřebitele a jejich potřeby mnohem lépe, a to proto, že většinou existovaly jen malé obchody a jejich majitelé byli při prodeji se svými zákazníky v přímém kontaktu. Dynamický rozvoj obchodní sítě v devadesátých letech tento stav změnil ve prospěch nových velkoprodejen. Spotřebitelé si na nový typ prodejen velmi rychle zvykli, což se projevilo v zásadní změně nákupního chování většiny českých domácností.
Jednoznačně definovat potraviny denní spotřeby je složité. Každý spotřebitel má specifické požadavky a potřeby a od toho se odvíjí i jeho názor na tyto komodity. Většina spotřebitelů se shoduje, že se jedná o potraviny, které jsou nakupovány vícekrát do týdne.
Do skupiny těchto potravin může být zařazeno například mléko a mléčné výrobky, pečivo, ovoce a zelenina, maso a v neposlední řadě také nealkoholické nápoje, ale ty nejsou součástí tohoto výzkumu.
U potravin denní spotřeby nedochází během sledovaných let k výrazným výkyvům spotřeby. Jedná se totiž o základní potraviny, které budou spotřebitelé nakupovat i za vyšší cenu. Základní potraviny musí spotřebitel nakupovat často i několikrát do týdne, jejich cena u jednotlivých obchodníků působí zejména jako motivace, kde zboží nakoupit levněji. Nakoupené množství se ovšem od výše ceny neodvíjí, je konstantní dle zvyku každého spotřebitele.


2 . Cíl práce
Hlavním cílem našeho projektu je analýza nákupních zvyklostí českých spotřebitelů na trhu potravin denní spotřeby. Mezi dílčí cíle jsme zařadili:

- Vývoj spotřeby za posledních 10 let.
- Nákupní rozhodovací proces v této kategorii.
- Rozdělení nákupních rolí při rozhodovacích procesu.
- Faktory ovlivňující rozhodovací proces.
- Zjištění preferencí spotřebitelů.

V rámci výzkumu jsme sledovali nejen hlavní a dílčí cíle, ale také předem stanovené hypotézy. Zajímalo nás, zda se potvrdily, nebo došlo k jejich vyvrácení. Stanovené hypotézy rozdělíme na nulové hypotézy a k nim vytvořené hypotézy alternativní.

Nulové hypotézy:

- H01: Alespoň 70 % spotřebitelů sleduje na obalech potravin trvanlivost.
- H02: Alespoň 75 % spotřebitelů nakupuje potraviny denní spotřeby ve velkých
obchodních střediscích, jako jsou supermarkety a hypermarkety.
- H03: Alespoň 80% spotřebitelů nakupuje potraviny denní spotřeby 2 – 4krát týdně.

Alternativní hypotézy:

- H11: Méně než 70% spotřebitelů sleduje na obalech potravin trvanlivost.
- H12: Méně než 75% spotřebitelů nakupuje potraviny denní spotřeby ve velkých
obchodních střediscích, jako jsou supermarkety a hypermarkety.
H13: Méně než 80% spotřebitelů nakupuje potraviny denní spotřeby 2-4krát týdně

3 . Metodika
V naší práci jsme se nejprve zaměřili na získání sekundárních dat, z nichž jsme zpracovali orientační analýzu. Ta nám umožnila lépe se orientovat ve vývoji spotřeby potravin denní spotřeby. Při zkoumání vývoje spotřeby jsme vycházeli z různých zdrojů. K nejvýznamnějším patří webové stránky Českého statistického úřadu, ze kterých jsme získali podstatnou část potřebných údajů. Čerpali jsme rovněž z dalších webových stránek, které se problematikou vývoje spotřeby potravin zabývaly. Z prostudovaných zdrojů jsme určili cíle, kterých chceme naším primárním výzkumem dosáhnout."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, schémata a grafy. Čistého textu v práci je cca 13 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15754
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse