Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Analýza personální politiky v Rodenstock ČR - diplomová práce

Analýza personální politiky v Rodenstock ČR - diplomová práce

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce se zabývá popisem a analýzou jednotlivých personálních činností ve společnosti Rodenstock ČR s.r.o. V první části diplomové práce jsou uvedeny zejména údaje z oblasti personální politiky v ČR, nových rysů a trendů v řízení lidských zdrojů a sociální politiky. Druhá část se zaměřuje na všeobecnou charakteristiku Rodenstock ČR s.r.o.. Dále jsou analyzovány jednotlivé personální činnosti tak, jak jsou skutečně uplatňovány ve společnosti. Závěrečná část se zaměřuje na rozšíření „balíčku“ zaměstnaneckých výhod a to ve formě bezúročných půjček, sociálních výpomocí a půjček. Pro lepší názornost je diplomová práce doplněna tabulkami, grafy a přílohami. Pro účely diplomové práce byly použity zejména materiály poskytnuté společností Rodenstock ČR s.r.o. a literatura, jejíž seznam je uveden v Seznamu použité literatury.

Obsah

1
Personální politika
1.1
Personální politika v České republice
1.1.1
Legislativa v oblasti personalistiky
1.1.2
Prosazování standardů EU v personální oblasti
1.1.3
Porovnání zákonných regulací v zemích EU a v ČR
1.1.4
Evropská podoba řízení lidských zdrojů – Cranfieldský projekt
1.2
Nové rysy a trendy v řízení lidských zdrojů
1.2.1
Personální leasing
1.2.2
Outsourcing personální práce
1.2.3
Personální audit
1.2.4
E-personalistika
1.2.5
Metodika BSC v řízení lidských zdrojů
1.3
Sociální politika
1.3.1
Benefity neboli zaměstnanecké výhody
1.4
Personální strategie
1.5
Základní problémy současného personálního plánování
2
Charakteristika společnosti Rodenstock
2.1
Historie skupiny Rodenstock
2.2
Zastoupení skupiny Rodenstock ve světě
2.3
Základní údaje o společnosti Rodenstock ČR, s.r.o.
2.3.1
Historie společnosti Rodenstock ČR s.r.o.
2.3.2
Vybrané finanční a provozní ukazatele
3
Analýza personální politiky společnosti Rodenstock ČR s.r.o.
3.1
Obecná charakteristika
3.2
Organizační struktura
3.3
Činnost vedoucího personálního rozvoje
3.3.1
Organizační zařazení a rozhraní
3.3.2
Odpovědnost a cíle
3.3.3
Hlavní úkoly
3.3.4
Kvalifikace a zkušenosti, vědomosti, dovednosti, schopnosti
3.4
Vývoj zaměstnanosti a mezd ve společnosti
3.4.1
Vývoj průměrného počtu zaměstnanců
3.4.2
Vývoj průměrných mezd
3.5
Struktura zaměstnanců společnosti
3.5.1
Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví
3.5.2
Struktura zaměstnanců dle délky pracovního poměru
3.5.3
Struktura zaměstnanců dle vzdělání
4
Personální činnosti uplatňované ve společnosti Rodenstock ČR s.r.o.
4.1
Personální plánování a strategie
4.2
Plánování potřeby zaměstnanců a zdroje jejího pokrytí
4.3
Vytváření a analýza pracovních míst
4.3.1
Vytváření pracovních míst
4.3.2
Analýza a popis pracovních míst
4.4
Získávání, výběr, přijímání zaměstnanců
4.4.1
Získávání zaměstnanců
4.4.2
Výběr zaměstnanců
4.4.3
Přijímání zaměstnanců
4.4.4
Adaptace zaměstnanců
4.5
Rozmisťování zaměstnanců
4.6
Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců a odměňování
4.6.1
Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců
4.6.2
Odměňování zaměstnanců
4.6.3
Zaměstnanecké výhody
4.7
Péče o zaměstnance
4.7.1
Pracovní doba
4.7.2
Bezpečnost a hygiena práce
4.7.3
Služby poskytované zaměstnancům
4.8
Vzdělávání zaměstnanců a personální rozvoj zaměstnanců
4.8.1
Vzdělávání zaměstnanců
4.8.2
Personální rozvoj zaměstnanců
4.9
Správa osobních zaměstnaneckých záležitostí a podnikový personální informační systém
5
Zhodnocení personální politiky ve společnosti Rodenstock ČR s.r.o. a návrhy na její zlepšení
5.1
Zhodnocení personální politiky ve společnosti Rodenstock ČR s.r.o.
5.1.1
Rodenstock ČR s.r.o. sází především na výběr lidí
5.1.2
Nejen peníze mohou zaměstnance motivovat
5.1.3
Personální plánování a strategie
5.1.4
Operační program Rozvoj lidských zdrojů
5.2
Návrh na zlepšení
5.2.1
Fond půjček a sociálních výpomocí a půjček
5.2.1.1
Půjčky na bytové účely
5.2.1.2
Sociální výpomoci a půjčky
5.2.1.3
Bezúročné půjčky, finanční výpomoci a daň z příjmů

Úryvek

“5.3 Vytváření a analýza pracovních míst
5.3.1 Vytváření pracovních míst
Vytváření pracovních míst ve společnosti je především záležitostí rozhodnutí jednatelů společnosti a vedoucích zaměstnanců o potřebě nového pracovního místa.
U administrativních zaměstnanců potřebu vytvoření nového pracovního místa signalizuje přetížení současných zaměstnanců. Varovnými signály ve společnosti je častá práce přes čas, stížnosti zákazníků, stres a nervozita zaměstnanců. Nově vytvořenému pracovnímu místu je většinou přidělena část práce, kterou vykonávali původně ostatní pracovníci.
U ostatních funkcí se vychází především z vývoje prodeje produktů oční optiky a mechaniky na trhu. Důvodem ke vzniku nového pracovního místa může být také snaha o zacílení na nový segment zákazníků (velkoobchody či specializované prodejny) či zaměření se na prodej nového produktu.
Před realizací zadání nabídky volného pracovního místa musí personální oddělení vyplnit kvalifikační požadavky na daného pracovníka. Soubor kvalifikačních požadavků pro každou profesní funkci je popsán charakteristikou pracovního místa, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• požadované vzdělání,
• požadovaná praxe, druh a délka,
• teoretické znalosti,
• praktické dovednosti,
• specifické požadavky nebo omezení,
• zdravotní stav,
• jazykové znalosti.

5.3.2 Analýza a popis pracovních míst
Pro všechna pracovní místa existuje ve společnosti popis daného pracovního místa. Jako vzor je možno nalézt v příloze č. 2 aktuální popis pracovního místa šéfoperátora výroby ploch.
Tyto dokumenty jsou dle potřeby aktualizovány za pomoci jednotlivých vedoucích. Aktualizace je pravidelná, dokumenty jsou přístupné v interním počítačovém systému.
Popis pracovního místa zpravidla obsahuje:
• organizační zařazení a rozhraní,
• odpovědnost a cíle,
• hlavní a řídící úkoly,
• kvalifikaci a zkušenosti,
• vědomosti, dovednosti, schopnosti.
V určitých případech může tento dokument sloužit jako návod pro případné zastoupení zaměstnance."

Poznámka

Obsáhlé, přehledné a velmi kvalitně zpracované.

Obsahuje velké množství schémat a tabulek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10310
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse