Název Goodness Staženo

Tvorba motivačního plánu - slovensky

Tato diplomová práce se zabývá tvorbou motivačního plánu jako nástroje pro zvyšování pracovního výkonu. Rozebírá motivaci jako takovou, její druhy, ty... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Ekonomické cizojazyčné práce

647x

Analýza personální politiky v Rodenstock ČR - diplomová práce

Diplomová práce se zabývá popisem a analýzou jednotlivých personálních činností ve společnosti Rodenstock ČR s.r.o. V první části diplomové práce jsou... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

482x

Zpracování analýzy stavu personálu Metronom a.s. 2004 a 2005 a návrh opatření pro jeho další rozvoj - diplomová práce

Tato odborná práce se zabývá zpracováním stavu personálu společnosti Metronom a.s. v minulých letech a předkládá navrh opatření pro jeho dalsí rozvoj ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

210x

Lidský kapitál a jeho vliv na ekonomický růst - diplomová práce

Cílem diplomové práce je prokázat pozitivní vliv lidského kapitálu na dlouhodobý ekonomický růst ve vyspělých zemích a následně zjistit, zda má lidský... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

62x

Optimalizace studijních a učebních oborů na středních školách v souladu s potřebami trhu práce - diplomová práce

Cílem diplomové práce je ustanovit priority optimalizace učebních oborů na středoškolsky zaměřených ústavech se specifikací na Jihomoravský kraj, konk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Pedagogika

3x