Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza postojů zákazníku k účelovým značkám a návrh využití účelových značek v komunikačním působení výrobce

Analýza postojů zákazníku k účelovým značkám a návrh využití účelových značek v komunikačním působení výrobce

Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve charakterizuje vybrané účelové značky. Poté se autoři snaží zjistit, zda spotřebitelé mají vůbec potuchu o těchto značkách. Cílem práce je analyzovat informovanost spotřebitelů a zjistit, pro které z nich mají účelové značky při kupním rozhodnutí nějaký smysl, popř. jakou komunikaci mají uživatelé účelových značek zvolit.

Obsah

1.
Účelové značky
2.1
Značka č. 1 – Klasa
2.2
Značka č. 2 – ESČ
2.3
Značka č. 3 – CZECH MADE – ověřená kvalita
2.4
Značka č. 4 – Zelený bod
2.5
Značka č. 5 - BIO
2.6
Značka č. 6 – Recyklovatelný obal
2.7
Značka č. 7 – CE
2.
Metodika práce
3.
Analýza získaných informací
4.
Definice možných cílových skupin
5.
Marketingový komunikační mix
6.
Oblast možné aplikace marketingového komunikačního mixu u účelových značek

Úryvek

"1. Úvod

V České republice je mnoho prodejců, jejichž výrobky nakupujeme každý den. Málo-kdo si však všimne, že obaly těchto výrobků či výrobky samotné obsahují mnoho malých značek, které zůstanou běžnému neinformovanému uživateli bez povšimnutí. Tyto značky lze nazvat jednoduchým termínem a to značky účelové.
Značky a certifikáty nejsou zadarmo, ale ani nadarmo. Značka může firmě získat zakázku nebo kontrakt a to i v zahraničí. Firma tedy díky nim má možnost prodat více svých výrobků. Prestižní značky, které uděluje a podporuje český stát, například Klasa, Czech Made nebo Ekologicky šetrný výrobek, dokazují, že výrobek je připravován ve vysoké české kvalitě nebo ekologickými postupy.
Problémem ve využití těchto značek mezi firmami zůstává především cena. Pokud se však na tyto značky díváme z pohledu marketera, tak hlavním problémem je, že povědomí o značkách mezi spotřebiteli není valné. Navíc je těchto značek v současné době nespočet. Toto také může být pro spotřebitele velmi matoucí, protože je nutné zdůraznit, že účelové značky mají informovat spotřebitele např. o jakostních parametrech, o ekologicky šetrných výrobcích, bioproduktech a podobně.
Cílem naší práce bude především zamyšlení nad problematikou značek na našich trzích, zjistit jak jsou spotřebitelé informováni, zda si všímají těchto značek a jakou jim přikládají důvěru, popřípadě, jestli výrobek obsahující účelovou značku ovlivní jejich nákupní rozhodování. Naším cílem je také definovat všechny možné cílové skupiny, na něž může být zaměřeno komunikační působení účelové značky.
Pro naši práci jsme si zvolili 7 běžně používaných značek u nás, které podrobíme sledování podloženém námi provedeným výzkumem.

2. Účelové značky

V této části bychom přiblížili jednotlivé námi zvolené značky, které jsme si pro účel analýzy vybrali. Tyto značky považujeme na našem trhu za nejpoužívanější, a proto předpokládáme, že by je spotřebitel měl alespoň trochu znát. Zda bude mít spotřebitel nějaké povědomí o jejich existenci by nám měla poskytnout metoda dotazování, kterou jsme si pro naši analýzu postojů zákazníku k účelovým značkám vybrali. Názory našich respondentů by nám také měli podat věrohodné informace o návrhu využití účelových značek v komunikačním působení výrobce.

Značka č. 1 – Klasa

Na rozdíl od jiných značek má dvě velké výhody. Spotřebitelé ji znají a její získání je skoro zadarmo. Značku Klasa nosí tradiční potraviny českého původu, které vynikají kvalitou. Od roku 2003 uděluje ministr zemědělství kvalitním domácím potravinářským a zemědělským výrobkům národní značku kvality KLASA. Tuto prestižní značku spravuje od počátku roku 2004 Samostatné oddělení pro marketing Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).Ocenění národní značkou KLASA již získalo 1384 produktů od 198 českých a moravských výrobců.
Národní značka kvality KLASA slouží spotřebitelům a odběratelům především k lepší orientaci při identifikaci typických domácích produktů, prezentaci jejich kvality v porovnání s konkurenčními potravinami. Značka je propůjčována na tři roky a její vlastnictví může být po této lhůtě prodlouženo, ale také může být při zhoršení kvality či porušení podmínek pro její získání odebráno. Požadovanou kvalitu a složení výrobků mj. posuzuje a po jejím udělení kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
Každý výrobek se značkou KLASA bude zařazen do státní propagační podpory zabezpečované Odborem pro marketing SZIF. Značka garantuje, že jsou nabízeny skutečně domácí, kvalitní a zdravotně nezávadné potraviny, srovnatelné plně se zahraničními, nebo je převyšující. Jde o proces získání důvěry spotřebitelů a odběratelů, udržení si této důvěry, což je nezbytný předpoklad rozvoje potravinářství a zabezpečení konkurenceschopnosti v rámci trhů doma i v zahraničí. [1]"

Poznámka

Počet stránek je udáván včetně přílohy - plného znění dotazníku, který je součástí analýzy. Čistého textu práce obsahuje cca 13 stránek.

Práce obsahuje grafy a loga jednotlivých značek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9782
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse