Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza rozpočtových údajů města Žďár nad Sázavou

Analýza rozpočtových údajů města Žďár nad Sázavou

Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje analýze hospodaření Žďáru nad Sázavou. V úvodu se autor věnuje organizační struktuře města. Poté je analyzováno minulé rozpočtové období a makroekonomická situace a její vliv na tamní hospodářství. V závěru jsou popsány nástroje řízení, kterými jsou rozpočet města a strategický plán.

Obsah

1.
Žďár nad Sázavou – stručná charakteristika
1.1
Organizační struktura
1.2
Statutární orgány
1.3
Finanční fondy
1.4
Dobrovolné svazky obcí
2.
Analýza minulého rozpočtového hospodaření
2.1
Saldo rozpočtu a financování
2.2
Celkové příjmy
2.3
Celkové výdaje
2.4
Příjmy – druhové členění
2.4.1
Třída 1 – daňové příjmy
2.4.2
Třída 2 – nedaňové příjmy
2.4.3
Třída 3 – kapitálové příjmy
2.4.4
Třída 4 – přijaté dotace
2.5
Příjmy - odvětvové členění
2.6
Výdaje – druhové členění
2.7
Výdaje – odvětvové členění
2.7.1
Skupina 2 – Průmysl a ostatní hospodářství
2.7.2
Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo
2.7.3
Skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby
2.8
Zhodnocení plánovaných příjmů a výdajů
2.9
Závazky (dluhy) obce
3.
Analýza makroekonomické situace a jejího vlivu na místní hospodářství
3.1
Obyvatelstvo
3.2
Nezaměstnanost
3.3
Inflace
4.
Nástroje řízení
4.1
Rozpočet města
4.2
Rozpočtový výhled
4.3
Strategický plán
5.
Závěr

Úryvek

"4. Příjmy – druhové členění

4.1 Třída 1 – daňové příjmy

Mezi hlavní příjmy rozpočtů obcí patří daně. Do rozpočtů obcí plynou tyto daňové příjmy: 100% daň z nemovitostí nacházejících se v obci, 100% daně z příjmu právnických osob pokud je jejím poplatníkem sama obec, 30% daně z příjmu fyzických OSVČ dle jejich bydliště, 1,5% daně z příjmu FO ze závislé činnosti, 20,59% z celostátních výnosů těchto daňových příjmů: DPH, daně z příjmu FO ze závislé činnosti, daně z příjmu FO placené srážkou, 60% daně z příjmu FO SVČ, daně z příjmu PO.

Vedle daní plynou do rozpočtu poplatky místní, správní a poplatky spojené s životním prostředím. Poplatky místní mají spíše charakter místních daní (pravomoc jejich zavedení je v kompetenci obcí), jiné místní poplatky pak mají charakter spíše regulativní či evidenční charakter a v řadě případů neznamenají podstatnější zdroj pro obecní rozpočet. Poplatky správní inkasuje obec za realizované správní služby občanům a tyto poplatky tak představují úhradu nákladů (reálně však pouze částečnou) za tyto služby.
Municipality nemají možnost ovlivnit základ ani sazbu vybíraných daní a jejich výše nevychází z výkonnosti místní ekonomiky. Takto vymezené daňové příjmy jsou v podstatě určitým typem transferů z centrální úrovně, u nichž je však, na rozdíl od klasických dotací, zajištěn alespoň mírný každoroční růst ve vazbě na výkonnost národní ekonomiky. Jediným motivačním prvkem k podpoře rozvoje podnikání na vlastním území v oblasti sdílených daní je 30% podíl obcí na DPFO ze samostatné činnosti a 1,5% podíl na DPFO rozdělovaném podle místa bydliště, které však tvoří zanedbatelnou část celkových daňových příjmů. Určitou flexibilitu mají obce při výběru místních a administrativních poplatků, které tvoří až 11 % jejich daňových příjmů, ve většině případů jsou však tyto poplatky již stanoveny na nejvyšší úrovni určené zákonem. Zbylou část daňových příjmů tvoří svěřené daně, tj. daň z nemovitostí a daň z příjmů právnických osob placená obcemi, u kterých je vliv obce na jejich výši minimální.

Všechny daňové příjmy mají ve Žďáru rostoucí tendenci, což souvisí s růstem cenové hladiny v celé ČR. (Příjmy plynoucí z celostátních daňových úhrnů rozdělené jednotlivým obcím). Nejvyšší podíl na celkových daňových příjmech tvoří DPH a daň z příjmu fyzických osob, obě řadíme mezi sdílené daně. Opět můžeme sledovat výkyv související s prodejem městských nemovitostí, tentokráte v r. 2006 v položce daň z příjmů PO za obce, protože došlo k navrácení zaplacených daní z předchozího roku. Menší procento z příjmů tvoří daň z příjmů právnických osob za obce, místní poplatky a daň z nemovitostí. Celkové daňové příjmy v roce 2007 byly
255 mil. Kč."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a grafy. Čistý text dosahuje cca 20 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17338
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse