Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza situace v ČR, SWOT analýza Pražských pivovarů

Analýza situace v ČR, SWOT analýza Pražských pivovarů

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce je rozdělena na 2 části. První polovina se zabývá základním charakterem externího prostředí České republiky z pohledu ekonomiky a demografického rozložení obyvatelstva v sociálně-kulturním, politicko-právním a přírodním prostředí. Druhá část uvádí SWOT analýzu Pražských pivovarů. Zmiňuje jejich silné a slabé stránky, příležitosti, i možnosti ohrožení.

Obsah

1.
Externí analýza situace v ČR
1.1.
Ekonomické prostředí
1.2.
Demografické prostředí
1.3.
Sociálně kulturní prostředí
1.4.
Politicko-právní prostředí
1.5.
Přírodní prostředí
2.
SWOT analýza Pražských pivovarů
2.1.
Silné stránky
2.2.
Slabé stránky
2.3.
Příležitosti
2.4.
Ohrožení

Úryvek

"Ekonomické prostředí

Česká republika je země s tranzitivní ekonomikou a z toho vyplývajícími charakteristickými znaky. V posledních letech prochází ekonomika obdobím recese, z čehož plyne i klesající úroveň poptávky na domácím trhu. Jedním z mála pozitivních znaků je nízká úroveň inflace, která je příznivá pro přilákání zahraničních investorů. Díky tomu se v posledních letech zvyšuje příliv přímých zahraničních investic, v nichž do této doby Česká republika zaostávala za ostatními zeměmi Visegrádské čtyřky. Ani tyto investice však nedokáží zastavit enormní nárůst nezaměstnanosti, způsobený pokračující restrukturalizací a bankroty mnohých podniků. Nezaměstnanost se začíná přibližovat psychologické hranici 10 , regionálně je však dosti odlišná a v nejhůře postižených regionech činí přes 15. Tento faktor způsobuje sníženou koupěschopnost obyvatelstva.

Demografické prostředí

V České republice o rozloze 78 866 km2 žilo k 31.12.1998 10 232 000 obyvatel. Od roku 1994 se počet obyvatel přirozeným vývojem poměrně prudce snižuje. Z celkového počtu obyvatel připadá na českou národnost 81,1 , moravskou 13,2 , slezskou 0,4 , tj. česky mluvící národnosti celkem 94,7 , na slovenskou 3,1 , polskou 0,6 , německou 0,6 , romskou 0,3  a na ostatní celkem 0,2 .
Populační vývoj je v posledních letech nepříznivý. Důsledkem postupného poklesu porodnosti je jeden z nejnižších v Evropě počet živě narozených dětí na 1000 obyvatel, což způsobuje úbytek obyvatelstva v republice a to i přes stále rostoucí počet občanů cizích států, kteří získávají české občanství i díky určité nedokonalosti našeho právního řádu.
Struktura obyvatelstva podle pohlaví: ženy 51,4 , muži 48,6 .
Střední délka života dosáhla u mužů 70,4 let a u žen 77,3 let. Tato délka života se postupně zvyšuje v souladu se zlepšováním kvality potravin, snížením emisí průmyslových podniků a změnou stravovacích návyků obyvatelstva. Podle studie obyvatelstva vypracované ČSÚ v roce 1995 by měl počet obyvatel v roce 2050 dosáhnout zhruba jen něco kolem 7 000 0000 obyvatel. Věková struktura obyvatelstva z ekonomického hlediska se donedávna zlepšovala, do produktivního věku nastupovaly silné ročníky ze začátku sedmdesátých let, nyní se postupně zhoršuje a prudké zhoršení nastane po roce 2010. Okolo roku 2020 se současný poměr 2 ekonomicky aktivních na jednoho důchodce obrátí, což může mít těžko předvídatelné následky.
Shodně se světovými tendencemi probíhá v ČR stupňující se koncentrace obyvatelstva do měst. Podle posledního sčítání lidu, domů a bytů ke 3.3.1991 činil stupeň urbanizace téměř 70  obyvatelstva. V městech nad 10 000 obyvatel bydlí 5 710 000 obyvatel, tj. 55,4  občanů státu."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera446
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse