Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza sociodemografických charakteristik voličů ODS

Analýza sociodemografických charakteristik voličů ODS

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje problematice rozdílnosti voličských preferencí Občanské demokratické strany mezi různými skupinami obyvatel. V úvodu přibližuje v obecné rovině důvody, proč se lidé rozhodují pro určitou politickou stranu, a podává přehled vývoje Občanské demokratické strany. Hlavní část práce tvoří vlastní výzkumný projekt zjišťující sociodemografický profil voličů ODS, opírající se především o primární sběr dat pomocí dotazníku. Seznamuje s metodikou výzkumu a na základě získaných informací předkládá obraz sociálních a demografických charakteristik voličů ODS.

Obsah

1.
Obecné zdůvodnění, proč volič vlastně někoho volí
2.
Vznik ODS
3.
Stav výzkumu
4.
Volba výzkumné úrovně
4.1
Úroveň originality
4.2
Časová úroveň
4.3
Úroveň volby
4.4
Úroveň agregace
4.5
Úroveň reality
5.
Materiál
5.1
Volba metody
5.2
Výzkumný postup
5.3
Primární analýza – vyplnění dotazníků respondenty
5.3.1
Dotazník
5.4
Sekundární analýza
5.5.1
Ovlivnění důvodu preferencí voličů ODS z hlediska zaměstnání
5.5.2
Ovlivnění důvodu preferencí voličů ODS z hlediska vzdělání
5.5.3
Ovlivnění důvodu preferencí voličů ODS z hlediska náboženského vyznání
5.5.4
Ovlivnění důvodu preferencí voličů ODS z hlediska věku voliče
5.5.5
Ovlivnění důvodu preferencí voličů ODS z hlediska pohlaví voliče
5.5.6
Ovlivnění důvodu preferencí voličů ODS z hlediska velikosti místa bydliště
5.5.7
Ovlivnění důvodu preferencí voličů ODS z hlediska regionu
5.5.8
Výsledek sekundární analýzy – Typický volič ODS
6.
Závěr

Úryvek

"5.5.1 Ovlivnění důvodu preferencí voličů ODS z hlediska zaměstnání
„Za základní zdroj rozvoje společnosti považujeme svobodnou aktivitu jednotlivce, jeho pracovitost, podnikavost, spořivost. Chceme cílevědomě pro tuto aktivitu vytvářet dobré podmínky, odstraňovat překážky, které jí brání, a zaručit právo ponechat si její výsledky a volně s nimi nakládat. Chceme proto chránit čtyři základní pilíře tržního systému: soukromé vlastnictví, svobodné podnikání, stabilní měnu a konkurenční prostředí“. (www.ods.cz)
Příslušnost k určité sociální třídě bývá asi nejdůležitějším sledovaným faktorem, který diferencuje volební chování. Dělníci a zemědělci mají tradičně větší sklon k levicovým názorům, lidé v nemanuálních profesích (zaměstnanci bez vysoké školy) tíhnou ke středu, odborníci spíše preferují pravici a nejvíce vpravo jsou samostatně výdělečně činní.
K objasnění volebního chování lze použít poznatku, že skupiny, které jsou závislé na přerozdělování, dávají spíše přednost levici. Důchodci jsou skutečně hned po skupině dělníků a zemědělců další, kteří preferují levici před pravicí. Je zřejmé, že jednotlivé skupiny nejsou vzhledem ke sledovanému tématu stejnorodé, což se zejména projevuje právě u důchodců. Když je totiž rozdělíme na důchodce, kteří jsou nejvýše vyučení, a kteří tedy pracovali nejspíše jako dělníci, a na důchodce, kteří mají alespoň maturitu, a kteří tak nejčastěji pracovali v nemanuálních profesích, volební chování těchto dvou skupin je odlišné. Ti první se zařadí mezi dělníky a zemědělce, ti druzí mezi zaměstnance bez vysoké školy.
Rozdělení samostatných podle stejného principu umožní alespoň přibližně oddělit soukromé řemeslníky, drobné obchodníky ap. od ostatních samostatných, působících např. v advokacii, medicíně, ve výzkumu trhu, v médiích, v reklamě či ve vzdělávání. Zde se ukazuje fakt samostatnosti silnějším činidlem než typ vzdělání, neboť ti první nekopírují chování skupiny, která by jim byla vzdělanostně blízká či alespoň bližší, ale chovají se stejně jako zaměstnanci s vysokou školou. Ti druzí jsou ještě více nakloněni pravicovým stranám než ti první, a tvoří tak skupinu, která je nejvíce napravo.
Z výše uvedeného rozboru tedy vyplývá, že nejvíce voličů ODS je nabíráno ze skupiny „zaměstnanci bez vysoké školy a samostatní".

5.5.2 Ovlivnění důvodu preferencí voličů ODS z hlediska vzdělání
„Kulturu a vzdělanost řadíme mezi základní pilíře života společnosti, jsme stoupenci široké rozmanitosti jejich forem i obsahu. I ony však vyvěrají především z osobních potřeb a snah občanů, z úrovně sebepoznání a sebekultivace jednotlivců, z rozmanitosti individuálních zájmů - nikoliv z umělého určování shora.“ (www.ods.cz)
I vzdělání samo patří mezi faktory, které působí odlišnost volebního chování. Stále platí (nikoliv však bez výjimky), že voliči s nižším vzděláním, tzn. nanejvýše vyučení, inklinují spíše k levici a voliči s vyšším vzděláním inklinují spíše k pravici.
Tudíž ODS je více upřednostňována voliči s vyšším vzděláním.

5.5.3 Ovlivnění důvodu preferencí voličů ODS z hlediska náboženského vyznání
„Na církve pohlížíme jako na důležité společenské instituce, které uspokojují významné duchovní potřeby mnoha občanů a které plní i významné sociální a charitativní poslání. Prosazujeme nezávislé postavení církví bez jakéhokoli vměšování státu.
Náboženské vyznání rovněž hraje roli v chování voličů. Jeho význam a hlavně souvislost určitého vyznání s výběrem určité politické strany bývá často podmíněno historicky nebo dáno tradicí. I u nás má náboženské vyznání významný vliv, i když menší než jiné faktory. Nejde však o to, k jaké víře se voliči hlásí, ale zda se hlásí nebo ne. Voliči, kteří jsou bez vyznání, preferují levici, voliči nějakého vyznání, mezi nimiž tvoří voliči římskokatolického vyznání 83,30%, preferují pravici, která zahrnuje KDU-ČSL a tím je to dáno. Pravicoví voliči římskokatolického vyznání velmi výrazně preferují KDU-ČSL před ODS, u voličů bez vyznání je tomu naopak."

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
V textu se objevují pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22560
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse