Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza současného stavu Evropské unie a posouzení důsledků případného rozpadu EU na Českou republiku

Analýza současného stavu Evropské unie a posouzení důsledků případného rozpadu EU na Českou republiku

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o., Ostrava

Charakteristika: Práce je zaměřena na Evropskou unii, konkrétně na analýzu jejího stavu a možný rozpad EU. Seznamuje obecně s Evropskou unií a dále s její ekonomickou situací, a to z pohledu obchodu, nezaměstnanosti, zaměstnanosti, vývoje a výzkumu, infrastruktury, energetiky a životního prostředí. Vzhledem k finanční krizi, kterou Evropa prochází, se v další části práce zabývá možností rozpadu Evropské unie a možnými důsledky jak obecně, tak konkrétně pro Českou republiku.

Obsah

1.
Úvod
2.
Ekonomická situace EU
2.1.
Obecně o EU
2.2.
Obecně o ekonomické situaci EU
2.3.
Obchod
2.4.
Zaměstnanost
2.5.
Nezaměstnanost
2.6.
Výzkum a vývoj
2.7.
Infrastruktura
2.8.
Energetika a životní prostředí
3.
Rozpad EU
3.1.
Rozpad EU jako aktuální téma dnešních dnů
3.2.
Legislativní překážky, bránící rozpadu EU
4.
Grónsko: výjimka mezi členskými stány EU
4.1.
Vystoupení z EU
4.2.
Důsledky vystoupení z EU
5.
Důsledky rozpadu EU
5.1.
Důsledky rozpadu EU obecně
5.2.
Důsledky rozpadu EU Českou republiku
6.
Závěr
7.
Použité zdroje
8.
Přílohy

Úryvek

"Evropská Unie je seskupení 27 států v Evropě s celkovým počtem 498 milionů obyvatel. Základním cílem vzniku EU byla prevence proti další možné válce. EU byla založena po druhé světové válce a od té doby se ke zakládajícím šesti zemím přidávají stale další, jako poslední to byly v roce 2007 Bulharsko a Rumunsko.
2.2 Obecně o ekonomické situaci EU
Evropská Unie je největším politicko- ekonomickým seskupením světa. Je ale take organizací, která se nejvíce stará o ekologii.EU se snaží stale hospodářsky růst a to především investováním do doprav, energetiky a výzkumu a hledá alternativy jak minimalizovat dopad dalšího ekonomického rozvoje na životní prostředí. Z ekonomického hlediska bylo pro státy EU zásadní rozšíření o nových 12 členských zemí , což přispělo k zvýšení hrubého domácícho produktu, který má nyní EU na vyšší úrovni než Spojené státy americké.
2.3 Obchod
Evropská Unie je bezesporu největším vývozcem na světě a na druhém místě je v dovozu,obchoduje s celým světem a tvoří odhadem 20% celkového světového vývozu a dovozu a to I přesto, že tu žije jen 7% obyvatel na světa. Největší část obchodování EU probíhá mezi členskými státy.EU po obchodní stránce nejvýce spolupracuje s USA a Čínou.
2.4 Zaměstnanost
V posledních letech se velmi mění orientace pracujích. Ze zemědělství a průmyslu se preference přesouvají na práci ve službách
2.5 Nezaměstnanost
Míra nezaměstnanosti v Evropské Unii má stale se zvyšující tendenci. Nejnovější průzkumy ukázali alarmující procento nezaměstnaných a to ve výši 11,8%. Jedná se o nejvyšší nezaměstnanost od roku 1995, kdy se data začala shromažďovat.Bez práce je až čtvrita mladých lidí d o25let. Podle statistiků je nyní v Evropské Unii okolo 26 milionů nezaměstnaných.
2.6 Výzkum a vývoj
Výzkum a vývoj jsou základem strategie Evropské Unie pro co nejlepší konkurenceschopnost ekonomiky . Jde především o vyrovnání se I v tomto odvětví Spojeným státům či Japonsku.Proto se EU snaží co nejvíce investovat právě to těchto odvětví.
2.7 Infrastruktura
V EU se většina přepravy jak nákladu tak cestujících odehrává na silnici a jen malá část po vodních tocích a po železnici.
2.8 Energetika a životní prostředí
Energetika je prozatím problematickým aspektem , který se EU snaží pomalu řešit. EU je z vice než poloviny závislá na dovozu a to se snaží změnit ovšem I s ohledem na životní prostředí. Prioritou EU je maximálně využívat své energetické zdroje a zefektivnit I výrobu z obnovitelných zdrojů.EU si stanovila za hlavní cíl do roku 2020 vyrábět pomocí obnovitelných zdrojů alespoň 20% energie. Obnovitelnými zdroji se myslí především energie větrná, vodní, geotermální a energie z biomasy.


3 Rozpad EU
3.1 Rozpad EU jako aktuální téma dnešních dnů
Rozpad Evropské Unie je v dnešní době velmi diskutabilním tématem , a asi I tématem aktuálním. Evropa je ve vážné krizi a to jak finanční , politické tak I strukturální. Strukturální krize je postavena na chybném nastavení pravidel pro fungování EU. Už nyní se ve své postatě Evropská Unie rozpadá. Jedna ze základních ikon evropské integrace ,,schengen´´. Zrušení hraničních kontrol mezi státy EU pomalu končí a státy začínají s kontrolami nejprve šlo o kontroly 5 dnů v měsíci kvůli určitým hrozbám ale státy žádají o minimálně 30 dnů.
3.2 Legislativní překážky, bránící rozpadu EU

Za existence Evropské Unie ještě žádná země nevystoupila. Lisabonská smlouva platná od 1. prosince 2009 neumožňuje žádnému státu vystoupit z EU.

´´Před Lisabonskou smlouvou zakládající ani přístupové smlouvy EU neobsahovaly žádný speciální popis procedury vystoupení, což znamenalo, že by se na výpověď smlouvy vztahoval článek 57 Vídeňské úmluvy o mezinárodním smluvním právu.91 Ten praví, že pokud mezinárodní smlouva neobsahuje žádné podmínky výpovědi, provádí se
vypovězení smlouvy podáním oznámení o výpovědi s minimálně roční výpovědní lhůtou."

Poznámka

Práce obsahuje přílohu s grafem a tabulkou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28082
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse