Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza souvislosti dvou kvalitativních znaků

Analýza souvislosti dvou kvalitativních znaků

Kategorie: Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve stručnosti pojednává o zjišťování souvislostí mezi kvalitativními proměnnými pomocí chí-kvadrát testu nezávislosti. Po úvodu, dotýkajícím se rozlišení kvalitativních a kvantitativních znaků a typů tabulek pro analýzu vztahu dvou znaků, práce jednou větou charakterizuje situaci využití chí-kvadrát testu. Autorka poté na příkladu krok za krokem vysvětluje jeho postup včetně uvedení přesného znění vzorců, na dalším příkladu počítá chí-kvadrát statistiku pro čtyřpolní tabulku a pro jednotlivé úlohy vyjadřuje koeficienty síly vztahu.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Data a znaky
1.2.
Kvalitativní a kvantitativní znaky
1.3.
Typy dvourozměrných tabulek
2.
Chí-kvadrát test
2.1.
Použití
2.2.
Příklad 1
3.
Čtyřpolní tabulka
3.1.
Využití
3.2.
Příklad 2
4.
Koeficienty
4.1.
Pearsonův koeficient v příkladu 1
4.2.
Kendallův koeficient v příkladu 2
5.
Závěr

Úryvek

"Úvod
Pro zpracování seminární práce do předmětu aplikovaná statistika jsem si vybrala téma závislost dvou kvalitativních znaků (kombinační a asociační tabulky).
Nejprve bych chtěla vysvětlit pojem kvalitativní znaky a zařadit je z hlediska statistiky. Potom se budu věnovat konkrétním příkladům, na kterých budu popisovat postup řešení.
Data existují v různých formách a pochopení a pochopení různých forem dat je důležité pro porozumění a jejich analýzu. Data obsahují hodnoty nebo výstupy jednoho nebo více statistických znaků (statistických proměnných).
Statistické znaky resp. statistické proměnné se vyznačují tím, že nabývají různých hodnot. Například znak „počet dětí“ nabývá různých číselných hodnot , znak „jména dětí“ nabývá slovní nečíselné hodnoty.
Znaky mající číselnou hodnotu nazýváme kvantitativní znaky. Jsou to obvykle výsledky měření, vážení, ceny, výsledky testů, apod.. V obchodě a podnikání se často střetáváme s veličinami nečíselné povahy, vyjádřené slovy. Například znak „místo narození“ nabývá hodnot Praha, Brno, apod.. Takové znaky nenumerické povahy se nazývají kvalitativní znaky (proměnné). Někdy však číslice slouží k označení nebo kódování nenumerických vstupů. Například znak „pohlaví“ je také znakem kvalitativním a jeho výstupy mohou být kódovány např. takto:

(tabulka)

Zde se jedná o kódované značení kvalitativního znaku.
Sledujeme-li pouze dvě proměnné, získáme první představu o jejich závislosti už pouhým uspořádáním zjištěných údajů do tzv. dvourozměrné tabulky. Dvourozměrná tabulka se slovními proměnnými se nazývá kontingenční tabulka. Dvourozměrná tabulka numerických proměnných se nazývá korelační tabulka. O tabulce, v níž obě proměnné nabývají pouze dvou hodnot, se často hovoří jako o čtyřpolní tabulce. Takovou tabulkou je například asociační tabulka, v níž se uvádí pouze to, kolikrát nastaly dva jevy současně, kolikrát nastal pouze jeden z nich a kolikrát ani jeden.

Chí-kvadrát test v kombinační tabulce
Tento neparametrický test používáme při vyšetřování možné závislosti dvou nominálních proměnných.

Příklad 1:
Při určitém průzkumu byla respondentům položena otázka, zda očekávají, že se jejich životní úroveň v příštím roce zlepší, nezmění či zhorší. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny odpovědi n = 500 respondentů v třídění podle jejich nejvyššího dokončeného vzdělání. Zjistěte na hladině významnosti 0,05, zda závisí očekávaná změna životní úrovně na nejvyšším dokončeném vzdělání.

(tabulka)

Úlohou je otestovat nulovou hypotézu:
H0 : mezi očekáváním změny životní úrovně a nejvyšší dokončeným vzděláním není závislost
Oproti ní alternativní hypotéza:
H1 : mezi znaky očekávanou změnou životní úrovně a vzděláním je závislost"

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce do předmětu Aplikovaná statistika.
Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 0,5 strany.
Práce odkazuje na nespecifikovaná skripta.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22578
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse