Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza vybrané metody manažerského vzdělávání: teambuildig

Analýza vybrané metody manažerského vzdělávání: teambuildig

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem seminární práce je Analýza vybrané metody manažerského vzdělávání. Úvodní kapitola se věnuje stručnému vymezení pojmů z oblasti tohoto typu vzdělávání. Pro důkladnější popis v následujících kapitolách byla vybrána metoda teambuildingu, které se věnuje třetí kapitola. Autor má s tímto typem vzdělávání osobní zkušenosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Manažerské vzdělávání
2.1
Rotace funkcí
2.2
Externí, interní profesní vzdělávání
2.3
Účast na práci projektových týmů
2.4
Koučování
2.5
Mentoring
2.6
Teambuilding
2.7
Zpětná vazba na pracovní výkon
2.8
Učení se ze zkušeností
2.9
Konzultace se spolupracovníky
2.10
Studijní skupiny
2.11
Manažerské hry a simulace
2.12
Semináře se zpětnou vazbou
3.
Teambuilding
3.1
Cíle teambuildingu
3.2
Formy teambuildingu
4.
Závěr
5.
Použité zdroje

Úryvek

„3 Teambuilding

Slovo teambuilding je složeninou anglických slov „team“ = tým a „building“ = budování. Do češtiny se dá volně přeložit jako tvorba týmu, rozvoj týmu, stmelování týmu nebo budování týmové spolupráce apod. Jednou z nejfrekventovanějších forem teambuildingu je tzv. outdoorový trénink, tedy forma vzdělávání uskutečňovaná mimo pracoviště, při které mají zaměstnanci možnost se poznat v jiném světle, z jiného úhlu pohledu. Setkají se spolupracovníci, kteří se doposud znali jen z kanceláře, z porad či obchodních jednání, nebo dokonce spolu dosud komunikovali pouze telefonicky nebo elektronicky. Jedná se o netradiční způsob vzdělávání, který využívá nejrůznějších interaktivních metod, jako jsou hraní her, řešení modelových situací, řešení nejrůznějších úloh apod. Při teambuildingu se uplatňuje tzv. metoda zážitkového vzdělávání, která umožňuje lidem v týmu si lépe uvědomit svou roli, zjistit, jakým způsobem spolu mohou efektivněji komunikovat a spolupracovat, a tato zjištění pak aplikovat a rozvíjet v běžném pracovním vztahu. Členové týmu tak mají v rámci teambuildingu jedinečnou šanci poznat svůj tým, zjistit hlouběji, jak funguje a jakými kroky lze dosáhnout jeho lepší efektivnosti. Zábavnou formou se tvoří neformální vazby mezi jednotlivci na základě společného prožitku, komunikace a sdílení, dochází k prohloubení pocitu zodpovědnosti za týmový výsledek.

3.1 Cíle teambuildingu
Teambuilding jako nástroj rozvoje pracovního týmu sleduje zejména následující cíle:
- rozvoj týmové spolupráce a kooperace, vytvoření dobře fungujícího efektivního pracovního týmu
- vytvoření a upevňování neformálních vztahů mezi členy týmu
- osvojení zvládání neobvyklých situací, řešení problémů ve firmě
- rozvoj vzájemné komunikace
- odhalení některých osobnostních vlastní členů týmu vystavených stresovým situacím

3.2 Formy teambuildingu

Teambuildingové akce se mohou uskutečňovat mnoha formami. Záleží na společnosti, jakou formu, která bude nejlépe odpovídat požadavkům, zvolí. Následující formy patří v nabídkách specializovaných vzdělávacích agentur, které firmám zprostředkovávají manažerské vzdělávání, k nejrozšířenějším:

1) Všeobecně rozvojově orientované programy
Jedná se o kombinaci aktivit zaměřených na pokrytí celé oblasti působení týmu. Program je zpravidla zaměřen na rozvíjení komunikačních schopností, podporu tvořivého řešení problémů a rozvoj vzájemné důvěry členů týmu. Teambuildingové akce tohoto typu jsou určené například pro nově zformované kolektivy, ale i pro již existující a fungující pracovní týmy s cílem posílit vzájemné vztahy jednotlivých členů nebo vylepšit úroveň komunikace například mezi jednotlivými odděleními v rámci firmy.

2) Specificky rozvojově orientované programy
Jde o speciální programy zacílené na rozvíjení identifikovaných klíčových kompetencí. Jde například o kurzy zaměřené na řešení konfliktu. Cílem je pak naučit členy týmu efektivně pracovat ve skupině a využívat potenciál skupiny při řešení náročných úkolů, rozpoznat v týmu prvky spolupráce, ale i nezdravého soutěžení atd. “

Poznámka

Práce do předmětu Profesní vzdělávání dospělých.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19618
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse