Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza vývoje a hospodářsko-politických souvislostí v oblasti ekonomické reformy - srovnání České republiky a Velké Británie

Analýza vývoje a hospodářsko-politických souvislostí v oblasti ekonomické reformy - srovnání České republiky a Velké Británie

Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem této seminární práce je analýza vývoje a hospodářsko-politických souvislostí v oblasti ekonomické reformy. Autor srovnává České republiku a Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Práce v úvodu charakterizuje Českou republiku a Velkou Británii z pohledu základních makroekonomických ukazatelů. Dále se soustředí na oblast strukturálních ukazatelů v období před přistoupením k EU. Dosaženou úroveň hodnotí mezi vybranými zeměmi a porovnává je s průměrem EU. Dalším objektem zájmu autora je Lisabonská strategie. Od obecné charakteristiky dokumentu odvozuje hodnocení naplňování strategie u obou předmětných ekonomik.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní hospodářsko-politické souvislosti
2.1
Charakteristika České republiky
2.2
Charakteristika Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
2.3
Srovnání České republiky a Velké Británie s optimem OECD
2.4
Srovnání základních makroekonomických ukazatelů v prostředí EU-27
2.4.1
Hrubý domácí produkt na obyvatele v PPS
2.4.2
Růst reálného hrubého domácího produktu
2.4.3
Produktivita práce na jednoho zaměstnance
2.4.4
Produktivita práce na odpracovanou hodinu
2.4.5
Nezaměstnanost a celkový růst zaměstnanosti
2.4.6
Míra inflace
2.4.7
Reálný růst jednotkové ceny práce
2.4.8
Dluhy vládního sektoru
2.5
Hodnotící komentář
3.
Strukturální ukazatele ekonomické reformy
3.1
Komparativní cenová úroveň
3.2
Telekomunikační služby
3.3
Elektrická energie
3.4
Zemní plyn
3.5
Podíl státních dotací
3.6
Přímé zahraniční investice
3.7
Investice podniků
3.10
Hodnotící komentář
4.
Hospodářsko-politická reflexe ekonomické reformy
4.1
Lisabonská strategie
4.2
Národní Lisabonská strategie České republiky
4.3
Národní Lisabonská strategie Velké Británie
4.4
Hospodářsko-politická reflexe
5.
Závěr

Úryvek

"2. Základní hospodářsko-politické souvislosti

Česká republika (ČR) a Spojené království Velké Británie a Severního Irska (VB) jsou nejprve charakterizovány výší HDP. Úspěšnost a účinnost hospodářské politiky jsou posouzeny podle metodiky OECD, tzv. magického čtyřúhelníku [1] a je porovnána s doporučením OECD.
V druhé části kapitoly jsou využity zdroje Eurostatu a jsou zde podané základní indikátory, které v časových řadách a ve srovnání s průměrem Evropské unie dokumentují stav v předmětných ekonomikách.

2.1 Charakteristika České republiky

Údaje jsou uvedené za rok 2007 a jsou převzaté z údajů Českého statistického úřadu - Hlavní makroekonomické ukazatele za rok 2007 [8], Ministerstva financí ČR [12] a Eurostatu [13]. Hrubý domácí produkt v ČR v běžných cenách (nominální HDP) byl v roce 2007 3.551,4 mld. CZK (informativně přepočteno 148,8 mld. EUR při kurzu 23,865 CZK/EUR), HDP na obyvatele 344.035 Kč (14.415 EUR), 82% přepočteno na paritu kupní síly (PPS v EU27). Meziroční tempo růstu reálného produktu bylo 6,5%. Míra registrované průměrné nezaměstnanosti byla 5,3%. Průměrná roční míra inflace (měřená přírůstkem spotřebitelských cen) dosáhla 2,8%. Podíl salda běžného účtu platební bilance na nominálním HDP byl roven -2,5%.

2.2 Charakteristika Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Data o Spojeném království Velké Británie a Severního Irska byla čerpána z dat Office of National Statistics (ONS) [9], World FactBook[14], BusinessInfo[15] a Eurostatu [13]. Velká Británie je jednou z největších ekonomik na světě podle celkové hodnoty vytvořeného HDP. Zde uvedený hrubý domácí produkt v běžných cenách byl v roce 2007 přibližně 1.384,8 mld. GBP (1.738,7 mld. EUR při kurzu 1,255 GBP/EUR), HDP na obyvatele 29.014 EUR, HDP na obyvatele 116% přepočteno na paritu kupní síly (PPS v EU27). Reálný produkt rostl meziročně o 3,1 %. Registrovaná průměrná nezaměstnanost byla 5,4%. Průměrná roční míra inflace za rok 2007 představovala 2,3%. Podíl salda běžného účtu platební bilance na nominálním HDP byl roven -2,8%.

2.3 Srovnání České republiky a Velké Británie s optimem OECD

Výše celkového HDP staví VB výrazně před ČR. ČR vykázala v roce 2007 tempo růstu reálného produktu výrazně nad mez vymezenou OECD (3%), Velká Británie má růst těsně nad touto úrovní přesto však nižší ekonomický růst ve VB loni převýšil růst v eurozóně již dvanáctý rok po sobě. Nezaměstnanost v případě VB je mírně nad hranicí (5%), ČR je také lehce nad hranicí což je způsobeno především historickými důvody vzniklými restruktulizací ekonomiky a vysokou podporou státu v nezaměstnanosti. Obě země mají poměrné nízkou nezaměstnanost. ČR mírně překročila v doporučenou úroveň inflace (2%), zatímco VB ji v roce 2007 téměř dosáhla. Podíl běžného účtu platební bilance na HDP v ČR je ovlivněn výplatou důchodů do zahraničí v roce 2007. VB má tento ukazatel zhoršený především v důsledku ropné krize. Poměr deficitu běžného účtu na HDP by neměl být horší než -5%. Pak obě země jsou v zásadě v doporučeném pásmu. "

Poznámka

Tato práce obsahuje tabulky a grafy. Čistého textu je zde cca 10,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14402
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse