Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza vývoje a hospodářsko-politických souvislostí v oblasti zaměstnanosti - srovnání České republiky a Lotyšska

Analýza vývoje a hospodářsko-politických souvislostí v oblasti zaměstnanosti - srovnání České republiky a Lotyšska

Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s., Praha 13 - Stodůlky

Charakteristika: Seminární práce je zaměřena na srovnání zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice a Lotyšsku v posledních 10 letech. Celá práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a analytickou. V teoretické jsou vysvětleny základní pojmy této problematiky, včetně fenoménu Lisabonské strategie. V analytické části jsou porovnány strukturální ukazatele obou zemí a také vývoj zaměstnanosti v některých odvětvích národních hospodářství. V závěru jsou poznatky sumarizovány, je uveden názor autora, včetně doporučení pro budoucnost.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1
Základní pojmy a souvislosti
2.1.1
Zaměstnaní, nezaměstnaní, ostatní
2.1.2
Základní ukazatele
2.1.3
Typy nezaměstnanosti
2.1.4
Politika zaměstnanosti
2.2
Lisabonská strategie
3.
Analytická část
3.1
Základní informace o obou zemích
3.2
Srovnání strukturálních ukazatelů
3.2.1
HDP
3.2.2
Produktivita práce
3.2.3
Zaměstnanost
3.2.4
Inflace
3.2.5
Jednotkové náklady na práci
3.2.6
Veřejná rovnováha
3.2.7
Veřejný dluh
3.3
Vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti
3.4
Srovnání zaměstnanosti v jednotlivých odvětví hospodářství
4.
Závěr
5.
Abstract
6.
Klíčová slova
7.
JEL klasifikace
8.
Literatura a zdroje

Úryvek

"2.1.3 Typy nezaměstnanosti
Rozlišujeme tři základní typy nezaměstnanosti z hlediska příčin vzniku:
1) Frikční nezaměstnanost
Vzniká z důvodů časového nesouladu (např. mezi opuštěním starého a nalezením nového místa, studenti po ukončení studia nějakou dobu hledají své první zaměstnání apod.). Je tedy pouze dočasná ale zároveň neodstranitelná – bude existovat vždy.
2) Strukturální nezaměstnanost
Tento typ nezaměstnanosti je zapříčiněn strukturálními změnami v ekonomice, kdy opět trvá nějakou dobu, než se osoby odcházející z utlumovaných odvětví rekvalifikují pro novou práci v expandujících odvětvích. Je tedy rovněž pouze dočasná.
Frikční a strukturální nezaměstnanost spolu tvoří takzvanou přirozenou míru nezaměstnanosti.
3) Cyklická nezaměstnanost
ovšem přirozenou míru nezaměstnanosti netvoří. Tento typ nezaměstnanosti je zapříčiněn kolísáním skutečného produktu kolem potencionálního, kdy při hospodářské recesi dochází k propouštění zaměstnanců a naopak při konjunktuře k jejich přijímání a to zpravidla s určitým zpožděním.

2.1.4 Politika zaměstnanosti
9. června 1964 byla v Ženevě na konferenci Mezinárodní organizace práce přijata tzv. „Úmluva o politice zaměstnanost“, ve které se jednotlivé členské státy (včetně tehdejší Československé socialistické republiky) zavázaly provádět takovou politiku zaměstnanosti, která bude zaměřena na podporu plné a produktivní zaměstnanosti a svobodu volby povolání. Cílem takové politiky bude snaha o zajištění práce všem, kteří stojí o to pracovat, s přihlédnutím k co možná nejproduktivnějšímu využití a zároveň s možností svobodné volby zaměstnání a uplatnění na trhu práce každému bez ohledů na národnostní, genderové, rasové, náboženské nebo sociální rozdíly. Česká republika se v roce 1993 stala sukcesorem Úmluvy.

Politiku zaměstnanosti je možné rozdělit na aktivní a pasivní:

• Aktivní politika zaměstnanosti
Je zaměřena na především na předcházení nezaměstnanosti a zvyšování pracovní mobility a flexibility. Jedná se např. o rekvalifikační kurzy, poradenství, pomoc s hledáním pracovních míst (úřady práce), vytváření absolventských míst, vytváření veřejně prospěšných míst, chráněných dílen apod."

Poznámka

Vysoká škola ekonomie a managementu, Managerská ekonomie. Práce obsahuje množství grafů a tabulek. Délka čistého textu je cca 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19999
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse