Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza vývoje a hospodářsko–politických souvislostí v oblasti životního prostředí, srovnání České republiky a Řecka

Analýza vývoje a hospodářsko–politických souvislostí v oblasti životního prostředí, srovnání České republiky a Řecka

Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s., Praha 13 - Stodůlky

Charakteristika: Obsahem práce je komparace vývoje celkových i strukturálních ukazatelů České republiky a Řecka v oblasti životního prostředí. První část se zabývá Evropskou unií, její historií, právním rámcem, Evropským statistickým úřadem a následně seznamuje s vybranými zeměmi a jejich vztahem k EU. Další kapitola se věnuje srovnání hlavních strukturálních a environmentálních ukazatelů. Data obou skupin ukazatelů uvádí v časové řadě a doplňuje je stručným komentářem. Poslední dvě kapitoly představují Lisabonskou strategii, její hlavní pilíře, úkoly a také zhodnocují plnění vytyčených cílů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Evropská unie
2.1
Historický exkurz
2.2
Právní rámec fungování
2.3
Evropský statistický úřad
3.
Porovnávané subjekty
3.1
Česká republika
3.1.1
Základní údaje
3.1.2
ČR v Evropské unii
3.2
Řecko
3.2.1
Základní údaje
3.2.2
Řecko v Evropské unii
4.
Srovnání hlavních strukturálních ukazatelů
4.1
Skupina hlavních ukazatelů
4.1.1
Hrubý domácí produkt na obyvatele
4.1.2
Růst reálného HDP
4.1.3
Produktivita práce na zaměstnance
4.1.4
Produktivita práce na odpracovanou hodinu
4.1.5
Růst zaměstnanosti
4.1.6
Míra inflace
4.1.7
Růst jednotkových pracovních nákladů
4.1.8
Saldo veřejných rozpočtů
4.1.9
Celkový dluh vlády
4.2
Environmentální ukazatele
4.2.1
Emise skleníkových plynů
4.2.2
Energetická intenzita ekonomiky
4.2.3
Elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů
4.2.4
Produktivita zdrojů
5.
Lisabonská strategie
6.
Plnění cílů Lisabonské strategie
7.
Závěr
8.
Použité zdroje

Úryvek

"2.1.2. ČR v Evropské unii
V roce 1978 uzavřela Československá socialistická republika s Evropským společenstvím uhlí a oceli (ESUO) tzv. autolimitační sektorové ujednání pro obchod s hutnickými výrobky. V září 1988 navázaly Evropské společenství a Československá republika diplomatické vztahy. První vzájemná dohoda je datována 19. prosincem 1988, kdy se v Bruselu sešli zástupci ČSSR a Evropských společenství, aby podepsali Dohodu o obchodu průmyslovými výrobky mezi ČSSR a EHS.

Základ skutečně bilaterálních vztahů vytvořily asociační smlouvy, tzv. evropské dohody. 16. prosince 1991 došlo k podpisu Evropské dohody o přidružení ČSFR, Maďarska a Polska k Evropským společenstvím.

Základní právní rámec upravující vztahy mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími vytvořila nová asociační dohoda. Dne 4. října 1993 byla v Lucemburku podpisem Závěrečného aktu přijata Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou a evropskými společenstvími a jejich členskými státy. Jejím cílem bylo poskytovat právní rámec pro politický dialog, podporovat rozvoj obchodních a hospodářských styků mezi oběma stranami, vytvářet základ pro technickou a finanční pomoc Společenství a vhodnou platformu podpory postupného začleňování České republiky do Unie.

V roce 1996 Česká republika oficiálně požádala o členství v EU. V červenci 1997 předložila Evropská komise program strategie rozšíření nazvaný Agenda 2000 a spolu s ním také posudky na 10 kandidátů ze střední a východní Evropy.

31. 3. 1998 zahájila EU jednání s ČR a dalšími 5 státy lucemburské skupiny o jejich vstupu do EU. Hlavní část přístupových jednání představoval tzv. screening, analytické srovnávání legislativy kandidátských zemí s evropským právem, které bylo zahájeno 3. dubna 1998. Po předběžných technických jednáních začala v listopadu 1998 jednání o přistoupení ČR do EU na ministerské úrovni.

Proces složitých předvstupních vyjednávání byl úspěšně zakončen na zasedání Evropské rady ve dnech 12. – 13. prosince 2002 v Kodani. Byly uzavřeny všechny vyjednávací kapitoly včetně přechodných období zajišťujících přistupujícím státům nutné přechodné uspořádání všech záležitostí tak, aby byly schopny se úspěšně vyrovnat se všemi závazky vyplývajícími z členství v EU. Evropská rada rozhodla v souladu se stanoviskem Komise vyjádřeném ve zprávě z října 2002 o přijetí 10 nových členských států k 1. 5. 2004.

Občané České republiky rozhodli o přistoupení ČR do EU v referendu ve dnech 13. - 14. 6. 2003 poměrem 77,33% kladných hlasů vůči 22,6% odpůrcům členství. Dne 1. května 2004 pak vstoupila Smlouva o přistoupení v platnost a Česká republika se stala plnoprávným členem Evropské unie."

Poznámka

Vysoká škola ekonomie a managementu. Rozsah práce bez tabulek je cca 13,5 stran. Část práce je totožná s Role Evropské unie v mezinárodním obchodu - jedná se o kapitoly 1., 1.1, 1.2 a 1.3.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20186
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse