Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza vývoje v oblasti zaměstnanosti a nezaměstnanosti - porovnání Litva versus ČR

Analýza vývoje v oblasti zaměstnanosti a nezaměstnanosti - porovnání Litva versus ČR

Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce analyzuje Českou republiku a Litevskou republiku v oblasti vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Nejdříve uvádí základní informace o obou republikách, poté definuje zaměstnanost. Důraz je kladen na průzkum nezaměstnanosti a zaměstnanosti nejen obou států, ale také srovnání s bývalou evropskou pětadvacítkou, která představuje členské státy Evropské unie do 31.12.2006. Zaměstnanost a nezaměstnanost je analyzována v jednotlivých zemích v letech 2000 až 2005, a to u lidí ve věku 15 – 64 let. Rovněž je vyhodnocena míra nezaměstnanosti mužů a žen u srovnávaných států.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní informace o Litevské a České republice
2.1.
Litevská republika
2.2.
Česká republika
3.
Definice zaměstnanosti, způsob šetření zaměstnanosti
4.
Zaměstnanost v evropské „25“, České republice a Litvě
5.
Nezaměstnanost
5.1.
Celková nezaměstnanost porovnávaných států
5.2.
Nezaměstnanost žen a mužů u porovnávaných států
6.
Závěr

Úryvek

"5.2 Nezaměstnanost žen a mužů u porovnávaných států

Druhé srovnání počtu nezaměstnaných je zobrazeno podle pohlaví muži a ženy (viz. graf 1). Největší rozdíl v počtu nezaměstnaných žen vůči nezaměstnaným mužům je v roce 2000 v Litvě. Tento rozdíl se během následujících pěti let vyrovnává velkým úbytkem nezaměstnaných. Na konci roku 2005 Litva vykazuje nezaměstnanost u žen o 0,1 % vyšší nežli u mužů. Jednou ze zvláštností Litevské republiky je, že míra nezaměstnanosti žen v počátku sledovaného období nižší nežli míra nezaměstnanosti u mužů. Na konci námi sledovaného období je míra nezaměstnanosti v Litvě téměř vyrovnaná, naopak již ženy ztrácejí oproti mužům v míře nezaměstnanosti.

Česká republik a taktéž průměr evropské patnáctky nezaznamenává žádný výrazný pokles či nárůst míry nezaměstnanosti v porovnání žen a mužů. Evropská patnáctka si za léta 200-2005 uchovává u mužů míru nezaměstnanosti rozmezí od 6,1 do 7,0 % a u žen od 8,6 do 9,2 %. Rozdíl mezi nezaměstnaností u mužů a žen byl na konci roku 2005 1,9 % ve prospěch mužů (více zaměstnaných mužů nežli žen).

Česká republika představuje v tomto porovnání nejhorší zaměstnanost v porovnání žen a mužů. V Česku zaměstnavatelé mnohem raději zaměstnávají muže nežli ženy a tento fakt je zřejmý i v grafu 1. Od roku 2000 do roku 2005 jsou rozdíly hodnot zaměstna-ných mužů a žen v podstatě stejné. Rozdíl v procentuálním vyjádření je vždy kolem 3% ve prospěch mužů. Tento problém je jak v zaměstnávání nekvalifikovaných tak kvalifikovaných žen. Rozdílný přístup zaměstnavatelů k ženám oproti mužům je dlouhotrvající problém. Dle mého názoru je tento „problém“ spojen i například s očekávaným mateřstvím u žen, což někteří zaměstnavatelé i zjišťují v osobních dotaznících při výběrových řízení na vedoucí pozice, ale i na pozice výrobních dělnic či operátorek ve výrobě. Tuto domněnku potvrzuje i článek níže.
Ženy tvoří více než polovinu české společnosti. Například v horní i dolní komoře parlamentu jim připadá 15 procent křesel, ve vládě jsou tři ministryně, v čele krajů nestojí jediná hejtmanka. Ženy v ČR mívají nižší příjem než jejich kolegové, více jim hrozí nezaměstnanost. Matky s malými dětmi navíc hledají obtížně uplatnění.

8 Závěr

Na základě zjištěných hodnot je zřejmé, že Česká republika a Litevská republika mají v podstatě stejný poměr lidí ve věku od 15 do 64 let zaměstnaných, rozdíl je pouhých 2,2 %, což v absolutních číslech činí cca 50 tisíc lidí Litevské republiky v daném věku.
Ve srovnání s průměrem evropské pětadvacítky je Česká republika nad průměrem o 1% a Litevská republika pod průměrem o 1,2%.

V nezaměstnanosti mají oba srovnávané státy opačnou tendenci oproti průměru států EU, což znamená úbytek nezaměstnaných za sledované období. Litevská republika snížila počet nezaměstnaných osob téměř o polovinu ze 16,4% v roce 2000 na 8,3 % v roce 2005 a Česká republika snížila počet nezaměstnaných o 0,8% za sledované období. Jedním z vysvětlení je nový propočet počtu nezaměstnaných a to podle standardů Eurostatu a dalším vysvětlením je velký příliv zahraničního kapitálu do obou zemí a s tím i spojená tvorba nových pracovních míst.

Co se týče nezaměstnanosti jsou oba pozorované státy v lepší situace nežli „staré“ státy Evropské unie a dle mého názoru bude tento trend i nadále pokračovat."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 5 stran. Práce obsahuje tabulky, grafy a grafiku.
Práce obsahuje překlepy.
Práce do předmětu Hospodářská politika.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15407
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse