Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Andragogické poradenství - vypracované otázky ke zkoušce

Andragogické poradenství - vypracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Andragogika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zpracované otázky ke zkoušce z andragogického poradenství se věnují nejrůznějším tématům. Autor vysvětluje obecné pojmy, jako jsou poradenství, vzdělávání či syndrom vyhoření. Dále se práce zaměřuje na typologii klientů, na charakteristiku druhů vzdělávání a na objasnění dalších pojmů z andragogiky.

Obsah

1.
Pojem poradenství
2.
Tři koncepce poradenství a stručná charakteristika
3.
Poradenství a interdisciplinární charakter
4.
Charakteristiky poradenství
5.
Stupně zátěže
6.
Fáze poradenství z pohledu historie
7.
Individuální poradenství
8.
Skupinové poradenství
9.
Individuální poradenství
10
Hromadné poradenství
11.
Telefonické poradenství
12.
Písemné poradenství
13.
Masmediální poradenství
14.
Průběh poradenství
15.
Osobnost poradce
16.
Etický kodex
17.
Typologie klientů
18.
Popis jednotlivých typů klientů
19.
Rizikový klient
20.
Rizika ve vztahu poradce a klient
21.
Syndrom vyhoření
22.
Orientace andragogického poradenství
23.
Etapy vzdělávání
24.
Definice vzdělávací politiky
25.
Není zadání
26.
Definice nezaměstnaného člověka
27.
Co ovlivňuje dobu trvání nezaměstnanosti?
28.
Jak ovlivňuje člověka ztráta práce?
29.
Důsledky nezaměstnanosti
30.
V čem spočívá poradenství pro nezaměstnané?
31.
Nástroje aktivní politiky trhu práce
32.
Skupiny obyvatelstva
33.
Principy Národního plánu ochrany starých lidí
34.
Univerzita třetího věku
35.
Jak se realizuje vzdělávání romského etnika?
36.
Popište činnost asistenta učitele
37.
Celoživotní vzdělávání
38.
Na co se zaměřuje kariérní poradenství?
39.
Definujte pojem kvalita života
40.
Co se bere v úvahu při měření Human Development Index (HDI)?
41.
Co je to HDI?
42.
Stránky kvality života
43.
Popište index ukazatele lidského rozvoje
44.
Na kterém místě se umisťuje ČR v indexu HDI?

Úryvek

"24. Jak můžeme definovat vzdělávací politiku?
Vzdělávací politiku můžeme definovat jako:
1. souhrn konkrétních akcí a opatření, kterými stát a ostatní subjekty ovlivňují vzdělání a vzdělávací soustavu.
2. rozhodování o:
• vzdělávacích institucích,
• přístupu ke vzdělání,
• obsahu a cílech vzdělání,
• způsobu řízení a financování.

Vzdělávací politika je součástí sociální politiky, protože vzdělání je prvkem sociálního a lidského rozvoje a jedním z faktorů, který ovlivňuje sociální strukturu společnosti.

25. ?? nebyla zadaná

26. Definice nezaměstnaného člověka (uchazeče o zaměstnání)
Podle zákona NR SR č.. 5/2004 Z. z. o službách zaměstnanosti, uchazečem o zaměstnání je občan (tedy nezaměstnaným), který:
1. není zaměstnancem,
2. neprovozuje ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost,
3. nevykonává výdělečnou činnost v členském státě Evropské unie nebo v cizině,
4. nevykonává výdělečnou činnost, za kterou mzda nebo odměna nepřesahuje 65% z částky životního minima pro jednu plnoletou fyzickou osobu.

Podle oficiální definice (US Bureau of Labour Statistics) se za nezaměstnaného považuje ten:
1. kdo nepracuje,
2. kdo čeká, že bude po dočasném vyřazení z práce znovu zapojen do zaměstnání (je připraven nastoupit do práce),
3. kdo si aktivně práci hledá.

27. Co ovlivňuje dobu trvání nezaměstnanosti?
Dobu trvání nezaměstnanosti ovlivňuje řada faktorů, mezi něž patří zejména:
 nízká mobilita práce, flexibilita trhu práce,
 demografická situace, populační vývoj v daném regionu,
 poměr mezi pracovním příjmem a sociálními dávkami,
 pružnost mezd,
 nástroje aktivní politiky trhu práce,
 rizikové skupiny na trhu práce a jejich podíl v daném regionu.

28. Jak ovlivňuje člověka ztráta práce?
Dochází ke: ztrátě práce, sociální jistoty, finančního zabezpečení, vyčlenění z profesionálního společenství, ztráta motivace při hledání další práce, vyloučení z plnohodnotného občanství.

Podle Stiftunga můžeme ztrátu zaměstnání rozdělit do tří základních fází, které jsou charakteristické délkou trvání nezaměstnanosti a jejího vlivu na duševní stabilitu jednotlivce.

První fáze: tuto fázi bychom mohli dále ještě rozdělit na fázi šoku a fázi optimismu. Člověk při ztrátě zaměstnání prožívá šok, což se u některých může projevit hněvem, u jiných uzavřením do sebe samého. Pro člověka je v tomto období těžké pochopit, proč je to právě on, který se stal nezaměstnaným. Toto je charakteristické pro první čtyři dny. Pak nastupuje optimismus, aktivní hledání práce, mění se hodnotový systém. Tato doba doprovázena duševní stabilitou a vírou v zlepšení situace je odhadnuta na dobu tří měsíců."

Poznámka

Práce je psaná převážně formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22678
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse