Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Andragogika - výpisky z přednášek

Andragogika - výpisky z přednášek

Kategorie: Andragogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje výpisky z přednášek andragogiky. Nejdříve tuto vědní disciplínu vymezuje, poté se věnuje tradici vzdělávání dospělých na našem území. Popisuje nejen celoživotní učení a iniciativy UNESCA v této oblasti, ale také vzdělávání seniorů, i andragogickou didaktiku. Charakterizuje výukový proces, jeho etapy a činitele. Zabývá se nejen prostředky výuky a výukovými metodami, ale také organizačními formami a oblastmi vzdělávání dospělých. Zmiňuje aktuální trendy vzdělávání dospělých ve světě a u nás. Uvádí vzdělávání prostřednictvím médií a masmédií, i distanční vzdělávání. Nastiňuje osnovu přípravy a realizace vzdělávací akce pro dospělé. V práci se objevují náměty k diskuzi, otázky ke zkoušce a místy i odpovědi na ně.

Obsah

1.
Andragogika
1.1.
Struktura andragogiky v klasickém pojetí
1.2.
Andragogika široce pojatá
1.3.
Proces emancipace andragogiky v českém (čs.) prostředí
1.4.
Centra rozvíjejíní andragogické teorie
2.
Konstituování vědní disciplíny - andragogika
2.1.
Meziválečné období - osobnosti
3.
Svět vzdělávání dospělých
3.1.
Svět vzdělávání dospělých je : pestrý, otevřený, dynamický, nepřehledný
3.2.
Kořeny vzdělávání dospělých
4.
Tradice vzdělávání dospělých na našem území
4.1.
3 Hlavní linie rozvoje vzdělávání dospělých v našem prostředí
4.2.
Další charakteristika rozvoje vzdělávání dospělých + příklady subjektů
4.3.
Nové rysy ve vzdělávání dospělých po roce 1918
4.4.
Změny po roce 1948
4.5.
Změny po roce 1989
5.
Celoživotní učení
5.1.
Historie ideje celoživotního vzdělávání
5.2.
Aktuální téma přelomu tisíciletí
5.3.
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj = OECD
6.
UNESCO a jeho iniciativy k celoživotnímu učení
6.1.
Další významné počiny k problematice celoživotního učení
6.2.
EU a idea celoživotního učení
6.3.
Charakteristiky celoživotního vzdělávání
6.4.
Kompenzační funkce celoživotního učení
7.
Vzdělávání seniorů (U3V = UTA)
7.1.
Podmínky
7.2.
Program
8.
Andragogická didaktika
9.
Výukový proces a jeho etapy
9.1.
Androdidaktika vymezuje 4 fáze výukového procesu
9.2.
Obecné rysy vzdělávání – odlišnosti učební látky ve vzdělávání dospělých
10.
Činitelé výukového procesu
10.1.
DOospělý vzdělávaný
10.2.
Dospělý člověk jako účastník vzdělávacího procesu
10.3.
Práce s výukovou skupinou dospělých
10.4.
Věk dospělého vzdělávaného a jeho vliv na efektivitu vzdělávání
11.
Vzdělavatel dospělých
11.1.
Podstata vzdělavatelského působení
11.2.
Požadavky na vzdělavatelskou vybavenost
12.
Prostředky výuky
12.1.
Výukové metody
12.2.
Charakter interakce vzdělavatel – vzdělávaný
13.
Výukové metody monologické
13.1.
Výukové metody dialogické
13.2.
Výukové metody problémové (metody řešení problémů)
13.3.
Výukové prostředky výcvikové (praktické)
14.
Organizační formy výuky dospělých
14.1.
Členění organizačních forem výuky
15.
Oblasti vzdělávání dospělých
15.1.
Školské vzdělávání dospělých
15.2.
Další profesní vzdělávání dospělých
15.3.
Zájmové vzdělávání dospělých
15.4.
Občanské vzdělávání dospělých
16.
Aktuální trendy vzdělávání dospělých ve světě a u nás
17.
Vzdělávání prostřednictvím médií a masmédií
18.
Distanční vzdělávání
19.
Příprava a realizace vzdělávací akce pro dospělé

Úryvek

"ANDRAGOGIKA

- pojem andragogika nebyl, rozvíjelo se andragogické myšlení, ale pod jiným názvem
- andragogika = věda o vzdělávání dospělých a péči o dospělé (Palán) respektující komplexně zvláštnosti dospělé populace zabývající se její personalizací, socializací a enkulturací
- Andragogika jako věda o výchově dospělých, vzdělávání dospělých a péči o dospělého
- ve struktuře pedagogiky je dílčí pedagogickou disciplínou
- Předmět bádání pedagogiky dospělých: podstata, zákonitosti vzdělávání a výchovy dospělých a realizace vzdělávacího a výchovného procesu (etapy, organizační formy, metody, …)
- Důležité pojmy: dospělý, vzdělavatel, vzdělávaný (nikoli učitel, žák), výuka (nikoli vyučování) atd.
- od slova ago, agei = vést, vedu, anér andros = dospělý muž ( → dříve bylo vzdělávání např. pro Antiku výhradně pro muže, proto muž a ne člověk)

Je andragogika vědou
► empiricko-teoretickou nebo
► prakticko-normativní? (analýza: Palán, Lidské zdroje, str. 18-19)

Struktura andragogiky v klasickém pojetí
1) struktura andragogiky bez přívlastku:
- obecná andragogika
- srovnávací andragogika (komparativní)
- dějiny andragogiky (ne jako vědní disciplíny, spíše dějiny andragogické teorie a praxe
je název přesnější, dějiny andr. je pojem zavádějící vzhledem k mladosti vědy), andragogická didaktika (např. Mužík), gerontagogika (slov. geragogika) (P. Mühlpachr), penologická andragogika...aj.
2) struktura integrální andragogiky (dle Jochmanna) :
- výchova dospělých, vzdělávání dospělých, poradenství, sociální práce..

Andragogika široce pojatá
jako svébytná věda multidisciplinární, zahrnující nejen otázky výchovy a vzdělávání dospělých, ale široce chápanou všestrannou péči o člověka, tedy:
- výchova dospělého (politická výchova, občanská výchova, kulturní výchova, zdravotní osvěta …)
- vzdělávání dospělého
- péče o člověka (personální management, sociální práce, gerontologie, poradenství …)

Proces emancipace andragogiky v českém (čs.) prostředí
- a) dříve byla andragogika jako dílčí disciplína pedagogická – pedagogika dospělých – trvala několik desetiletí až do 20.let 20století
- b) jako dílčí disciplína pedagogická – andragogika – na počátku 90.let bez ideologického hodnocení – a stále více však vnímána jako dílčí disciplína
- c) andragogika mimo pedagogiku – svébytná disciplína
- d) nově : integrální andragogika – široký multidisciplinární obor – Vladimír Jochmann"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15693
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse