Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Andragogika - výpisky z přednášek

Andragogika - výpisky z přednášek

Kategorie: Andragogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje základům andragogiky. Obsahuje důležité definice a vysvětluje hlavní pojmy. V jednotlivých kapitolách blíže seznamuje například se současnou situací ve vzdělávání dospělých, celoživotním učením a jeho nutností, dominujícími teoriemi v oblasti andragogiky, institucionalizací vzdělávání či významem, formami a podporou sebeřízeného učení dospělých.

Obsah

1.
Základní pedagogické a andragogické pojmy
1.1
Upřednostnění pojmu učení má dva významné důvody
1.2
Požadavky na nositele kompetencí
1.3
Dělení kompetencí
2.
Vznik vzdělávání dospělých a jeho historicky-společenské souvislosti
2.1
Okolnosti ovlivňují vývoj vzdělávání
2.2
Překážky v rozvoji andragogiky
2.2
Názory na vzdělávání dospělých
3.
Současný stav a trendy ve vzdělávání dospělých – od 60. let. 20. století
3.1
Andragogika je
3.2
Situace v 60. a 70. letech 20. století
3.3
Současná situace ve vzdělávání dospělých
4.
Celoživotní učení a vzdělávání
4.1
Nutnost a účel vzdělávání dospělých
5.
Andragogika je
5.1
Vztah andragogiky a pedagogiky
5.2
Důvod vzniku andragogiky
5.3
Předmět andragogických teorií
5.4
Dominující teorie
5.5
Vztah andragogické teorie k andragogické praxi
5.6
Jak andragogická věda ovlivňuje praxi vzdělávání dospělých
5.7
Celospolečenská funkce vzdělávání dospělých
5.8
Druhy funkcí
5.9
Kritika společenských dopadů vzdělávání dospělých
5.10
To se projevuje
6.
Institucionalizace vzdělávání a učení se dospělých
6.1
Institucionalizace v andragogice
6.2
Argumenty proti institucionalizaci vzdělávání a učení
6.3
Argumenty pro institucionalizaci vzdělávání a učení
7.
Význam sebeřízeného učení dospělých
7.1
Koncepce realizace celoživotního vzdělávání a učení se
7.2
Dělení učení z hlediska UNESCA
7.3
Sebeřízení a sebeorganizování učení
7.4
Formy sebeřízeného učení
7.5
Podpora sebeřízeného učení
7.6
Negativa sebeřízeného učení
7.7
Nároky sebeřízeného učení
7.8
Pohled z hlediska andragogiky
8.
Dospělý a jejich vzdělávání v socializačních teoriích
8.1
Dělení socializace
8.2
Socializace probíhá díky
8.3
Dospělý v andragogice
8.4
Motivace k učení
8.5
Faktory ovlivňující účast na vzdělávání
8.6
Motivů účasti na dalším vzdělávání
9.
Profesionalizace andragogické práce
9.1
Kritéria pro splnění názvu „profese“
9.2
Současná situace

Úryvek

"Současný stav a trendy ve vzdělávání dospělých – od 60. let. 20. století
Andragogika je:
vědní obor v systému věd o výchově a vyučování, zabývá se vzděláváním a učením se dospělých
studijní obor, slouží k přípravě odborníků v oblasti vzdělávání dospělých

Termín andragogika se v ČR prosadil až po roce 1989 a nahradil termín pedagogika dospělých. Tuto změnu iniciovala katedra sociologie a andragogiky na univerzitě v Olomouci.
Ve světe však nastává rozmach v 60. letech minulého století. Vzdělávání a učení se dospělých přestalo být soukromou záležitostí a stalo se předmětem veřejného zájmu a nástrojem řešení společenských a ekonomických problémů. V této době se také andragogika vyvíjí jako vědní a studijní obor. Systematický vývoj andragogiky nastal až s vytvořením podmínek pro praxi. Důvodem pozdního vzniku bylo předchozí nezájem státu, který neměl potřebu podporovat přípravu odborníků a výzkum.

Situace se v šedesátých letech radikálně změnila. V realitě se začala prosazovat myšlenka, že vzdělávání je proces, který doprovází člověka po celý život. Každý dosažený stupeň vzdělání je jenom předběžný, člověk má mít možnost se po celý život zdokonalovat. Má ale povinnost i tak činit. Jinak mu hrozí, že nezvládne rychle se měnící podmínky vlastního života. Vzdělávání dospělých se začíná přeměňovat v permanentní, celoživotní proces učení.
Bylo nutné zajistit dostatek vysokoškolsky připravených pracovníků. Vznikla poptávka po sociologických a ekonomických znalostech a po analýzách souvislostí mezi vzděláním a rozvojem společnosti a ekonomiky. Andragogika se od počátku v důsledku společenské poptávky rozvíjela jako věda profesní a jako obor zajišťující poradenství pro sociální a vzdělávací politiku.

Situace v 60. a 70. letech 20. století:
1. Společnosti dosáhly určitého blahobytu a finanční prostředky byly k dispozici i pro vzdělávací programy
2. Prohloubení demokratizace, prosadila se myšlenka rovnosti vzdělávacích šancí
3. Rychlý hospodářský růst vyvolal potřebu nových kvalifikací
4. Globalizace světového trhu a nástup nových mocností, investice do vzdělávání se začaly považovat za rovnocenné s ostatními
5. Boj politických systému sliboval lepší vzdělávací systém
6. Výzkumy předpokládaly neustálý a zrychlující se růst hospodářství s důsledkem zvyšujících se nároků na vzdělanost
7. Vlivné mezinárodní organizace rozvíjely různé koncepce celoživotního vzdělávání
8. Vzdělávání dospělých se začalo považovat za samostatný a rovnocenný subsystém vzdělávacího systému
9. Andragogika se rozvinula v samostatnou vědní disciplínu

Andragogika získala zázemí především na vysokých školách. V zemích s výraznými andragogickými tradicemi jako je Velká Británie, severské země, Německo a USA získala andragogika solidní zázemí. Silná je i polská a slovinská andragogika. ČR a Rakousko není na špici a andragogika je zde uznávána.
Andragogické katedry nalezneme většinou na pedagogických nebo na filozofických fakultách, dále i na psychologických a sociologických fakultách. Existují i samostatné výzkumné instituty a instituty u mezinárodních organizací.

Andragogické ústavy jsou zaměřeny interdisciplinárně. Jedním z důvodů je, že v šedesátých letech, kdy andragogika expandovala, nebyli k dispozici absolventi oboru. Katedry a ústavy povolávaly pedagogy, sociology nebo ekonomy, a také odborníky z praxe. I když je dnes odborníků dostatek, zůstává interdisciplinarita nadále pro tento obor zásadní, protože se všeobecně uznává fakt, že praktické otázky se dají řešit je ve společnosti několika disciplín.
Andragogika se dále nemůže zříci využívání praktických zkušeností. Na vysokých školách by bylo neefektivní a nezodpovědné vyučovat předměty jako didaktika nebo management vzdělávání dospělých bez solidních praktických zkušeností."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19853
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse