Seminarky.cz > Životopisy > > > Anežka Přemyslovna

Anežka Přemyslovna

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce věnovaná životu Anežky Přemyslovny ve svém úvodu nastiňuje způsob života královských a knížecích dcer a společenské, politické, církevní i duchovní poměry 13. století. Seznamuje také s rodinnými poměry Anežčina otce, Přemysla Otakara I. Poté podrobně sleduje Anežčiny životní osudy od dětství přes vstup do kláštera a činnost v rámci církve po smrt. Zabývá se také prohlášením Anežky za svatou v 19. století a související rekonstrukcí kláštera sv. Františka.

Obsah

1.
Život královských a knížecích dcer
2.
Doba, ve které Anežka žila
3.
Otec Anežky, Přemysl Otakar I. a jeho manželky
4.
Anežčino dětství
5.
Výhodné nabídky k sňatku
6.
Vstup do kláštera
7.
Založení špitálu u sv. Františka
8.
Františkánské ideje
9.
Jednání s papežem o řeholních pravidlech
10.
Smrt Anežčina bratra
11.
Smrt Anežky
12.
Prohlášení Anežky za blahoslavenou
13.
Rekonstrukce kláštera sv. Františka
14.
Jaká byla vlastně Anežka

Úryvek

"ŽIVOT KRÁLOVSKÝCH A KNÍŽECÍCH DCER
Život královských a knížecích dcer by se asi dnes ženám a dívkám nijak nezamlouval. Už jejich narození nebylo doprovázeno mimořádnou radostí, a to i tehdy, když panovník měl mužského potomka. V opačném případě byl přímo těžkým zklamáním. Tyto pocity sdílelo s královskou rodinou širší společenství až po lidové vrstvy. Mezi lidmi byly zmatky spojené s bezvládím chápány téměř jak živelná pohroma. Narození princezny pak navíc znamenalo, že panovník bude jednou potřebovat peníze na její vybavení - věno - a že vyhlásí mimořádnou daň. Malé děvčátko většinou již v útlém věku bylo dáno na vychování zpravidla do některého kláštera a často se už tehdy stávalo objektem diplomatických kombinací otce. Pak následovala další výchova u zahraničního dvora, kde si měla osvojit mravy i zvyky země, v níž měla jako nastávající manželka vladaře působit. Citová stránka partnerského vztahu byla zcela zanedbatelnou záležitostí, i když se také vyskytovaly případy vzájemné náklonnosti - ovšem spíše výjimečně. Hlavním úkolem královny či kněžny bylo dát zemi legitimního dědice a tato povinnost ji svazovala přísnými pouty na každém kroku - na rozdíl od jejich partnerů. Ani pro přirozené mateřské radosti neměla panovnice díky tehdejší praxi mnoho prostoru. Dítě přecházelo po narození do péče služebnictva a osob zvlášť pověřených dozorem i výchovou. Zejména dcery opouštěly brzy otcovský dvůr někdy natrvalo do vzdáleností předem vylučujících možnost příštích setkání. Náplň dne tvořily dvorské povinnosti, především pravidelná účast na modlitbách a církevních obřadech, vše v úzkém kruhu zvlášť vybraných osob. Teprve v období vrcholné gotiky a renesance měly podstatně větší možnosti nejen v oblasti plného smyslového vyžití, ale i v potřebě jemnějších duchovních a kulturních forem. To ovšem neznamená, že se v předchozích drsnějších poměrech nevyskytovaly výrazné ženské individuality, které by se nedovedly prosadit třeba v politickém životě a to způsobem přímo mimořádným. Významnou příležitost pro sebeuplatnění na odpovídající úrovni jim poskytovala církev, především v oblasti nábožensky citové a charitativní; pokud jde o kláštery, tam byla otevřena cesta i k nejvyšším funkcím.

DOBA, VE KTERÉ ANEŽKA ŽILA
Anežka Přemyslovna se dožila velmi vysokého věku –sedmdesát let a to je v historii dlouhá doba. Platí to pak tím více, jde-li o období velkých přeměn. A právě takové je třinácté století u nás. Za Anežčina dětství ještě dožívaly staré poměry raného feudalismu,a když umírala, byla země již pokryta městy, rozsáhlá kolonizace rozšířila zalidnění venkova a pronikavě se změnily formy řemeslné a zemědělské výroby. Ekonomickou sílu státu výrazně posílila těžba drahých kovů, především stříbra, vojenskou zas pevné kamenné královské i panské hrady, poněvadž šlechta nezůstávala pozadu za příkladem panovníka. Také společnost byla obohacena o nové, do té doby neznámé typy měšťana, poddaného zemědělce. Jeho povinnosti i práva byly stanoveny podle nových právních norem. Také život rytíře, jehož životní styl byl určovaný podle zvláštních pravidel, se výrazně lišil od starého bojovníka a člena knížecí družiny. A nemůžeme zapomenout ani na příslušníky nových mnišských řádů, mezi nimi zvlášť františkánů - minoritů a dominikánů, kteří představovali novou větev na starém stromu mnišství. Především tím, že nezůstávali uzavřeni za zdmi kláštera a tím izolováni od vnějšího světa, ale přímo programově chodili mezi lid a snažili se působit na jeho nejširší vrstvy. Na začátku hnutí, jehož zakladatelem a představitelem byl František z Assisi, stála především myšlenka o službě nejchudším a nejubožejším členům lidské společnosti. Roku 1208 založil František s několika druhy jakési sdružení, jehož členové se v duchu zásad naprosté apoštolské chudoby zavázali sloužit zejména nemocným a tělesně postiženým. Tito laikové, chtěli sloužit bližním především útěchou kazatelského slova. Netoužili po světském svěcení či řeholním životě. Papež Innocenc III. schválil ústně jednoduchá pravidla, která František svým druhům sestavil, a povolil jim kázat. Ovšem jen o základních mravních otázkách, ne o teologických problémech. Církev si totiž v této době uvědomila, jaké se dopustila chyby, když zavrhla podobné snahy, založené na citovém prožívání některých biblických míst, oslavujících chudobu a zavrhujících pozemský majetek. Jejich vyznavače tím donutila k tomu, že přešli na pozice tajných neposlušných kacířů. A ty pak musila s velikou námahou potlačovat. Oba řády byly zároveň výrazným prvkem mocného dobového hnutí usilujícího o všestranné prohloubení a zintenzívnění náboženského života. Jeho organickou součást ovšem představovaly i lidové proti církevní hnutí, které také toužily po obnovení křesťanského života podle prvotních zásad evangelia. A proto františkány považovala papežská kurie za vítaného pomocníka v zápase s nimi, protože mohutný kacířský proud v této době ohrožoval základy církevní stavby."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25579
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse