Anna Freudová


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií, Praha 6

Charakteristika: Práce velmi stručně charakterizuje život a dílo Anny Freudové.

Obsah

1.
Anna Freudová

Úryvek

"- Britská psychoanalytička rakouského původu
- Je zakladatelkou egopsychologie, kde se zabývala obrannými mechanismy ega, které analyzoval Freud (její otec)
- Navázala na otcovu práci „Já a Ono“ z roku 1923
- Svou pozornost soustředila na problém, jak obrany užívá Ego v analytickém procesu vůči impulsům z Id
- Své poznatky shrnula do díla „Ego a obranné mechanismy“ (1936)
- 10 základních obranných technik Ega:
 Vytěsnění
 Projekce
 Reaktivní výtvor – záminková reakce, utváření reakce"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52616421c2bbc.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Anna_Freudova.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse